www.what2do.co.il

הסדר מקרקעין - מהם השלבים להסדרת זכויות קניין במקרקעין?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

הסדר מקרקעין - מהם השלבים להסדרת זכויות קניין במקרקעין?

הסדר מקרקעין הוא הליך שנמשך מספר שנים להסדרת מקרקעין לא מוסדרים בישראל, המהווים אחוזים בודדים מהקרקעות בארץ. לשכות הסדר מקרקעין במשרד המשפטים, בניהולו של פקיד הסדר מקרקעין, אחראיות להסדרת זכויות הקניין במקרקעין ופועלות במספר שלוחות ברחבי הארץ: בירושלים, בנצרת, בחיפה, בתל אביב והמרכז, בבאר שבע ובעכו.

 

בשנת 1928, החל בארץ הסדר זכויות הקניין, על פי פקודת הקרקעות ומבוסס על יחידת רישום, המהווה חלקה בגוש רישום, הכוללת את כל זכויות הקניין ומבוססת על מדידה מדויקת אשר קשורה לרשת ארצית וניתנת בכל עת לזיהוי ושיחזור של המדידה, כאשר גוש רישום יכול להוות חלקה אחת או יותר.


פרסום הודעות הסדר

 

פקיד הסדר מקרקעין מפרסם הודעה בדבר הקרקעות, וכל אדם שיש לו עניין בהן רשאי להגיש תזכיר תביעה כדי להוכיח את זכויותיו בקרקע. בשלב הראשון מתבצע פרסום הודעות הסדר שונות, המכוונות אל אזור ההסדר ומיקומו, עבור נוכחות הטוענים לבעלות או לזכויות אחרות הנוגעות לחלקה, בעת סימון גבולות החלקות והגוש על ידי המודדים.

 

הגשת תזכיר תביעה

 

כל בעל זכות רשאי להגיש תזכיר תביעה עבור הוכחת הזכויות ולפרט בתביעה את אופן רכישת המקרקעין. אל תזכיר התביעה יש לצרף מסמכים מקוריים רלוונטיים התומכים בבעלות, בין אם הקרקע התקבלה במתנה או בירושה, וגם מסמכים המוכרים על ידי שלטונות המס, שלטונות הרישום ומס רכישה. בזמן עריכת בדיקת הגבולות ותיחום החלקות, מקבלים הטוענים חשיבות רבה.

 

פרסום לוח הזכויות

 

לאחר קבלת התביעות מהבעלים הטוענים לזכויות בחלקה. מפרסם פקיד ההסדר לוח תביעות, המשקף את תוכן תזכירי התביעה. לוח הזכויות מתפרסם לאחר שנים רבות של עבודה, שבהן פקיד ההסדר עבר בכל חלקה, קיבל מפות מדידה, קיבל תזכירי תביעה מאנשים שונים בגין כל החלקות, ערך סקר ומחקר מקיף והכין לבסוף רשימה שקובעת את הזכויות.

 

לוח הזכויות מתפרסם לתקופה של שלושים ימים. ברגע שמתפרסמת הרשימה תפקידו של פקיד ההסדר מסתיים. בתום 15 ימים מפרסום לוח התביעות ניתן לערוך בירור לגבי התביעות ולקבוע את הזכויות שיכללו בלוח. תביעות סותרות מועברות לבירור והחלטה של שופט בית משפט מחוזי שבאזור ההסדר. לאחר קביעת הזכויות מזמן פקיד ההסדר את בעלי הזכויות להקראת לוח הזכויות ולאחר מכן חותם ומאשר את המפה הסופית.

 

ערעור על החלטת פקיד ההסדר

 

ערעור על החלטת פקיד ההסדר או בקשה לתיקון לוח הזכויות ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי שבאזור ההסדר, היכן שהקרקע נמצאת, תוך 30 ימים ממועד הפרסום. ערעור על החלטת פקיד הסדר בעניין רישום זכויות של מחזיק מכוח התיישנות ניתן להגיש לבית משפט המחוזי תוך 90 ימים ממועד פרסום לוח הזכויות. 

 

התוצאות של הליך הסדר קרקעות חשובות במספר מישורים, הן בהוכחת הרישום, כאשר זכות שרשומה בפנקס הזכויות נחשבת לראיה חלוטה. והן, בתקנת שוק מקרקעין שמוכיחה כי קיימת הגנה על רכישת קרקע מוסדרת ובנייה בקרקע מוסדרת שבתנאים מסוימים ניתן יהיה לרכוש אותה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.