www.what2do.co.il

שכר דירה מבן זוג של חברת קיבוץ אשר מתגורר עם בת זוגו

דרגו את המאמר

שכר דירה מבן זוג של חברת קיבוץ אשר מתגורר עם בת זוגו

בעל של חברת קיבוץ ישלם שכר דירה


ת"א 5816/05, קיבוץ נחשון נ' סנדר


בית המשפט השלום בירושלים קבע כי קיבוץ רשאי לדרוש מבעלה של חברת קיבוץ, אשר איננו חבר קיבוץ, לשלם שכר דירה בגין מגוריו עם אשתו. בפסק הדין, אשר ניתן על ידי השופטת רחל שלו-גרטל, נקבע כי היות והקיבוץ הינו החוכר של האדמות והוא הבעלים היחידי של זכויות הקניין של הדירות הנמצאות בשטח המדובר, אזי הוא רשאי לגבות שכר דירה מדיירים שאינם חברי קיבוץ. כמו כן, נקבע כי חיים משותפים של פלוני עם חבר קיבוץ אינם מקימים רשות לבן הזוג להשתמש בדירה ורק הקיבוץ רשאי לאשר היתר כאמור.

 

יצוין כי בשנת 2005 נערכה בקיבוץ אסיפה כללית ונקבע כי בני זוג שאינם חברי קיבוץ יידרשו לפעול לפי ההחלטה שהתקבלה בה. חרף כך, טען הקיבוץ, הנתבע סירב לשלם את שכר הדירה וזאת בטענה כי ההסכם אשר הוצג לו היה בלתי מוסרי ובלתי חוקי. השופטת ציינה כי לא נמצא פגם בהתנהלות האסיפה וממילא בית המשפט נוטה שלא להתערב בהחלטות אשר התקבלו על ידי גורמים כגון דא.

 

התערבות מצומצמת בהחלטות אסיפה כללית בקיבוץ

 

השופטת קבעה כי אכן גישת הפסיקה היא כי בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית בהיקף מצומצם כנגד החלטות אשר התקבלו באסיפה כללית בקיבוץ. היקף מצומצם זה, נקבע לא אחת, מקורו בהכרה באופי המיוחד של הקיבוץ. במרוצת השנים, בתי המשפט הקפידו שלא להתערב בהחלטותיה של האסיפה הכללית בקיבוץ, וזאת משום ש"אין לפגוע בכוח ובסמכות של הקיבוץ כלפי חבריו".

 

אכן, לעיתים בתי המשפט התערבו בהחלטות האסיפה, אך זאת רק כאשר התקיימה "עילה ממשית אשר הצדיקה התערבות כגון דא". עילה ממשית זו הינה – הוכחה של פגיעה חמורה ובלתי צודקת בזכותו של חבר הקיבוץ. במקרה דנן, השופטת קבעה כי בן זוגה של חברת הקיבוץ ישלם את שכר הדירה המבוקש.

 

"הנתבע עשה דין לעצמו כאשר סירב לחתום על הסכם ההרשאה ולא שילם את דמי הרשאה. מנגד, הנתבע המשיך ליהנות מהשימוש בדירה ומהשירותים הנלווים אשר מסופקים על ידי הקיבוץ. מדובר בלא פחות מעשיית עושר ולא במשפט", נכתב בפסק הדין, "הנתבע איננו אורח זמני אלא בן זוג קבוע של חברת הקיבוץ. אי לכך, עליו לשלם את התמורה בהתאם להחלטות האסיפה הכללית בקיבוץ, או לעזוב את המקום".

 

לסיכום, נקבע כי הנתבע ישלם לקיבוץ סך של 40,000 שקלים ויחתום עד תום שנת 2012 על חוזה הרשאה. אחרת, קבעה השופטת, יהיה על הנתבע לעזוב את הדירה בקיבוץ.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בן ממשיך דוגמאות מהפסיקה

בן ממשיך דוגמאות מהפסיקה

במידה וכל התנאים הנ"ל מתקיימים, הבן הופך להיות בן ממשיך. אחת הטענות הנפוצות אשר מועלות על ידי מושבניקים הינה כי בן ממשיך הוא מעמד אשר מקנה לבן זכות במקרקעין. יצוין כי הדבר איננו כך... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.