www.what2do.co.il

זכויות דיירים לאחר כישלון עסקת קומבינציה

דרגו את המאמר

זכויות דיירים לאחר כישלון עסקת קומבינציה

זכויות רוכשי דירות לאחר כישלון עסקת קומבינציה


בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לבחון מהן זכויותיהם של רוכשי דירות אל מול זכויותיהם של בעלי הקרקע, וזאת כאשר עסקת קומבינציה אשר נערכה בין הצדדים נכשלה. כמו כן, בית המשפט בחן גם את היקף אחריותם של עורכי הדין אשר ייצגו את הצדדים, והיו מעורבים בביצוע העסקה. בפסק הדין עסק בית המשפט גם בסוגיה אשר טרם זכתה להתייחסות בפסיקה – מהן זכויות רוכשי דירות אשר שילמו סכומים הגבוהים מאלו שהיה המוכר זכאי לגבות מהם על פי חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974.

 

לטענת רוכשי הדירות, בעל הקרקע צריך להחזיר להם את הכספים אשר שולמו לקבלן. בעל הקרקע טען, לעומת זאת, כי מעבר לסכומים אשר מובטחים על ידי הערת האזהרה לפי חוק המכר, אין לחייבו. בית המשפט קבע כי הערות האזהרה לטובת הרוכשים, למעט רוכש אחד, נרשמו כדין ועל כן בעל הקרקע איננו יכול לבקש כעת את מחיקתן.

 

כמו כן, נקבע כי למרות הסכמתם של רוכשי הדירות למחיקת ההערות לטובתם, זכאים האחרונים להשבה כספית. בנוגע לזכות ההשבה של רוכשי הדירות, אשר הערת אזהרה נרשמה לטובתם, נקבע כי עסקינן בסוגיה שטרם נדונה בפסיקה. אי לכך, בית המשפט קבע כי תבוצע חלוקת אחריות.


על פי חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, מוכר הדירה אינו רשאי לקבל מרוכש הדירה סכום העולה על 15% משווי מהמחיר. בעל הקרקע איננו יכול לצפות כי רוכש דירה ישלם סכומים ביתר, שלא על פי התקדמות הבנייה.

 

רוכש כגון דא נוטל על עצמו סיכון ועליו לדעת כי הוא מסתכן בהפסד כספי. אי לכך, בעל הקרקע אינו אחראי לגבי רוכשי דירות אשר שילמו מעבר ל-15% ממחיר הדירה. לסיכום, נקבע כי בעל הקרקע ישיב לרוכשי הדירות עד 15% משווי מחירי הדירות שנרכשו על ידם (וזאת בתור פדיון הערות האזהרה).

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

רישום מקרקעין, רישום טאבו

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע ...  

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

קבוצות רכישה או עמותת בניה, כל מה שחשוב לדעת!

קבוצות רכישה - עמותת בניה קבוצות רכישה ועמותות בניה הנן דרך אלטרנטיבית, לרוב זולה יותר, לבנית דירות וזאת לעומת הדרך הרגילה של רכישה קבלן/ יזם ...  

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

עצות ומידע משפטי לפני קניית דירה או בית ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

הסכם מכר - חוזה לקניית דירה - ממה להיזהר? עצות ומידע חיוני ... 

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

בתי המשפט נוטים כיום לקבל יותר ויותר את עמדת הרוכשים, תוך הטלת אחריות גדולה יותר על הקבלן. במקרים מסויימים נפסקו כנגד קבלנים אף תשלומי פיצויים גבוהים ...  

הערת אזהרה - מידע

מהי הערת אזהרה? מה משמעותה? מתי היא לטובתך ומתי לא? ...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

חוק המכר(דירות)הבטח השקעות 75

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974  

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.