www.what2do.co.il

אחוזי בניה

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

אחוזי בניה

אחוזי בניה מהווים את אחד המרכיבים החשובים לצורך הגדרת זכויות בנייה במגרשים. חישוב אחוזי בניה נעשה בהתאם ליחס שבין השטח המותר לבנייה במגרש לבין שטח המגרש המלא. זכויות בנייה הינן זכויות לבנייה על שטח בהתאם לאחוזי הבנייה. זכויות הבנייה אינן תלויות בבעל הקרקע ונקבעות הן בהתאם לאחוזי הבנייה ללא קשר לזהות בעל המגרש.

 

אחוזי בנייה נקבעים בתוכנית בניין ערים ומשתנים בהתאם לאזור ולאתר. לדוגמא, יתכנו שני מגרשים בני דונם אחד באזורים שונים אשר לגביהם יהיו אחוזי הבנייה שונים. 

 

אחוזי בנייה אינם מוגדרים במסגרת חוק המקרקעין ולמעשה ניתן למצוא להם ביטוי רק בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. למעשה, אחוזי הבניה והמשמעות הנגזרת מהם נקבעה בפסיקה ובחיי המעשה. ההלכה הפסוקה קובעת כי אחוזי בניה הינם ההיתר אשר ניתן על ידי הועדות לתכנון ובניה ובמסגרתו נקבע כמה אחוזים מהשטח יכולים לשמש כקרקע לבניה. עם העברת הזכויות במקרקעין, עוברות גם זכויות הבניה מהמוכר לרוכש. 

 

אחוזי בניה וזכויות בניה מגלמים בתוכם ערכים כלכליים בלתי מבוטלים. ערכים עלו שווים ליכולת הבניה העתידית על המגרש המדובר. בעבר, לא היה כל משקל למושג אחוזי בניה. כל בעל מקרקעין היה רשאי לבנות על שטחו כאוות נפשו, ואיש הישר בעיניו יעשה.

 

עם זאת, ברבות השנים, ועם תחיקת חוקי התכנון והבניה, הוטלו על ידי הפסיקה והחקיקה מגבלות שונות על יכולת השימוש בבניה. כיום, הקרקעות בישראל הינן מוגבלות (במיוחד באזורים מבוקשים כגון גוש דן). היצע מצומצם זה של קרקעות הוליד עלייה משמעותית בערכם של אחוזי הבניה. לאמור, ככל שמדובר במגרש יקר יותר, כך עולה שווי זכויות הבניה.

 

סכסוכים בדבר בעלות מקרקעין אינם נוגעים רק לגובה אלא גם לעומק. ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת כיום בניה לעומקה של האדמה והדבר בא לידי ביטוי בזכויות הבניה.

בנייה ללא היתר, עבירה פלילית

 

חוק התכנון והבניה דורש תחילת עבודה הבאה במסגרת עבודות הטעונות היתר, רק לאחר שאותה עבודה חוסה תחת היתר כדין במשמעות החוק. ללא היתר בניה כדין לעבודות בניה, אין מקום להתחלת בניה.

 

התכלית לכך היא כי יש להגן על הציבור מפני עבודות בניה אשר לא תעמודנה בפיקוח הרשויות המופקדות על מתן היתרי הבניה כדין. רשויות אלו מביאות בחשבון שיקוליהן בין השאר נושאי בטיחות בתחומים שונים כגון בטיחות מבנים, בטיחות בניה, הוראות הג"א, מכבי אש וכיוצ"ב. זאת על מנת להגן על ביטחון הציבור ורכושו ולמנוע סיכון חיי אדם.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.