www.what2do.co.il

מהו העונש בגין הפיכת מחסן בחצר משותפת ליחידת דיור?

דרגו את המאמר

מהו העונש בגין הפיכת מחסן בחצר משותפת ליחידת דיור?

בעלי דירה בנתניה הורשעו בביצוע עבודות במקרקעין בלא היתר, בגין עבודות בניה בדירה ובחצר בית מגורים משותף ושימוש חורג בשטח. בית משפט לעניינים מקומיים בנתניה נדרש להכריע מהו העונש ההולם לביצוע העבירה.

 

בחודש אוקטובר 2010 ביצעו בעלי הבית עבודות בניה של פרוק גג אסבסט מהמחסן המצוי ברכוש משותף בבניין המגורים בנתניה, שהיה קיים ללא היתר, והגביהו את גג המחסן. בגין ביצוע העבודות הוצא צו הריסה מנהלי והצו בוצע באפריל 2012.

 

עם זאת הדבר לא מנע מהנאשמים לבצע שיפוץ במחסן, ובמהלך שנת 2012 בעלי הדירה בנו בו הכנה למקלחת, שירותים ומטבח, מצדו האחד בנו תוספות בניה בשטח של כ-4 מ"ר, ומצדו השני הוסיפו בניה מקירות בלוקים, בשטח של כ-5.2 מ"ר. מעל המחסן הרכיבו תוספות בנייה על הגג מברזל וכיסוי מלוחות מבודדים.


בניית המחסן בוצעה לאחר ביצועו של צו הריסה מנהלי

 

המאשימה ציינה כי מדובר בבניה מבלוקים, תוך ביצוע של הכנה למגורים, והדגישה כי הבנייה בוצעה לאחר ביצועו של צו הריסה מנהלי. ואף עד למועד הטיעונים בבית המשפט לא הוגשה מצד הנאשמים בקשה להיתר הכשרת הבניה במחסן.

 

המאשימה עתרה להוצאת צו הריסה לעבודות הבניה וצו איסור שימוש בהן, ורישומה של הערה על כך בפנקסי לשכת רישום המקרקעין. עוד עתרה להטלת קנס כספי על כל אחד מבעלי הדירה בטווח שנע בין 35,000 ל- 50,000 שקלים.

 

הנאשמים הצהירו בפני בית המשפט כי הינם הורים לשישה ילדים, אשר שלושה מילדיהם לוקים במחלות כרוניות קשות, ועל מנת להצליח לתפקד במערכת המורכבת והקשה בה הם פועלים, ההורים נוטלים משך תקופת ממושכת תרופות נגד חרדות.

 

עוד טענו כי המחסן נרכש על ידם יחד עם הדירה בשנת 2002, לאחר שעמד קרוב לשלושים שנה ללא שימוש. הם רצו לערוך שיפוץ במחסן, ובנו מחדש את הקיר שהיה קיים, ללא כוונה להשתמש בו למגורים.

 

לטענתם, העבודות נשוא צו ההריסה המנהלי בוצעו על ידי עמותה שהיתה שוכרת במקרקעין, מתוקף מעמדה כבעלת הזכויות, ולא על ידם, לפיכך ביקשו מהשופט שיטיל עליהם קנס המתחשב ביכולתם הכלכלית, ובנוסף תינתן להם שהות על מנת לנסות ולהכשיר את הבניה.

 

עבירה של הפיכת מחסן ליחידת מגורים ללא היתר נחשבת לעבירה חמורה

 

השופט הדגיש כי ביצוע העבירות של בניה ללא היתר, לאחר ביצוע צו הריסה מנהלי, מהוות נסיבה מחמירה משמעותית, ואף ניסיון של הפיכת מחסן ליחידת מגורים ללא היתר מצוי ברף עבירות הבניה החמורות.

 

עם זאת התחשב השופט בנסיבות הכלכליות והבריאותיות של הנאשמים, והשתכנע כי הם נגררו לביצוע העבירה, מתוך מצוקה ממשית. מאחר ומדובר בזוג נשוי, סבר כי יש לחלק ביניהם את הקנס הכספי בחלקים שווים, ולא לדרוש מכל אחד מהם את מלוא הקנס.

 

בסופו של דבר ניתן צו להריסת עבודות הבניה וצו איסור שימוש במחסן, קנס כולל בסכום של 12,000 שקלים, והתחייבות כספית בסך של 10,000 שקלים לכל אחד מהצדדים, שלא יעברו עבירה דומה לתקופה של שנתיים.

 

תו"ב 16602-08-13

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.