www.what2do.co.il

דירת נופש, האם היא דירת מגורים לשם חישוב מס רכישה?

דרגו את המאמר

דירת נופש, האם היא דירת מגורים לשם חישוב מס רכישה?

דירת נופש – האם מדובר בדירת מגורים לצורך חישוב מס רכישה?


כיצד יש לסווג דירת נופש לשם חיוב במס רכישה? האם דינה של דירת נופש הינו כדינה של דירת מגורים, אשר זכאית להקלה במס רכישה, או שמא עסקינן בדירה שדינה כדין בניין רגיל אשר אינו זכאי לכל הקלה במס. סוגיה זו הונחה לפתחו של בית מהשפט במסגרת ערעור על חיוב במס רכישה בגין קניית דירות נופש.


הדירות נשוא ערר זה הינן דירות אשר מצויות בחוף הצוק בצפון תל אביב ונרכשו בשנת 2006 על ידי העורר 1 והעורר 2. מדובר אפוא בפרויקט אשר הוקם על ידי קרקע המוגדרת כקרקע למלונאות ונופש בתוכנית הבניה העירונית. לגבי הפרויקט בו נמצאות הדירות, עסקינן ב"בית מלון חדש" אשר ניתן לו היתר בניה במאי 2005.

 

היתר הבניה כלל בניית מלון, חדר אוכל לעובדים, חדרי אוכל לארוחות בוקר וכדומה. כמו כן, בהיתר צוין גם כי כל חוזה רכישה יכלול הוראה מתאימה בדבר חבותו של הרכוש להעמיד את הדירה לרשות הציבור הרחב באמצעות מאגר דירות או בכל צורה אחרת, לפחות למשך חצי שנה בכל שנה. העוררים התחייבות, לפי חוזה הרכישה, להעמיד את הדירות לרשות הציבור והיה ידוע להם כי מדובר ב"מלון סוויטות".

 

העוררים ביקשו לדווח על הדירות כדירות מגורים ומנהל מס שבח מקרקעין לא קיבל את השומה העצמאית וחייב את העוררים בשיעור מס רכישה של 5% כמבנה רגיל. סלע המחלוקת בין הצדדים היה – האם בעת רכישת דירות נופש, העוררים זכאים לשלם מס רכישה פרוגרסיבי (מופחת) החל על דירות מגורים לפי הקבוע בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ובתקנה 2(2) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1975? או שמא העוררים חבים במס רכישה רגיל החל על בניין, וזאת על פי תקנה 2(1) לתקנות מס רכישה.


למעשה, הסוגיה אשר עמדה במרכז המחלוקת הייתה – האם דירת נופש הינה כ"דירת מגורים", בהתאם להגדרת סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין. או האם היא "בניין רגיל" כאשר מדובר בדירות המיועדות למגורים. כמו כן, כיצד יש לפרש את המונח "מגורים" בסיטואציה זו.


העוררים טענו כי הגדרת דירת מגורים לעניין מס רכישה הינה מבחן אשר משלב את פרטי הנכס ביחד עם מבחן סובייקטיבי העוסק בשימוש המיוחד בנכס כפי שרואה אותו הרוכש. לטענתם, אבזור הדירות והמאפיינים הטכניים והפיסיים של הדירות מצביע במקרה זה על היות הנכסים דירות מגורים. כמו כן, העוררים הוסיפו כי אין צורך שהם בעצמם יגורו בנכס וגם תחלופת דיירים בדירות כאשר הנכס משמש לנופש איננה מאיינת את היות הדירה דירת מגורים.


טענותיהם של העוררים נדחו. נקבע כי דירות נופש, לצורך החיוב במס רכישה, אינן מהוות דירות מגורים. וזאת משום שעיקר השימוש אשר נעשה בנכסים דנן היה למטרת השכרה לנופשים. דהיינו, נוכח המונח "דירות נופש", כפי שהוא מופיע בדיני התכנון ובניה, לא מדובר בדירות מגורים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.