www.what2do.co.il

אי קיום צו הריסה, מה העונש הצפוי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

אי קיום צו הריסה, מה העונש הצפוי?

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מוסמכת להוציא צו הריסה מינהלי במטרה להרוס מבנה שחורג מתכנית בניין עיר או תכנית מתאר מקומית או ארצית או בנייה בלתי חוקית. סעיף 210 לחוק התכנון והבנייה עוסק בעבירה פלילית של אי קיום צו הריסה.

 

סעיף 210 לחוק קובע כי אדם שנשפט ואינו מקיים את הוראות צו ההריסה במועד שקבע בית המשפט, צפוי לעונש מאסר של שנה אחת ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד, הנאשם צפוי בנוסף גם לקנס כספי לפי סעיף 61(ג) לחוק העונשין, עבור כל יום של עבירה.

 

חשיבותם של דיני התכנון ובניה לשמירה על שלטון החוק, הסדר הציבורי והמדיניות התכנונית, וחומרת העבירות על חוקי התכנון והבניה והצורך במיגורן, הודגשו בפסיקת בתי המשפט. לא פעם, בית משפט עמד על חומרתן של עבירות על חוקי התכנון והבניה ועל הצורך להיאבק בהן, כדי להביא לביעורה של תופעה זו.

 

בתי משפט פסקו בעבר כי בעבירות של הפרת צווים שיפוטיים בתחום התכנון והבניה ראוי ככלל להטיל עונשי מאסר בפועל של ממש. זאת נוכח הצורך להיאבק בעבירות של בנייה בלתי חוקית, אשר הוכרו על ידי בית משפט זה כמכת מדינה, ונוכח הפגיעה החמורה בשלטון החוק שנגרמת כתוצאה מהפרתם של צווים שיפוטיים. ואף נקבע כי אי אכיפה של צווים שיפוטיים היא הפרה בוטה של החוק אשר עולה כדי ערעור סדרי משפט החיוניים לקיומה של חברה תקינה ועם התנהגות כזו אין מערכת אכיפת החוק יכולה להשלים.

 

דוגמאות למדיניות הענישה הנהוגה בגין אי קיום צווי הריסה:

 

בחודש אפריל 2015, הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים הגישה כתב אישום בגין עבירה של אי קיום צו שיפוטי בפעם השנייה, בגין בניה ללא היתר בהיקף של 120 מ"ר. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר על תנאי בן חודשיים למשך שלוש שנים, קנס כספי בסך של 11,000 שקלים או 110 ימי מאסר תמורתו והתחייבות כספית בסך של 25,000 שקלים.

 

בחודש מאי 2015, הוועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון האשימה בני זוג באי קיום צו הריסה ושימוש חורג בקשר עם בית מגורים בשטח 159 מ"ר בקרקע שיעודה למגורים. בית המשפט גזר על כל אחד מהנאשמים מאסר על תנאי של ארבעה חודשים למשך שנים, קנס בסך 20,000 שקלים, חילוט התחייבות בסך 20,000 שקלים, חתימה על התחייבות בסך 50,000 שקלים וצו איסור שימוש.

 

בחודש יוני 2016, הוועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון האשימה אדם באי קיום צו הריסה ושימוש חורג בקשר עם בית מגורים בשטח 300 מ"ר בקרקע שיעודה למגורים. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר על תנאי של חצי שנה למשך שלוש שנים, קנס בסך 50,000 שקלים וחתימה על התחייבות 40,000 שקלים וצו לאיסור שימוש.

 

בחודש יולי 2016, הוועדה מקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל הגישה כתב אישום נגד אם חד הורית בגין אי קיום צו הריסה שיפוטי של מבנה מגורים מבלוקים ובטון בשטח של 120 מ"ר, ושימוש חורג באותו מבנה. בהתייחס לנסיבותיה המיוחדות של הנאשמת, אשר מגדלת לבדה שני ילדים ומרוויחה מתחת לשכר מינימום, הושת קנס בסך 8,000 שקלים והוארך מאסר על תנאי שעמד לה מתיק קודם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.