www.what2do.co.il

ביטול התחייבות מתנה במקרקעין בשל העדר הסכם בכתב

דרגו את המאמר

ביטול התחייבות מתנה במקרקעין בשל העדר הסכם בכתב

התחייבות למתנה מתנה במקרקעין וביטולה בגין העדר הסכם בכתב


ה"פ 0897-70-21


אישה חסרת כל התגוררה במשך שנים בצריף מוזנח וקטן אשר נבנה על חלקה שזכויות החכירה שלה פגו זה מכבר. בשלב מסוים, ועל מנת להביא לחידוש זכויות החכירה, האישה נאלצה לשאת בתשלום כספים רבים. היות והסכום המבוקש לא היה בכיסה, האישה התקשרה עם קבלן אשר הציע לה לרכוש את הזכויות בחלקה ובתמורה למסור לה קוטג'ים שייבנו במקום. ואכן כך היה.  

 

חברתה של האלמנה, בהסתמך על הדברים האמורים, טענה כי האחרונה הציעה לה את אחד הקוטג'ים במתנה. החברה טענה כי השתיים אף חתמו על הסכם מתנה במסגרתו האלמנה התחייבה לפעול כאמור. כמו כן, נטען כי האלמנה התחייבה גם לשאת בתשלומי מיסוי מקרקעין רלבנטיים.

 

עם זאת, העסקה המקורית, בין הקבלן לאלמנה, לא קרמה עור וגידים ולא יצאה מהכוח על הפועל. בסופו של היום, הקבלן העניק לאלמנה שני קוטג'ים אשר הוא בנה על חלקה אחרת, וסך נוסף של כ-200,000 דולרים. האלמנה עברה לגור באחד הבתים ומכרה את השני להוריו של הקבלן. החברה, אשר טענה כי האלמנה התחייבה למסור לה את אחד הקוטג'ים, הגישה תביעה בעניין לבית המשפט. התביעה הוגשה גם כנגד הקבלן אשר בנה את הנכסים.

 

טענות הצדדים

 

במסגרת התביעה, החברה טענה כי יש להעביר את הרישום בטאבו על הנכס שנמכר להורי הקבלן על שמה. לטענתה, האלמנה ביקשה להעביר לה את הנכס במתנה והיא התחייבה לעשות כאמור בשל קרבתן ארוכת השנים. אי לכך, נטען כי היות והיה מדובר בהתחייבות למתנה במקרקעין, האלמנה לא הייתה יכולה להתחרט. כמו כן, החברה טענה כי האלמנה חזרה בה מהמתנה בעקבות השפעה בלתי הוגנת עליה מצד הקבלן. לראיה, טענה, הקוטג' נמכר להורי האחרון.

 

האלמנה ביקשה לדחות את התביעה מכל וכל והגדירה אותה "הליך מרושע וחסר תום לב". האלמנה טענה כי היא אכן הייתה מעוניינת בשלב מסוים לתת מתנה לחברתה, אך זאת בכפוף להסכם המקורי שנקשר בינה לבין הקבלן. בפועל, ההסכם שונה באופן מהותי והיא קיבלה רק שני קוטג'ים בגין העסקה. יתרה מכך, האלמנה טענה כי חברתה פעלה כלפיה באופן מניפולטיבי וניצלה את חולשתה השכלית. נטען כי בתקופה נשוא התובענה האלמנה הייתה במצב כלכלי ונפשי קשה יותר.

 

בית המשפט: ההסכם אשר גיבש את ההתחייבות למתנה לא התקיים בפועל


בית המשפט קבע כי דין התביעה להידחות. השופט, אילן שילה, קבע כי יש לדחות את התובענה "מכל וכל". בפסק הדין נקבע כי עסקת המתנה בכלל נגעה לקוטג' אחר, ולא לקוטג' נשוא התובענה. כמו כן, לא היה מדובר בהתחייבות למתנה במקרקעין ולא הוצג שום מסמך בכתב שהיה יכול להוכיח אותה. דהיינו, החברה לא הציגה בפני בית המשפט מסמכים אשר הבטיחו לה כי האלמנה תעביר לה את הקוטג' בו גרים כיום הורי הקבלן. זאת ועוד, בית המשפט קבע כי גם אם ההסכם במקרה דנן היה תקף, היה מקום לסטות ממנו בשל היותו "מפלה ומקפח".


נקבע כי לאור העובדה שהאלמנה דכאן הייתה אישה פשוטה, חסרת הבנה כלכלית בסיסית ו/או ניסיון משפטי (או נדל"ני), סביר להניח שהיא כלל לא הייתה מודעת למשמעותו של המסמך עליו היא חתמה. הודגש כי החברה הייתה זו אשר השפיעה השפעה בלתי הוגנת על האלמנה, ולא הקבלן. לסיכום, לא רק שבית המשפט דחה את התביעה, אלא הוא גם חייב את החברה בתשלום כ-95,000 שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.