www.what2do.co.il

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרשת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה. בנוסף, כשמדובר בעסקת מקרקעין, עליו לעמוד בדרישת הכתב כאמור בסעיף 8 לחוק המקרקעין.

 

המבחן הראשון הוא מבחן כוונת הצדדים. בפרשת רבינאי נקבע כי את כוונת הצדדים יש להסיק על פי אמת מידה אובייקטיבית, של האדם הסביר, מהתנהגותם של הצדדים לפני, בזמן ואחרי עשיית זיכרון דברים ומתוכן זיכרון הדברים עצמו. מבחן נוסף הוא זה שכונה בעניין רבינאי "נוסחת הקשר" בין זיכרון הדברים לחוזה פורמלי, היינו מה הוסכם בין הצדדים שיהיה הקשר בין זיכרון הדברים לחוזה הפורמלי.

על יסוד ההלכה, כפי שנקבע בפסיקה, המסקנה המתבקשת היא שזיכרון הדברים ביחד עם הטיוטה הסופית מהווים הסכם מחייב שנעשה בין הצדדים.
 

 

אלו עובדות יבדוק בית המשפט טרם קבל החלטה?

נקבע כבר כי העובדה שהמסמך שנחתם אינו מסיים את המשא ומתן, וכי הצדדים מתכוונים לערוך בהמשך חוזה פורמאלי מפורט וסופי, אינה שוללת מן ההסכם המוקדם את תוקפו המחייב.


עניין נוסף הוא מתן דמי הקדימה. אקט התשלום על ידי צד אחד וקבלתו על ידי הצד האחר יכול ללמד שהצדדים הסכימו לאמור בזיכרון הדברים, וזאת גם מבלי לחתום על חוזה מפורט.


משנמצא כי יש בזיכרון הדברים ובהתנהגות הצדדים בעקבות חתימתו כדי להעיד על גמירת הדעת, יש להוסיף ולבחון את התקיימותו של יסוד המסוימות. בעניין זה נפסק כי יסוד המסוימות קשור ליסוד גמירת הדעת, וקיומה של מסוימות יכול להעיד על גמירת דעת להתקשר בהסכם.

על מנת שיתקיים בהסכם יסוד המסוימות, יש צורך בהסכמה על הפרטים המהותיים של העיסקה, ולעניין עיסקת מכר מקרקעין נקבע כי התנאים המהותיים הם: "הצדדים להתקשרות, תיאור הנכס הנמכר, המחיר ומועדי התשלום והמסירה. דרישה זו רוככה במשך הזמן, והכלל עתה הוא, כי במקום שהמבחן הראשון מתקיים, דהיינו, קיימת כוונה של הצדדים ליצור קשר משפטי מחייב, אין צורך כי התנאים החיוניים והמהותיים יופיעו ’שחור על גבי לבן’ בזיכרון הדברים עצמו

 

בית המשפט יבחן האם הוסדרו פרטים מהותיים כגון מהו השער היציג של הדולר; לא סוכמו תנאי התשלום ומועדיו; מועד מסירת החזקה ועוד. בכל מקרה מומלץ לפנות אל עורך דין טרם חתימה על זכרון דברים ובמקרים מסויימים מומלץ לפנות אל עורך דין טרם פתיחת המו"מ בין הצדדים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

רישום מקרקעין, רישום טאבו

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע ...  

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

קבוצות רכישה או עמותת בניה, כל מה שחשוב לדעת!

קבוצות רכישה - עמותת בניה קבוצות רכישה ועמותות בניה הנן דרך אלטרנטיבית, לרוב זולה יותר, לבנית דירות וזאת לעומת הדרך הרגילה של רכישה קבלן/ יזם ...  

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

עצות ומידע משפטי לפני קניית דירה או בית ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

הסכם מכר - חוזה לקניית דירה - ממה להיזהר? עצות ומידע חיוני ... 

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

בתי המשפט נוטים כיום לקבל יותר ויותר את עמדת הרוכשים, תוך הטלת אחריות גדולה יותר על הקבלן. במקרים מסויימים נפסקו כנגד קבלנים אף תשלומי פיצויים גבוהים ...  

הערת אזהרה - מידע

מהי הערת אזהרה? מה משמעותה? מתי היא לטובתך ומתי לא? ...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

חוק המכר(דירות)הבטח השקעות 75

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974  

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.