www.what2do.co.il

בעל דירה אשר דירתו נהרסה בגין פינוי בינוי ללא הסכמה יקבל פיצויים

דרגו את המאמר

בעל דירה אשר דירתו נהרסה בגין פינוי בינוי ללא הסכמה יקבל פיצויים

דירה נהרסה למרות סירוב לפינוי בינוי – האם פיצויים?


בשנים האחרונות, בעקבות מגמת הפרבור, גדל באופן משמעותי המחסור בקרקעות הזמינות לבניית מגורים. התופעה מכה באופן קשה יותר במרכז הארץ ומדובר בנגיסה של ממש בשטחים הפתוחים וכן במשאבי טבע ונוף. כמו כן, התשתיות והדירות אשר נבנו בעבר בישובים העירוניים מתיישנות עם השנים והמגורים בהם הופכים למסוכנים בריאותית. האוכלוסיה המבוגרת המתגוררת בדירות אלו איננה מסוגלת, על פי רוב, לשפץ את הדירות והדבר פוגע בערים ובדיירים כאחד.

 

בשנת 1998 החליטה המדינה להפעיל פרויקטים שונים של התחדשות עירונית אשר יאפשרו לשפץ בניינים שלמים מבלי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של הדיירים ובעלי הדירות. עם זאת, הריסת בניין במסגרת פרויקט התחדשות עירונית, חייבת להיות בהסכמתם של בעלי הנכסים. במידה וחברה קבלנית תבצע מהלך זה ללא הסכמה, ייתכן והיא תיאלץ לשלם לבעלי הדירות פיצויים. סוגיה זו הונחה לאחרונה לפתחו של בית המשפט השלום.

 

חתמו על הצעה וחזרו בהן לפני עריכת החוזה הסופי

 

התובעות, אם ובתה, התגוררו בקריית אונו בדירה בבעלותן. בשלב מסוים חתמו התובעות עם חברה קבלנית על הסכם פינוי-בינוי. ארבעה חודשים לאחר החתימה על ההסכם, הודיעו התובעות לחברה כי הן מעוניינות לבטל החוזה. האם והבת טענו כי החתימה על ההסכם הייתה חתימה על הסכם טיוטה בלבד. חרף כך, החברה הקבלנית הרסה את הבניין והקימה בניין חדש על חורבותיו. בבניין החדש הוקצתה לתובעות דירה חלופית. עם זאת, התובעות סירבו לגור בדירה החדשה והן מסרבות לכך עד היום.

 

      קראו עוד בתחום:

 

במסגרת תביעה אשר הוגשה על ידי האם והבת לבית משפט השלום, נטען כי הן זכאיות לפיצויי בסך 2,500,000 שקלים וזאת בשל הריסת דירתן הקודמת ללא אישור והסכמה. לטענתן, החברה הקבלנית הסיגה גבול, הרסה את הדירה שלא כדין, גרמה להן לעוגמת נפש, הסבה להן כאב סבל ופגעה באופן חריף ביותר בזכויותיהן הקנייניות.

 

החברה הקבלנית טענה כי התובעות חתמו כדין על הסכם הפינוי-בינוי וכן סופקה להן דירה חדשה כנגד הדירה הישנה בה התגוררו בעבר. לטענתה, התובעת מנסות "לסחוט" ממנה כסף וזאת למרות ששולם להן שכר דירה במשך כל תקופת הפרויקט וכן עומדת לרשותן דירה חדשה.

 

הריסה ללא הסכמה - עילה לתביעת פיצויים

 

בית המשפט קבע כי אכן הריסת הבניין נעשתה על ידי החברה שלא כדין. בפסק הדין נקבע כי החוזה עליו חתמו התובעות עובר לחזרתן לא היה גמור ודובר על הצעה בלבד. כמו כן, נקבע כי החברה הקבלנית הרסה את המבנה למרות שהיא ידעה כי אין בידה הסכמה מצידן של התובעות. גם אם תתקבל טענת החברה הקבלנית לכך שמדובר בתביעה אשר מטרתה סחיטת כספים, אין בכך כדי להצדיק את הריסת הבניין ללא הסכמת בעלי הדירות, נכתב בפסק הדין.

 

עם זאת, בית המשפט התייחס לסוגיית הנזק אשר נגרם לתובעות בעקבות הריסת הבניין. לעניין הנזק, עדויותיהן של האם ובתה לא היו סדורות ונפלו בהן סתירות רבות. כמו כן, לא עלה בידן של התובעות להוכיח את מרבית הנזקים הנטענים. לדוגמא, התובעות לא יצקו תוכן בטענה כי הן זכאיות ל"פיצוי צודק ושוויוני" ולא הוכיחו נזקים ממשיים אשר נגרמו להן.

 

התובעות טענו פעם אחר פעם כי הפיצוי היחידי שניתן להעניק להם הוא השבת הגלגל לאחור ובניית דירתן הישנה. כמו כן, התובעות דרשו להכניס את מנהל החברה הקבלנית לבית הסוהר. בית המשפט ציין כי התובעות לא פעלו כלל להפחתת נזקן, וזאת כאשר הן עומדות בסירובן להיכנס לדירה החדשה או לחילופין לקבל תמורתה בכסף. יתרה מכך, נקבע כי התובעות, בהתנהגותן, הקשו במודע על שאר דיירי הבניין והתנהלותן הייתה חסרת תום לב. בסופו של היום, נקבע כי התובעת זכאיות לפיצוי בגין דמי השימוש הראויים ועוגמת נפש בסך כ-165,000 שקלים. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.