www.what2do.co.il

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר מונע חזרה ממתנה במקרקעין

דרגו את המאמר

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר מונע חזרה ממתנה במקרקעין

ייפוי כוח נוטריוני המעגן עסקת מתנה במקרקעין - משקלו והאם ניתן לחזור ממנו?


סעיף 2 לחוק המתנה קובע כי כאשר אדם מעניק מתנה לאחר, המתנה נגמרת עם הקנייתה ועם הסכמה בין הצדדים שמדובר במתנה. החוק מוסיף וקובע כי במידה וקיימת רק התחייבות לתת מתנה בעתיד, הדבר טעון מסמך בכתב. אם בהתחייבות עסקינן, כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות הנ"ל, נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו (זולת אם הוא וויתר על זכות זו בכתב).

 

לעיתים, בית המשפט מתיר חזרה מהתחייבות לתת מתנה למרות הצהרה בכתב, וזאת כאשר מקבל המתנה התנהג כלפי הנותן "בצורה מחפירה" או כאשר חלה הרעה כלכלית קשה במצבו של נותן המתנה. בעלות בנוגע לדבר המתנה עוברת למקבל המתנה עם מסירת הדבר לידו או על ידי מסירת מסמך המזכה אותו לקבל את המתנה. אם הדבר היה ברשות המקבל, הבעלות עוברת עם "הודעת הנותן את המתנה".


ייפוי כוח נוטריוני המבטיח מתן מתנה


לעיתים, קיימת מחלוקת בין הצדדים האם העסקה הייתה מתנה בפועל או התחייבות לנתינת מתנה. להלן דוגמא למקרה כאמור. אב רשם ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר בו הוא קבע כי הוא מעביר נכס בבעלותו לטובת אחד מילדיו. ייפוי הכוח הנוטריוני הופקד אצל אחיו של מקבל המתנה. האח אשר קיבל את ייפוי הכוח העביר את הייפוי לאחיו שלטובתו הועבר הנכס. כעת, האח אשר קיבל את המתנה טען כי מדובר בייפוי כוח שהינו כנתינת מתנה. מנגד, האב טען כי מדובר רק בהתחייבות אשר הוא בחר לבטלה בשל סיבות שונות.


היות ומדובר בעסקת מתנה במקרקעין, בית המשפט נדרש לבחון את מהותה גם מכוח חוק המקרקעין. סעיפים 7 ו-8 לחוק זה קובעים כי עסקת מקרקעין טעונה רישום והיא נגמרת ברישום. החוק מוסיף וקובע כי כל אימת שעסקת מקרקעין לא נרשמה, הרי שמדובר בהתחייבות לעשות עסקה. דהיינו, על פי חוק המקרקעין, כל עוד עסקת מקרקעין לא נחתמה ברישום, עסקינן בהתחייבות בלבד.


עם רישום ייפוי הכוח - המתנה הושלמה


נשאלה אפוא השאלה - האם התחייבות למתנה במקרקעין במסגרת ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר הינה התחייבות למתנה שניתן לחזור ממנה. הדעות בפסיקה בנוגע לסוגיות כגון דא חלוקות. כיום, המגמה היא שייפוי כוח נוטריוני אכן מהווה ויתור על זכותו של נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו. הפסיקה קבעה כי גם כאשר עסקת המתנה לפי ייפוי הכוח לא הסתיימה ברישום, אין בכך כדי להעיד על כוונת הנותן שמדובר בעסקה עתידית.

 

במקרים אלה, אי גמירת העסקה נובעת מהוראותיו של חוק המקרקעין, ולא מכוונתו של הנותן. דהיינו, אין להשליך בין חוק המקרקעין לחוק המתנה. במילים פשוטות, ייפוי כוח נוטריוני המעגן נתינת מתנה בעתיד מהווה הסכמה מצידו של נותן המתנה לכך שהוא מוותר על זכותו לחזור בו בהמשך.


השופט אור, בפסק דין אשר ניתן על ידו בסוגיה דומה, קבע כי בחתימת ייפוי כוח יש כדי ויתור בכתב על זכותו של נותן המתנה לחזור בו מן המתנה בעתיד. כל אימת שלא מוצגות בפני בית המשפט ראיות אשר יכולות לסתור את הכוונה המשתמעת מייפוי הכוח, מדובר בהתחייבות בכתב להימנעות מחזרה מהמתנה.

 

השופט אור הדגיש כי כאשר הוויתור על הזכות לחזור מהמתנה ניתן במסגרת ייפוי כוח בלתי חוזר, יש לכך משנה תוקף. למעשה, הסיווג של הפעולה המשפטית, כהתחייבות לתת מתנה ולא כמתנה מושלמת, איננו נובע מכוונתו של הנותן אלא מהדין החקוק (הדורש את השלמת העסקה במקרקעין עם רישומה). דהיינו, לא מדובר ברצון מפורש של הנותן ליצור דווקא התחייבות. השופט אור ציין כי בסיטואציות כגון דא, ניתן להניח שנותן המתנה היה סבור שעם רישום ייפוי כוח נוטריוני, המתנה הושלמה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.