www.what2do.co.il

יזמים בתל אביב יקבלו פיצויים מהעייריה בגין עיכובים בתכנון

דרגו את המאמר

יזמים בתל אביב יקבלו פיצויים מהעייריה בגין עיכובים בתכנון

רשלנות עירייה בתכנון ובנייה ופסיקת פיצויים

 

בית המשפט המחוזי קבע כי עיריית תל אביב תשלם פיצויים לקבלנים בגין רשלנות בתכנון ובנייה הנוגעת למתחם קרקע גדול בקריית שלום בעיר. השופט, מגן אלטוביה, קבע בפסק הדין כי העייריה לא פעלה לשם קידום תכנון ובנייה בקרקע, וזאת חרף מצג בעניין שניתן לקבלנים. התביעה הוגשה על ידי יזמי מקרקעין אשר רכשו בשנות ה-80 את השטח במטרה להקים עליו מבנים שונים. לאחר הרכישה, היזמים פנו בבקשה לעירייה כי זו תאשר את התחלת הבנייה. העירייה קיימה ישיבה בנושא והחליטה כי היא מעוניינת לתכנן את כל המתחם המדובר מחדש. אי לכך, בקשתם של היזמים לבנות בשטח נדחתה.

 

התוכניות החלו להתקדם מבחינת תכנון המתחם. מאז שהעירייה החליטה לתכנן מחדש את המתחם, היזמים (בעלי המקרקעין) פנו אליה מספר פעמים בכדי לברר אודות ההתקדמות ואפשרויות הבנייה. במרוצת השנים, היזמים קיבלו מהעירייה תשובות שונות. בכל מקרה, נאמר להם כי אין לבנות על המקרקעין והתוכנית מקודמת על ידי העירייה.

 

לא נעשה די לקדם התכנון

 

בית המשפט קבע כי העירייה הציגה בפני הקבלנים מצג שווא לפיו הבנייה במקום מתקרבת בצעדי ענק. למעשה, הקבלנים הבינו זאת כאשר הם קיבלו בשנת 2001 מכתב מהעירייה. במכתב זה נאמר כי במשך מספר שנים לא מתקיימות כל פעולות בנוגע למתחם וכעת העירייה שוקלת לשנות כיוון ולקדם במתחם תוכנית אחרת. בעקבות מכתב זה, הקבלנים פנו לבית המשפט והגישו כנגד העירייה תביעה על סך כשבעה מיליון שקלים. במסגרת התביעה נטען כי העירייה פגעה בקבלנים בכך שהיא אסרה על הבנייה מחד, ולא פעלה בצורה סבירה לתכנון המתחם מאידך. סכום הפיצויים המגיע ליזמים ייקבע בהמשך.

 

בית המשפט סיכם את פסק הדין בכותבו כי הוועדה המקומית ישבה בחוסר מעש, ותוך כדי עצלות מחשבה ורפיסות מעשה, כאשר זכויותיהם של בעלי המקרקעין היו תלויות באופן ברור וישיר בתיקון תוכנית הבנייה. דברים אלה נאמרו על ידי בית המשפט ביתר שאת בגין העובדה שהוועדה המקומית ידעה גם ידעה שבעלי המקרקעין רכשו את המתחם על מנת לממש את זכויות הבנייה שלהם. השופט ציין כי אכן מדובר בשטח מורכב אך הוועדה המקומית לא התעכבה בגין "עיכובים בטיפול" אלא בשל העדר עשייה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.