www.what2do.co.il

מהו היטל ביוב וכיצד נקבע שיעור התשלום עבורו?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהו היטל ביוב וכיצד נקבע שיעור התשלום עבורו?

היטל ביוב נועד עבור פיתוח מערכות ביוב, לצורך הקמת תשתית איסוף והולכת ביוב, מתקנים ומכוני הטיפול בשפכים בעיריות ובמועצות המקומיות. אגרות ביוב נועדו לתחזוקה של מערכות ביוב קיימות באמצעות תאגידי המים והביוב הפרטיים המוסמכים לכך.

 

תעריפי האגרות קבועים בכללי הרשויות המקומיות, ומתעדכנים מדי תקופה לפי שיעור עליית המדד. קיימים שני תעריפים שונים להיטל ביוב בגין שירות שונה. האחד לפי תעריף לישוב או לאזור שמתחזק את הביב הציבורי המשרת את הנכס, והשני לפי תעריף לישוב או לאזור שהמועצה מתחזקת את הביב הציבורי.

 

על פי חוק הרשויות המקומיות משנת 1962, רשאית רשות מקומית, וחייבת על פי דרישת שר הפנים, להתקין ביוב בתחומה או בחלק ממנו. הרשות רשאית להניח ביבים מתחת לכל רחוב בתחומה, לבצע עבודות במבנה או במתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם לצורך להסרת מכשולים לביוב. הרשות רשאית להניח צינורות המחברים מבנה פרטי לביב ציבורי, ולהעביר את הביוב דרך כל קרקע או מתחתה, זאת לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים.

 

היטל התקנת ביוב

 

במקרה שהרשות המקומית החליטה להתקין ביוב או לקנותו, עליה למסור לבעלי הנכסים שהביוב ישמש אותם, הודעה על כל שלב העומד להתקנה או הקניה, לרבות: ביב ציבורי, ביב מאסף, מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה ומיתקנים אחרים.

 

בעלי נכסים שנמסרה להם הודעה על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותם, חייבים בהיטל התקנת הביוב, לשם כיסוי הוצאות של התקנתו או של קנייתו. שיעורי ההיטל בחוק העזר נקבעים לפי כל מטר מרובע של קרקע, וכל מטר מרובע או מטר מעוקב של בניה. כלומר בעד שטח הקרקע של הנכס ובעד השטח הבנוי.

 

מטר מרובע ומטר מעוקב של בניה מחושבים לפי גודל הנכס בכל קומותיו של הבניין, או לפי הניתן לבניה בנכס, לפי כל תכנית בניין עיר המחייבת באותו מקום או לפי רישיון בניה לפי פקודת בנין ערים, משנת 1936, זאת לפי השטח והנפח הגדול יותר. בחוק העזר העירוני ניתן להדריג את ההיטלים לפי אזורים שונים של תחום הרשות המקומית.

 

הרשות המקומית רשאית לקבוע בחוק העזר כי מטר מרובע או מטר מעוקב של בניה יחושבו לפי הבנוי למעשה בכל קומותיו של הבניין, ולאחר מכן, חייבים בעלי הנכסים בתשלום היטל על כל תוספת של מטר מרובע או מטר מעוקב של בניה שתיווסף לנכס אחרי מסירת ההודעה לפי השיעור המחייב בשעת גמר בניית התוספת.

 

יש לשלם היטל ביוב תוך שלושה חדשים לאחר מסירת דרישת התשלום, או במועדים מאוחרים יותר שנקבעו בחוק העזר, או בדרישת התשלום, או עד תום חודש ימים מיום תחילת עבודת ההתקנה, הכל לפי המועד המאוחר יותר. לשם כך תעודת מהנדס מטעם הרשות המקומית משמשת כראיה בדבר מועד תחילת עבודה.


אגרת ביוב

 

הרשות המקומית קובעת בחוק העזר את שיעור אגרת הביוב עבור כיסוי הוצאות החזקת הביוב, לתשלום עבור בעלי הנכסים. במקרה שלא נקבע שיעורו של ההיטל, הרשות רשאית לכלול בהוצאות ההחזקה גם את ההוצאות להתקנת הביוב. ברשות מקומית הגובה על פי חוק עזר אגרה עבור אספקת מים, יש לשלם אגרת הביוב כתוספת לאגרת המים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.