www.what2do.co.il

השבת דמי שכירות ותשלום פיצויים עקב ליקויים בדירה, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

השבת דמי שכירות ותשלום פיצויים עקב ליקויים בדירה, באילו מקרים?

חוק שכירות הוגנת מסדיר את מערכת היחסים שבין שוכר והמשכיר, ומגדיר מהי דירה ראויה למגורים, על איזה צד מוטלת חובת התשלומים שונים עבור תיקונים וליקויים במושכר, מהו גובה הערבות המקסימלי שרשאי המשכיר לדרוש מהשוכר וכדומה.


החוק קובע כי בעל הדירה נדרש למסור את הנכס בהתאמה מלאה למה שהוסכם עם השוכר במסגרת חוזה שכירות, והוא אינו רשאי להוסיף תנאים הפוטרים אותו מאחריות לאי התאמה או לפגם שיתגלה בדירה. החוק מגדיר מהי דירה שלא ראויה למגורים שאסור להשכיר אותה, לרבות דירה שיש בה גורם סיכון בלתי סביר לבטיחות או לבריאות הדיירים, דירה ללא מערכת חשמל, תאורה וביוב תקינים וללא פתחי אוורור.


על פי הוראות החוק, בעל הנכס אינו רשאי לדרוש מהשוכר לשלם עבור ביטוח דירה המשולם על הנכס. במקרה של פינוי לפני תום החוזה, המשכיר רשאי להודיע לשוכר על סיום החוזה 90 ימים לפני תום החוזה, והשוכר רשאי להודיע על כך למשכיר 60 ימים לפני תום החוזה.


לגבי מחויבות לתיקונים בדירה, נקבע כי השוכר זכאי לסעד עצמי, כך שהוא רשאי לשלם עבור תיקון הליקויים בעצמו ולקזז את עלות התיקונים מדמי השכירות. לפיכך, אם נמצאו תיקונים הכתובים בחוזה שאינם בגדר בלאי סביר ובעל הדירה לא מזמין בעל מקצוע כדי לתקן אותם, השוכר רשאי לתקן בעצמו, להגיש קבלה לבעל הדירה ולהפחית את ההוצאות מדמי השכירות הבאים.


תביעה להשבת דמי שכירות עקב רטיבות בדירה


אל בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו הוגשה תביעה להשבת דמי שכירות ששילם השוכר לבעלי הנכס עבור יחידת המגורים שהושכרה לו בדרום תל אביב, עקב ליקויים במושכר שבאו לידי ביטוי ברטיבות ועובש.


על פי עובדות התביעה, התובע שכר יחידת דיור מהנתבעים החל מאוקטובר 2013, והתגורר בה במשך כארבע שנים. התובע טען כי חודשיים לאחר שהחל לגור בדירה נתגלו כתמי רטיבות והנתבעים לא השכילו לטפל בבעיית הרטיבות שנמשכה שנים. התובע הוסיף וטען כי על פי החוזה, חל איסור להכניס בעלי חיים לדירות אולם ישנם דיירים שהחזיקו כלבים שהטרידו אותו בשל הנביחות בשעות הלילה ועשיית צרכים על סף דלתו.


התובע פירט כי לאחר חודשיים של מגורים התגלו כתמים בקירות. בתחילה כל שנעשה היה צביעת הכתמים בלבד. לאחר מספר שבועות הכתמים הופיעו שוב והיו גדולים יותר והפיצו ריח רע של עובש. כאשר פנה התובע למשכיר, הוא השיב כי יש צורך לצבוע שוב וכי ישוב לתקן. התובע טען כי ביקש דירה חלופית בזמן תיקון המושכר, אולם הנתבע סירב, אלא בכפוף לתוספת בשכר הדירה. מאחר שלא היה באפשרותו לשלם שכר דירה גבוה יותר, התובע העדיף להישאר במושכר.


לאחר כשנתיים, כאשר מדי פעם ניסו לתקן את הרטיבות ללא הצלחה, התובע נשאל אם הוא מעוניין להמשיך לגור במושכר. התובע השיב כי אם יבוצע תיקון אמתי ויסודי הוא יישאר במושכר, או שיקבל דירה חלופית באותו סכום כסף. בהמשך הגיע המשכיר עם עובדים שפתחו את קיר הגבס וחיפשו את הנזילה. התובע, שחשב שהבעיה הגיעה לסיומה, החליט לחתום על הסכם שכירות לשנתיים נוספות. חודש לאחר מכן, החלו להופיע שוב כתמי רטיבות. התובע שוב פנה למשכיר אשר אמר שיבוא לבדוק אם הדבר דורש תיקון, אולם לא הגיע.


כעבור שנה נוספת עם ניסיונות תיקון, כאשר כל הזמן ביקש התובע דירה חלופית באותו סכום כסף, אולם הנתבע ביקש תוספת בשכר דירה עבור דירה חלופית. בינואר 2017, התובע פגש את הנתבע וביקש שיבוא לראות את הדירה שכן העובש התפשט. לטענתו, הנתבע אמר באותו זמן, כי הדירה אינה ראויה למגורים, אולם לא קרה דבר.


התובע טען כי בחלק מהלילות הוא נאלץ ללון אצל בתו מפאת הריח הרע ואף קיבל אלרגיה מהעובש. בשלב זה התובע הזמין מומחה שהוא מפקח בנייה מוסמך שייתן לו דו"ח על מצב המושכר ובהתאם לחוות דעתו, החליט התובע, שהוא רוצה את כספו בחזרה.


בנסיבות אלה, דרש התובע מהנתבעים, את השבת דמי השכירות, עד לגובה הסכום שאותו ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות, כלומר החזר מקסימלי של 33,400 שקלים ובנוסף החזר של 900 שקלים עבור הכנת דו"ח בידי המומחה.

 

מנגד טענו בעלי הנכס כי מדי שנה התובע בחר לחדש את חוזה השכירות, כאשר כל ההסכמים והמסמכים שותקים לגבי הטענות בדבר רטיבות ועובש במושכר. כך גם החוזה אפשר לתובע הודעה של 90 יום מראש כדי להשתחרר ממנו, אולם הוא בחר שלא לעשות זאת, ככל הנראה כי נהנה מהמושכר.


לטענת הנתבעים, התובע יכול היה להתפנות מהמושכר ככל שחפץ בכך, שכן בהסכמי האופציות שנחתמו בחוזה, הייתה אפשרות להביא את ההסכם לידי סיום עם הודעה מראש בת 90 ימים טרם מועד הפינוי. כמו כן, השוכר היה יכול להביא דייר חלופי ככל שהוא חפץ לפנות את המושכר לפני תום תקופת השכירות או תום תקופת האופציה.


התובע זכאי לפיצוי בגין ליקויי רטיבות


לאחר עיון בכתבי הטענות והנספחים ולאחר שמיעת הצדדים הגיע בית המשפט לכלל מסקנה, כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי, וכי יש ממש בטענת התובע, כי סבל מרטיבות ועובש מתמשכים, לכן הוא זכאי לפיצוי בגין ליקויי הרטיבות שהיו בדירה.

 

עם זאת, התובע ביקש החזר כספי של כל דמי השכירות ששילם משך ארבע שנים, אולם לצרכי אגרה העמיד תביעתו על סך של 33,400 שקלים. בית המשפט קבע כי התובע לא זכאי להחזר מלוא התמורה ששילם משך כל תקופת השכירות מהנתבעים, שכן עשה שימוש במושכר ונהנה מהשירותים הנלווים בנכס.


בסופו של דבר נקבע כי סכום הפיצויים שהתובע זכאי להם שווה ערך לחודשיים שכירות, כלומר סך של 6,000 שקלים. מאחר שהתובע בחר להמשיך ולממש את האופציות ואף לא לנצל את זכותו לסיים את הסכם השכירות בהודעה מראש של 90 ימים, הוא לא זכאי להשבת דמי השכירות. עוד נקבע כי התובע זכאי להחזר הוצאות עבור דו"ח המומחה בסך של 900 שקלים והוצאות משפט בסך של 300 שקלים.


ת"ק 29642-12-17
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.