www.what2do.co.il

יישום החלטות 979 ו-1101 של מינהל מקרקעי ישראל, האם בקרוב?

דרגו את המאמר

יישום החלטות 979 ו-1101 של מינהל מקרקעי ישראל, האם בקרוב?

האם בקרוב תיושמנה החלטות 979 ו-1101 של מנהל מקרקעי ישראל?


דחיית עתירת "פורום הערים הגדולות" ו"האגודה לצדק חלוקתי" בבג"צ, אשר ביקשה לבטל את החלטות 979 ו-1101 של מינהל מקרקעי ישראל, התירה למעשה לחברי מושבים להקים עסקים אשר אינם חקלאיים על חצי דונם קרקע שהוחכרה מהמדינה. שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל, אמרה בכנס ארצי אשר התקיים במושב אחווה על ידי תנועת המושבים, כי החלטת בג"צ תיושם בתוך חודשים ספורים.


עורך הדין יעקב קוינט, היועץ המשפטי של המינהל, אמר כי חרף העובדה שהמינהל ביקש מבית המשפט ארכה של שנתיים, לשם יישום החלטה 979, במינהל נערכים ליישום ההחלטה לאלתר. מאיר צור, מנכ"ל תנועת המושבים, אשר נאם אף הוא בכנס, אמר כי גם התנועה פועלת בכדי ליישם במהרה את החלטת בג"צ ובימים אלו מוקמת במסגרתה זרוע ביצועית לשם כך. זרוע זו, אמר צור, תהיה אחראית על הסדרת תקצוב ממשלתי לנושא וכן הסדרת היבטים תכנוניים לעניין מול מוסדות התכנון של המדינה.

 

עורך הדין עמית יפרח, יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, אמר כי תמ"א 35 מקשה על יישום פסיקת בג"צ וזאת משום שהיא קובעת תקרה עליונה בנוגע למספר יחידת המגורים במושבים. לדבריו, יש לעדכן את תמ"א 35 אשר מגבילה כיום את זכויות הבנייה, וזאת חרף החלטה 979 אשר מאפשרת פיצול הנחלה החקלאית באזורים אשר מיועדים לבנייה.


פסיקת בג"צ תאפשר למעשה לחברי מושבים רבים להכשיר עסקים לא חקלאיים רבים אשר הוקמו במרוצת השנים על קרקעות חקלאיות. עד להחלטה, עסקים אלו לא הוכרו על ידי החוק וזאת משום שעמדו הם בניגוד לאופי הכפרי של המושבים. בית המשפט העליון, עם דחיית העתירה הנ"ל, קבע כי קרקעות אלו נועדו לפרנס את חברי המושבים ומטרתם אינה חקלאית גרידא. עם זאת, נקבע כי לא יהיה ניתן למכור, להחכיר או להשכיר עסקים אלו לגורמים אשר אינם נמצאים במושב.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.