www.what2do.co.il

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי בעת מכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו ללא תמורה, מס הרכישה יעמוד על שליש מערכו הרגיל. התקנה קובעת למעשה כי מדובר בהעברת בעלות בדירה מיחיד (שאיננו חברה) לקרוב משפחה (אשר גם הוא אינו חברה).

 

קביעת שומת המקרקעין

 

היות ולא מדובר בהעברת בעלות לרוכש מרצון ממוכר מרצון, בידי רשויות מס שבח מקרקעין אין כל מידע ישיר לגבי שוויה וערכה של הזכות העתידה לעבור. עורכי דין העוסקים בענף המקרקעין ממליצים אפוא לפנות לשמאי מקרקעין אשר יעריך את ערכה של הדירה בטרם תוגש השומה.

 

לחילופין, הצדדים לעסקה יכולים לפנות גם לייעוץ כלכלי מטעם מתווך דירות המתמחה באזור זה. הצהרה על העברת דירה ללא תמורה, וללא צירוף שומה עצמאית, הינה אפשרית אך איננה מומלצת. במקרה זה, עלולות רשויות מס שבח להעריך ביתר את שווי הנכס. על פי רוב, שומה עצמאית תתקבל על ידי מס שבח, וזאת משום שהיות ומדובר בשליש ממס הרכישה, ההפרשים במקרה זה אינם משמעותיים.
 

קרוב, מיהו?


קרוב לפי תקנות מס רכישה הינו הורה, צאצא, אח, אחות, בן זוגו של צאצא או בן זוגו במשך ששת החודשים אשר קדמו למכירת הזכות במקרקעין. חשוב לדעת כי דירה במתנה לקרוב משפחה פטורה מתשלום מס שבח ויש לשים לב כי מקבל הדירה במתנה המתין תקופת צינון אשר אורכה תלוי בקרבתו לנותן המתנה ובשימוש אשר נעשה בנכס לאחר קבלתו.


העברת דירה בין בני זוג - אימתי פטור?


תקנה 21 לתקנות מס רכישה קובעת כי העברת זכות במקרקעין בין בני זוג, כאשר בני הזוג גרים בדירה המדוברת, איננה דורשת תשלום מס רכישה. במידה ובני הזוג אינם גרים בדירה המדוברת, תחויב ההעברה בתשלום שליש ממס הרכישה הרגיל. במקרה גירושין, העברה בתמורה או ללא תמורה איננה נחשבת כמכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה). אין צורך לדווח על העברה זו לרשות מיסוי מקרקעין.
 

העברת דירה בין ידועים בציבור


סעיף 4(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כיצד יש להעביר דירה במהלך גירושין. האם הוראת החוק חלה גם על ידועים בציבור, אשר מנהלים משק בית משותף וחיי משפחה? סוגיה זו עלתה לא אחת בערכאות המשפטיות. פסק הדין המנחה בעניין זה ניתן בהלכת לבנון (ע"א 2622/01).

 

בפסק דין לבנון נקבע כי ידועים בציבור נכנסים בגדרה של ההגדרה כבני זוג אין סיבה מדוע הסדר חברתי כגון זה המפורט בחוק מיסוי מקרקעין בנוגע לבני זוג, לא יחול גם על ידועים בציבור. יתרה מזאת, בית המשפט הטעים כי הבחנה בין בני זוג נשואים ובין בני זוג ידועים בציבור, לעניין הסדרי מס בעקבות פרידה, מהווה הפליה אסורה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.