www.what2do.co.il

כיצד יש לנקוט כאשר הוטל עיקול על דירת מגורים משותפת בגין חובות

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כיצד יש לנקוט כאשר הוטל עיקול על דירת מגורים משותפת בגין חובות

חובות וגירושין – עיקולים על דירה


אדם הסתבך בחובות כספיים וזאת לאחר שהורשע בפסק דין פלילי בעבירות של גניבה ממעביד. האם עיקולים אשר הוטלו על דירת המגורים של החייב, השייכת גם לאשתו, הינם תקפים? האם העברת הנכסים האמורים לאישה, במסגרת הסכם גירושין, מהווה למעשה ניסיון להברחת נכסים?


בשנת 1996 הגישה מעסיקתו של החייב תביעה כנגד החייב בגין נזקים כספיים שנגרמו לה לאחר גניבה ממחסניה. התביעה הוגשה כנגד החייב ואדם נוסף, לכאורה, רוכש המוצרים הגנובים. במסגרת התביעה ביקשה החברה להטיל עיקולים זמניים על נכסים של החייב ושותפו, ועיקולים זמניים אלו הוטלו על דירות השניים.

 

דירת החייב הייתה באותה התקופה בבעלות של אשתו ושלו. שותפו של החייב ביקש לבטל את צו העיקול ובית המשפט קיבל את בקשתו. עם זאת, לאחר קבלת החלטה זו, חלו שתי טעויות מנהליות - האחת, בוטל גם העיקול על דירתו של החייב. השנייה, נשלחה לחברה הודעה לפיה מדובר בטעות סופר והעיקול נותר על כנו. למעשה, העיקול הוסר ולא הושב.

 

התביעה מתקבלת והחייב נדרש לשלם את החוב

 

בית המשפט קבע, ביולי 2003, כי יש לקבל את התביעה ולחייב את החייב לשלם לחברה את הסכום הנתבע. במסגרת פסיקתא אשר הגישה המשיבה לחתימת בית המשפט, ואשר נחתמה בשנת 2004 (שמונה חודשים לאחר מתן פסק הדין), אישר בית המשפט את העיקולים הזמניים והפכם לקבועים. לאחר שהחייב הפסיד בהליך בתביעה, הוא חתם עם אשתו על הסכם גירושין במסגרתו הועברו לאישה הזכויות בנכס במלואן, לרבות המיטלטלין בדירה.

 

העברה זו נעשתה ללא תמורה. הסכם הגירושין אושר בבית הדין הרבני ובאותו היום נרשמה הערת אזהרה לטובת האישה על זכויות בעלה בנכס. כאשר ביקשה החברה לרשום את העיקולים הקבועים על זכויות החייב בנכס, לאחר חתימת הפסיקתא הנ"ל, היא נוכחה לדעת כי רישום העיקול הזמני שנמחק לא שב על כנו, ובינתיים נרשמה הערת אזהרה לטובת אשתו של החייב על הנכס. נוכח השתלשלות העניינים, הגישה החברה תביעה לבית המשפט המחוזי וביקשה את ביטול החלק הממוני בהסכם הגירושין, לרבות הערת האזהרה על הדירה.

 

החוב משותף - ניתן להטיל העיקול


בית המשפט המחוזי קבע כי הסמכות לדון בסוגיות הסכם הגירושין נתונה לבית הדין הרבני אשר אישר את ההסכם. אי לכך, בית המשפט לא בחן סוגייה זו לגופה. לעומת זאת, בית המשפט בחן טענה חלופית של המשיבה - האם זכויותיה של האישה, על פי הערת האזהרה, כפופות לעיקול אשר הוטל לטובת המשיבה על נכסי החייב (ושבוטל מחמת טעות). בית המשפט הכריע בעניין זה לטובת החברה.

 

בפסק הדין נכתב כי אם יימצא כי החוב אשר הוטל על הדירה נכלל במסגרת החובות המשותפים של בני הזוג, מכוח הלכת השיתוף, אזי ניתן להטיל את העיקול על הדירה ואף לממש את החוב. ואכן, בחינת הסוגיה נשוא התובענה הוכיחה כי מדובר בחוב השייך לשני בני הזוג.

 

האישה תמכה בבעלה בהליכים הפליליים, מימנה את ההגנה המשפטית שלו, לא הביעה הסתייגות מהתנהגותו, ועשתה עימו יד אחת על מנת להבריח נכסים מנושים פוטנציאליים (הסכם הגירושין). אי לכך, בית המשפט קבע כי מדובר בעיקול המשותף לבני הזוג.


בנוגע לביטול העיקול מחמת טעות, בית המשפט קבע כי גם כאן יש לקבל את טענות החברה ולקבוע כי מהלכיה נבעו בתום לב לאחר שזו הסתמכה על מזכירות בית המשפט שמסרה לה הודעה שגויה. בנוגע לתום ליבה של האישה, נקבע כי האחרונה ידעה היטב את מצבו הכלכלי של בעלה, עת חתמה על הסכם הגירושין. כמו כן, האישה ידעה היטב אודות העיקול הזמני המוטל על הנכס. "צדדים להליכים משפטיים אינם יכולים לטעון להסתמכות בתום לב על מרשם מקרקעין, שהינו מנוגד להליכים משפטיים הנמצאים בידיעתם", נכתב בפסק הדין.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.