www.what2do.co.il

עיכוב במסירה עקב ביצוע שינויים בדירה, האם יש מקום לתבוע פיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיכוב במסירה עקב ביצוע שינויים בדירה, האם יש מקום לתבוע פיצויים?

סעיף 5א(א) לחוק המכר (דירות) קובע, כי במקרים שבהם הקבלן לא העמיד את הדירה לרשות הרוכשים, לאחר שחלפו 60 ימים ממועד המסירה כפי שנקבע בהסכם מכר, הרוכשים זכאים לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק עבור כל חודש או חלק ממנו, עד להעמדת הדירה לרשותם.


ההגנה על זכויותיהם של רוכשי דירות בעת רכישת דירה מקבלן היא בגדר אינטרס ציבורי שעל בית המשפט להקפיד עליו ולנהוג בו בזהירות יתרה. מבין הזכויות של הרוכשים הטעונות הגנה, נודעת חשיבות מיוחדת לזכות לקבלת הדירה במועד המסירה שנקבע בחוזה, כשהיא מוכנה וערוכה למגורים.


איחור בקבלת הדירה עלול להותיר את הקונה ללא פתרון דיור, לגרום לו לנזקים כלכליים ולהותירו במצוקה בשל חוסר הוודאות בכל הנוגע למועד המסירה. בנסיבות אלה תוקן חוק המכר, ונוסף לו תיקון משנת 2011, סעיף 5א, אשר יצר הסדר של פיצוי סטטוטורי בנסיבות של איחור במסירה לתקופה של מעל 60 ימים.


איחור עקב נסיבות שאינן תלויות בקבלן 


בהתאם להוראות הסעיף, כאשר הקבלן מאחר במסירה לתקופה העולה על 60 ימים, הוא נדרש לשלם לרוכש פיצויים בגין כלל תקופת האיחור, ממועד המסירה החוזי ועד למועד המסירה בפועל, כולל 60 הימים הראשונים.


שיעור הפיצויים נגזר מדמי שכירות מוערכים של הדירה הנמכרת, בתוספת של 50% בגין שמונת החודשים הראשונים, ובתוספת של 25% בגין יתרת תקופת האיחור, או בגובה הסכום שנקבע בהסכם, לפי הגבוה מבין השניים. המחוקק ביקש להקטין את פערי הכוחות בין הצדדים באמצעות פיצוי סטטוטורי, ולחזק את מעמדו של הרוכש, באופן שיבטיח את זכאותו לפיצוי ויתמרץ את הקבלן להימנע מאיחור במסירת הדירה.


עם זאת, הקבלן רשאי להתנות בחוזה המכר, לפי סעיף משנה 5א(ג) לחוק, כי הפיצוי הסטטוטורי לא יחול במקרה של איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו ושהסיכון להתרחשות ולתוצאות שלהן אינו מוטל עליו. במצב זה, נדרש הקבלן להוכיח כי האיחור נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו, וכי הסיכון להתרחשות הנסיבות האמורות ותוצאותיהן אינו מוטל עליו.


איחור במסירה עקב ביצוע שינויים בדירה


בפני בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה הוגשה תביעה כספית לפיצוי בגין איחור במסירת דירה שאותה רכשו התובעים מהנתבעת. בית המשפט נדרש להכריע, האם הקונים זכאים לפיצוי בנסיבות שבהן חתמו על נספח שינויים, המאפשר למוכרת למסור את הדירה באיחור של 12 שבועות, עקב ביצוע שינויים מבוקשים, וכאשר לטענת המוכרת, מקור העיכוב במסירה הוא בעיכובים שלא בשליטתה.


על פי עובדות התביעה, במרץ 2016, התובעים התקשרו בהסכם מכר עם הנתבעת אשר בגדרו רכשו דירת מגורים בת שישה חדרים בפתח תקווה. במסגרת ההסכם והתוספת להסכם, התחייבה הנתבעת למסור את הדירה לתובעים בסוף מרץ 2017. בסמוך לאחר חתימת ההסכם, חתמו התובעים על הסכם הזמנת שינויים ותוספות בדירה, שבגדרו הוסכם בין הצדדים, כי עקב ביצוע השינויים יידחה מועד מסירת הדירה ב- 12 שבועות. בפועל נמסרה הדירה לתובעים רק באמצע יולי 2017, באיחור של שלושה חודשים וששה ימים.


בנסיבות אלה הגישו התובעים תביעה לפיצוי בגין האיחור במסירת הדירה, בגובה של פי 1.5 מדמי השכירות החודשיים המקובלים לכל תקופת האיחור במסירה. לטענתם, בהתאם להוראות חוק המכר, על הנתבעת לפצות אותם בגין האיחור במסירה בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה לדירה הנרכשת בסך 7,000 שקלים, כשהם מוכפלים ב-1.5, וזאת לכל תקופת האיחור במסירה, בסך כולל של 32,900 שקלים.


הנתבעת, מצדה, טענה כי בנסיבות העניין, ולנוכח ההוראות הרלבנטיות בהסכם, כמו גם הוראות חוק המכר (דירות), התובעים כלל אינם זכאים לפיצוי. עוד טענה כי במסגרת כתב תביעה שכנגד, לתובעים חוב בסך 3,000 שקלים בגין שדרוג אריחים, שטרם נפרע על ידם.


הנתבעת טענה כי לנוכח עיכובים שלא היו בשליטתה, עקב התנהלות לקויה של חברת החשמל וכיבוי האש, לא ניתן היה למסור את הדירה, מאחר שטרם ניתן טופס 4 לבניין. זאת, על אף שעשתה מאמץ למעלה מן הסביר כדי למנוע זאת. על כן, ולנוכח הוראות ההסכם, המאפשרים לה לדחות את מועד מסירת הדירה כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה, וסעיף המאפשר דחייה נוספת בת 60 ימים במועד המסירה, אין התובעים זכאים לכל פיצוי בגין האיחור במסירה.


לא הוכח כי מדובר בעיכובים בלתי צפויים


בית המשפט נדרש להכריע האם התובעים זכאים לקבלת פיצוי בגין איחור במסירה בנסיבות העניין. תוך בחינת טענות הנתבעת כי האיחור נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה וכי במסגרת הסכם הזמנת השינויים הוסכם על מועד מסירה נדחה, וכן נדרשה הכרעה בתביעה שכנגד.


לאחר שמיעת טענות הצדדים, סבר בית המשפט כי הנתבעת לא הוכיחה כי מדובר בעיכובים בלתי צפויים. הנתבעת לא ביססה בראיות כלשהן את טענתה כי העיכוב לא היה תלוי בהתנהלותה, וכי לא היה לה שליטה על כך. כמו כן, טענותיה כי העיכוב נגרם על ידי חברת חשמל וכיבוי אש נטענו ללא כל אסמכתאות וללא פירוט באשר לעיכוב שנגרם.


בסופו של דבר קיבל בית המשפט את התביעה וקבע כי התובעים זכאים לפיצוי בסך 28,750 שקלים בגין האיחור במסירה, כאשר מסכום זה יש להפחית את יתרת חובם בגין שדרוג האריחים בסך 3,040 שקלים. לפיכך חויבה הנתבעת לשלם לתובעים סך 25,700 שקלים בתוספת הוצאות משפט.


ת"ק 40-07-18
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

רישום מקרקעין, רישום טאבו

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע ...  

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

קבוצות רכישה או עמותת בניה, כל מה שחשוב לדעת!

קבוצות רכישה - עמותת בניה קבוצות רכישה ועמותות בניה הנן דרך אלטרנטיבית, לרוב זולה יותר, לבנית דירות וזאת לעומת הדרך הרגילה של רכישה קבלן/ יזם ...  

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

עצות ומידע משפטי לפני קניית דירה או בית ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

הסכם מכר - חוזה לקניית דירה - ממה להיזהר? עצות ומידע חיוני ... 

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

בתי המשפט נוטים כיום לקבל יותר ויותר את עמדת הרוכשים, תוך הטלת אחריות גדולה יותר על הקבלן. במקרים מסויימים נפסקו כנגד קבלנים אף תשלומי פיצויים גבוהים ...  

הערת אזהרה - מידע

מהי הערת אזהרה? מה משמעותה? מתי היא לטובתך ומתי לא? ...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

חוק המכר(דירות)הבטח השקעות 75

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974  

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.