www.what2do.co.il

ליקויים גלויים, האם ניתן לתבוע פיצויים לאחר מכירת הדירה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ליקויים גלויים, האם ניתן לתבוע פיצויים לאחר מכירת הדירה?

ליקויי בניה גלויים לעין הם פגמים שניתן לאתר אותם גם ללא מומחה ומכשור מקצועי, כגון: סדקים בקירות, רטיבות, חיפויים לא מושלמים, ריצוף רופף או שבור, נזילה מהגג וכדומה.


לפני מסירת נכס מידי הקבלן אל הקונה חשוב לבצע בדיקת ליקויי בניה, מאחר שהנכס אמור להיות מושלם בעת מסירת המפתח וללא רבב. עם זאת, הקבלן נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה.


במקרה של הפרת חוזה מכר או של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות, ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן או לפנות במקרה הצורך אל בית המשפט. רוכש המעוניין לכפות על הקבלן לתקן ליקוי בנייה, גלויים או נסתרים, או מעוניין לקבל ממנו פיצוי כספי, רשאי לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.


חוק המכר הדירות קובע שאת בניית דירות יש לבצע על פי כללים ותקנות בהתאם לתקנים הישראלים המחמירים. רוכשי דירות נדרשים להודיע למוכר על אי התאמות וליקויים בבנייה ולאפשר לו לתקן את הליקויים. כמו כן, על הקבלן מוטלת החובה לתקן אותם.


חוק המכר מגדיר ליקויי הבניה כפער בין מה שהובטח בהסכם המכר לרוכש לבין מה שקיים בפועל. הליקויים יכולים לבוא לידי ביטוי בצנרת המבנה, באיכות הגימור, בשלד, בפער בין התכניות שאושרו לבין מה שנבנה בפועל, או במגוון רחב של תקלות. בבדיקת איתור ליקויי בניה בידי שמאי או מהנדס, או בביקורת מבנים, ניתן לאתר מגוון רחב של ליקויי בניה.


ליקויי בנייה מוגדרים גם כאי התאמה, כאשר מדובר על כל עבודת בנייה אשר מבוצעת בניגוד לחוקים, ולתקנות הבנייה הקבועים בחוק. גם כאשר הליקויים נגרמו כתוצאה משימוש בחומרים ברמה ירודה או אי התאמה בין תכנית הבנייה למפרט.


תקופת בדק בית ותקופת האחריות


בהתאם לקבוע בחוק המכר ישנן שתי תקופות אחריות הנוגעות לתיקון ליקויים, האחת, תקופת בדק בית, שלגביה החוק מגדיר פרקי זמן שונים בהתאם לטיב הליקוי, כאשר תחילתה מעת מסירת הדירה והיא מחולקת למספר שנים בהתאם לטיב הליקוי. והשנייה, תקופת אחריות, אשר ממשיכה עוד שלוש שנים מעבר לתקופות בדק בית.


בתקופת הבדק חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם הוא הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. בתקופת האחריות חובת ההוכחה חלה על רוכש הדירה, ועליו להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון, מהעבודה או מהחומרים.


לאחר תקופת הבדק ותקופת האחריות מוטלת אחריות על הקבלן רק במקרים חריגים של אי יציבות הבניין או בטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות. או במקרה שהתגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בתקופה מוקדמת יותר, בתנאי שהרוכש הודיע עליה למוכר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה והליקוי לא תוקן.


תקופת בדק לדירות שנרכשו עד אפריל 2011


תקופה של שנתיים לתיקון צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים. תקופה של שלוש שנים לתיקון: חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט, מכונות, מנועים ודודים, קילוף חיפויים בחדרי מדרגות, שקיעת מרצפות בקומת קרקע, שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין. תקופה של חמש שנים לתיקון סדקים עוברים בקירות ובתקרות ותקופה של שבע שנים לתיקון קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים. תיקון של כל אי התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודית חלה במשך שנה אחת.


תקופת בדק לדירות שנרכשו החל מאפריל 2011


תקופה של שנתיים לתיקון ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק, ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה. תקופה של שלוש שנים לתיקון: כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים, ליקוי בפיתוח חצר וכן שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים. ארבע שנים לתיקון: כשל במערכות צנרת, הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב, כשל באיטום המבנה. תקופה של חמש שנים לתיקון: סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים, ותקופה של שבע שנים לתיקון: התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ועד בית בבניין משותף - האם קיימת סמכות משפטית?

האם ועד בית רשאי להגיש תביעה בגין ליקויי בנייה כנגד הקבלן אשר בנה את הבית במסגרת עסקת קומבינציה? האם ועד הבית הינו סמכות משפטית? 

תביעה על סך 7 מיליון שקלים בגין ליקויי בנייה

דיירי פרויקט המגדלים היוקרתיים במרינה בהרצליה הגישו תביעה כנגד הקבלנים אשר בנו את הפרויקט בגין "ליקויי בנייה קשים" לטענתם.  

איחור במסירת דירה מקבלן על פי תיקון מספר 5 בחוק המכר

באילו מקרים איחור במסירת דירה מקבלן מהווה הפרה של הסכם הרכישה ומהו שיעור הפיצויים שלו זכאים הרוכשים בעקבות האיחור?  

התיישנות תביעת ליקויי בנייה

חוק מכר הדירות מחייב את הקבלן לתקן ליקויי בנייה במקרה שתוכח אחריות לפי החוק, לתקופות של עד עשר שנים מיום מסירת הדירה, בגין פריטים שונים בדירה ובבניין. 

תביעת ליקויי בניה בריצוף - מי אחראי לתקן את הליקויים?

ליקויי בניה הקשורים בבעיות ריצוף יכולים לבוא לידי ביטוי בהתקנת משטחים ללא שיפועים או נקודות ניקוז מתאימות, בשל הפרשי גבהים בין אריחים, כתמים, סדקים ושברים באריחים, ליקויים בחיתוכים ועוד. 

ליקויי בניה אסתטיים: באילו מקרים תוגש תביעה?

סדקים בקירות, צביעה לא מדויקת, ואי אחידות בריצוף מהווים ליקויי בניה אסתטיים שאינם עלולים לפגוע בביטחות הדיירים, אך יכולים לפגוע ברמת הסיפוק ושביעות רצונם, בעיקר כאשר מדובר בדירה חדשה.  

ליקויי בנייה: כיצד להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי רטיבות?

אחד מליקויי הבנייה הנפוצים ביותר הוא נזקי רטיבות. נזקי רטיבות גורמים להופעת עובש בקירות, לקילופי טיח וצבע, לקצר במערכת החשמל, להיחלשות המבנה וסכנה ליציבותו ואף לירידת ערך הנכס. 

מהי תקופת בדק בית המוטלת על הקבלן?

תקופת בדק בית מתחילה מעת מסירת דירה חדשה לידי הרוכשים והיא נמשכת בין שנה אחת לשבע שנים בהתאם לטיב הליקוי, ובמהלכן הקבלן מחויב לתקן את הליקויים או לפצות את הקונים בגין הנזק.  

מהי תקופת אחריות לפי חוק המכר?

בתקופת האחריות שנמשכת שלוש שנים, האחריות לתיקון ליקויים לא מוטלת על הקבלן באופן אוטומטי, ועל הקונה להוכיח כי מקור הפגם הוא בתכנון, בעבודה או בחומרים לקויים שאינם בהתאם לתקנים או למפרטים מקובלים. 

הגנה על רוכשי דירות מקבלן באמצעות מתן בטוחות

קבלן המוכר דירה חדשה, מחויב למסור לרוכש בטחונות לצורך הבטחת ההשקעה עד להשלמת רישום הזכויות. הבטוחות השכיחות הן מתן ערבות בנקאית ורישום הערת אזהרה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.