www.what2do.co.il

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 4.2 מתוך 5

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה?

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? עד מתי תחול הוראת השעה? על מה חשוב לשים לב?


בעקבות העלייה המשמעותית במחירי הנדל"ן בישראל בשנים האחרונות, עלייה אשר הוציאה למעלה מ-100,000 מפגינים לרחובות תל אביב (אשר זעקו כנגד יוקר המחייה ומחירי הדירות), החליטה הממשלה לנסות ולצנן מעט את השוק. כחלק משינויים אלו, מנסה הממשלה להשיב דירות רבות אשר משמשות כיום למשרדים, לייעודם המקורי – מגורים. יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים, טוען כי יש בישראל עשרות אלפי דירות מגורים אשר משמשות כמשרדים, ומדובר באחד הגורמים המשמעותיים לעלייה במחירי הנדל"ן.

 

ב-8.10.11 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשע"א-2011, אשר מתקן את חוק מיסוי מקרקעין הקודם. מטרתו של חוק זה הינה להשפיע על המגמות בשוק הנדל"ן למגורים בישראל, ולהביא להגדלה משמעותית בכמות הדירות למגורים על חשבון דירות למשרדים ואו להשקעה.

 

החוק החדש קובע כי מי שימכור דירה מה-1.8.11 עד ה-30.6.13 ייהנה מפטור מוגבר. מכירת דירה אשר תמורתה אינה עולה על 2,200,000 שקלים, ומכירתה אינה מזכה בפטור רגיל במהלך התקופה הנ"ל, לא תחויב במס שבח. מכירה של דירה אשר אינה זכאית לפטור רגיל, ותמורתה גבוה מ-2,200,000 שקלים, תזכה לפטור חלקי ויחסי. פטור זה לא יחול במקרה של מכירת דירה לקרובי משפחה או למקרים אחרים המצויים בחוק. כמו כן, לכל היותר יינתן הפטור לכל מוכר שלוש פעמים.

 

אחד התנאים לקבלת הפטור הוא כי בהסכם המכירה תהיה התחייבות להשתמש בדירה למגורים למשך שנתיים לפחות, החל מהמועד המוקדם מבין חצי שנה מיום קבלת החזקה בנכס, או שנה מיום חתימת החוזה. במידה ותנאי זה לא יתקיים, הרוכש יישא במס רכישה בשיעור 15%.

 

אמצעי נוסף אשר החוק מעמיד לשם עידוד מכירת דירות הינו ביטול הפטור אשר היה אחת לארבע שנים. דהיינו, משנת 2013 ועד שנת 2021, מכירה של דירה להשקעה יחול רק אחת לשמונה שנים. יודגש כי מדובר בהארכת תקופת הפטור בנוגע לדירות להשקעה ולא דירת המגורים היחידה.

 

שלילת הזכאות לפטור, אימתי?

 

ישנם מקרים בהם מוכר הדירה לא יזכה לפטור בהתאם להוראות השעה. לדוגמא, במידה והדירה התקבלה בלא תמורה בתקופה שבין ה-5.6.11 עד ל-30.5.13. כמו כן, מכירות לקרוב כהגדרתו בחוק המיסוי לא יוכרו אף הן כזכאיות לפטור. כאמור, דירות אשר ימכרו כדירות מגורים, אך לא ישמשו כדירות מגורים בפועל, יחויב במס רכישה בשיעור 15%.


 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  

היטל השבחה: מתי יש לשלם היטל השבחה?

היטל השבחה הוא מס שמטילה הוועדה המקומית על בעל מקרקעין או חוכר לדורות עקב שינוי תכנית המתאר מקומית, שהובילה לעליית ערך המקרקעין, בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. 

מהו היטל ביוב וכיצד נקבע שיעור התשלום עבורו?

היטל ביוב הוא מס מוניציפלי, המהווה תשלום חובה עבור רשות מקומית ותאגידי המים והביוב, שנדרש מבעל נכס או מחוכר לדורות, ונועד לממן הנחה של תשתית לניקוז ביוב.  

היטל סלילת כבישים ומדרכות: מהו שיעורו של היטל סלילה?

היטל סלילה מוטל על בעלי בניינים וקרקעות בגין תשתית הכביש והמדרכה הגובלים בנכס. ההיטל נגבה על ידי הרשות המקומית בעת ביצוע עבודות סלילה של כבישים ומדרכות, או בעת בנייה חדשה או תוספת לבנייה קיימת. 

אגרת מים: איך מחשבים חשבון מים?

אגרת מים מוטלת מכוח חוק המים ומתוקף תקנות המים. בתקנות נקבעו תעריפי מים אחידים לגביית אגרה לאספקה, אשר יש לשלם אחת לחודש, בהתאם לסוג השימוש.  

מס רכישה על דירה שניה בירושה

קבלת דירה בירושה אינה מהווה מכירת מקרקעין כהגדרתה בחוק, אולם מכירת דירה שניה בירושה מחויבת במס רכישה, אלא אם המוכר בעל פטור מתאים ממס. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  

הנחה בארנונה לסטודנטים ולבעלי הכנסה נמוכה, כיצד לממש את הזכות?

סטודנטים ובעלי הכנסה נמוכה, עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה, בתנאי שהם עומדים בכללים שהציבה הרשות המקומית שבה הם מתגוררים.  

חוק מיסוי דירה שלישית, מה זה אומר?

החל משנת 2017, ישלמו בעלי שלוש דירות ומעלה מס על ריבוי נכסים, כך כל מי שיש בידו כל זכות בעלות בדירה שלישית, ישלם מס שנתי שנע בין 12,000 שקלים עד 18,000 שקלים עבור כל דירה נוספת. 

ביטול עסקת מתנה במקרקעין, האם אפשר להתחרט?

עסקת מתנה במקרקעין מתייחסת להעברת נכסים בתוך המשפחה מבלי שתשולם עבורם כל תמורה. המעניק יכול להתחרט טרם הרישום בטאבו, ולבטל את העסקה לפי סעיף 5 לחוק המתנה.  

העברה ללא תמורה: מהי עסקת מתנה מהורה לילד?

הענקת דירה במתנה יכולה לבטא רצון של אדם להעניק ללא תמורה זכויות במקרקעין לקרוב משפחתו, כדי למנוע סכסוכי ירושה וכדי לקבל הטבות מס. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.