www.what2do.co.il

האם העירייה תוכל לשנות סיווג של מוסד להשכלה גבוהה בכדי לחייב בארנונה נוספת?

דרגו את המאמר

האם העירייה תוכל לשנות סיווג של מוסד להשכלה גבוהה בכדי לחייב בארנונה נוספת?

שינוי סיווג והגדלת ארנונה - עתירה נגד עיריית תל אביב


עמ"ן 52370-06-11

 

החיוב בארנונה מושפע באופן ישיר מאופן סיווג הנכס. לדוגמא, אין ספק כי ארנונה הנגבית מעסקים במרכז תל אביב, לא תהיה גבוהה כארנונה הנגבית מדירות מגורים קטנות באותו אזור בדיוק. כך גם לגבי מוסדות חינוך להשכלה גבוהה. פעמים רבות, מוסדות אלה נהנים מגבייה של ארנונה מופחתת. הסוגיה עלולה להסתבך כאשר העירייה מבקשת לשנות את סיווגו של נכס מסוים באופן רטרואקטיבי. להלן דוגמא למקרה כאמור.


עיריית תל אביב סיווגה במשך שנים רבות בית ספר לפרסום בתור מוסד להשכלה גבוהה. אי לכך, העירייה גבתה מבית הספר ארנונה בשיעור מופחת. בשנת 2010, העירייה החליטה לשנות את סיווגו של המוסד וזאת משום שהוא לא הוכר על ידי משרד התמ"ת כמוסד להשכלה גבוהה. בית הספר הגיש ערעור על ההחלטה להגדיל את שיעור הארנונה ובית המשפט החליט לקבל את הערעור.


בית הספר נשוא הערעור הינו מוסד לימודים אשר פועל בנמל תל אביב מזה כמעט 10 שנים. בשנת 2003, העירייה החליטה לסווג את המוסד כ"מוסד להשכלה גבוהה". אי לכך, בית הספר נהנה במהלך תקופה ממושכת מתשלום ארנונה מופחתת (כיאה למוסד להשכלה גבוהה). בית הספר טען כי בשנת 2010 הוקמו במתחם הנכס שתי כיתות נוספות. לטענת מוסד הלימודים, כיתות אלה קיבלו סיווג כ"בניינים אשר אינם משמשים למגורים". אי לכך, הארנונה אשר העירייה ביקשה לגבות עבור הכיתות החדשות הייתה גבוהה יותר.


בית הספר פנה לעיריית תל אביב ועתר לשנות את הסיווג של הכיתות הנוספות. במסגרת ההשגה, לא רק שמצבו של בית הספר לא השתפר, אלא הוא אף התדרדר. העירייה החליטה לדחות את ההשגה ולשנות באופן רטרואקטיבי את סיווגו של בית הספר כמוסד להשכלה גבוהה. בית הספר מיהר להגיש ערר על כך לוועדת הערר לענייני ארנונה. עם זאת, עררו נדחה. אי לכך, הוא פנה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב.


בית המשפט לעניינים מנהליים: התנהלות קלוקלת מצד העייריה


במסגרת הערעור נטען כי העירייה לא הייתה רשאית "לשנות לפתע" את הסיווג, וזאת לאחר שנים בהם המוסד פעל בהתאם לסיווגו כמוסד להשכלה גבוהה. זאת ועוד, נטען כי בהתאם לדיני ההקפאה, העירייה לא הייתה זכאית לשנות את סיווג הארנונה באשר לאותה השנה. יתרה מכך, בית הספר טען כי הוא הוכר על ידי חוק חיילים משוחררים כמוסד לימודי וכפועל יוצא מכך הוא גם הוכר על ידי משרד התמ"ת.


מנהל הארנונה טען כי דין הערעור להידחות. נטען כי החלטתה של עיריית תל אביב לשנות את הסיווג באופן רטרואקטיבי הייתה נכונה ונעשתה כדין. מנהל הארנונה טען כי השינוי לא נגד את דיני ההקפאה וזאת משום שלא היה מדובר בשינוי סיווג אלא בקביעת ארנונה לפי הסיווג האמיתי. העירייה טענה כי ככל שמנהל הארנונה מגלה טעות (כפי שקרה לטענתה במקרה דנן), שומה עליו לפעול לתיקונה בהקדם האפשרי. מנהל הארנונה ביקש להזכיר כי זהו כספו של הציבור המונח על הפרק במקרים כגון דא.


השופטת שרה גדות, סגנית נשיאת בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, קבעה כי דין הערעור להתקבל. השופטת קבעה כי העירייה העלתה את הארנונה ב"מחי יד" וזאת חרף הקבוע בדיני ההקפאה. נטען כי מטרתם של דיני ההקפאה האוסרים על העלאת ארנונה באמצע השנה נובעים מהרצון לשמור על יציבות משקית. באשר להעלאת הארנונה, השופטת "הזכירה" לעיריית תל אביב כי כאשר רשות מבקשת לערוך שינוי בסיווג נכס לשם גביית מיסים עירוניים היא צריכה לעשור את הפרוצדורות הדרושות לשם כך. למשל, החלטה מסודרת של העירייה ואישור ממשרד הפנים. במקרה דנן, בית המשפט קבע כי העירייה חרגה מהוראות הדין והיא לא הייתה רשאית להביא לשינוי הארנונה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.