www.what2do.co.il

נזקים שנותרו בדירה בתום תקופת השכירות, האם המשכיר זכאי לפיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

נזקים שנותרו בדירה בתום תקופת השכירות, האם המשכיר זכאי לפיצויים?

סעיף 25ח לחוק השכירות והשאילה, עוסק בנושא של תיקון פגמים וליקויים בדירה המושכרת, במהלך תקופת השכירות וגם בסיומה, וקובע כי השוכר אחראי על כל ליקוי בדירה, לרבות פגם, שנגרם עקב שימוש בלתי סביר, ועליו לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם קל ערך, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת במסגרת חוזה השכירות.


המשכיר מחויב לתקן על חשבונו כל ליקוי שלא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה, או פגם אחר בדירה שאינו ואינו קל ערך, בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ-30 ימים מיום שקיבל דרישה לכך מהשוכר. כאשר מדובר בפגם שתיקונו דחוף, שאינו מאפשר מגורים בדירה, נדרש המשכיר לתקן בתוך זמן סביר ועד שלושה ימים מיום קבלת הדרישה.


תביעת פיצויים על נזקים שנותרו לאחר פינוי המושכר


אל בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, הוגשה תביעה של בעל דירה, בהליך של תביעה קטנה, שעניינה פיצוי בגין הפרת הסכם שכירות ופיצוי בשל נזקים שנותרו בדירה, לאחר פינוי המושכר, בתום תקופת השכירות.


על פי עובדות התביעה, באוגוסט 2011, הנתבעים שכרו דירה מהתובע לתקופות של שנה למשך שש שנים. בתום כל תקופת השכירות הסכימו הצדדים על הארכת חוזה השכירות לשנה נוספת. כאשר ההארכה נחתמה כנספח לחוזה המקורי ובהתאם להוראותיו.


עם זאת, הצדדים לא חתמו על נספח להארכת חוזה השכירות לתקופה מיולי 2017, אולם התובע טען כי התנהלה ביניהם התכתבות בנוגע להארכת תקופת השכירות והוסכם על הארכתה. התובע טען כי סוכם בינו לבין השוכר על הארכת תקופת השכירות, והשוכר ביקש שהתובע יישלח לו נספח לצורך חתימה על הארכת ההסכם ולאחר פנייה נוספת מצדו ביקש כי הנספח ישלח לו בשנית לתיבת הדוא"ל.


התובע טען שלמעשה הציגו השוכרים מצג כי הם מבקשים להאריך את תקופת השכירות, ומשלא עמדו בהתחייבות הרי שיש לחייב אותם בדמי תקופת השכירות עד למציאת שוכר חלופי. על כן דרש פיצוי של 2,000 שקלים בגין דמי שכירות ועוד תשלום עבור ארנונה יחסית לאותה תקופה.


בנוסף טען התובע לליקויים שונים בדירה שהוחזרה לחזקתו, המזכים אותו בתשלום פיצויים בסך של כ- 30,000 שקלים. לטענתו, חלק מהקירות לא נצבעו כראוי, נותרו חורים ותיקוני שפכטל בקירות שבוצעו לא כראוי, נמצא עובש וטחב במרפסת ולכלוך צבע ומדבקות בקירות ובדלתות.


התובע הוסיף וטען כי המזגן הישן לא פורק, על אף הסכמה בין הצדדים, ויש צורך בתיקון מערכת החשמל בחדר המדרגות והממ"ד, תיקון ארון מטבח שניזוק בעקבות נזילה, החלפת חלון זכוכית, קניית ברזים למקלחת במקום ברזים ישנים שנפגמו, וסוכך במרפסת שנקרע ולא היה ראוי לשימוש.


הנתבעים טענו מנגד כי החליטו שלא להמשיך לשכור את הדירה ולפיכך החלטתם שלא להאריך את תקופת השכירות אינה בגדר הפרה המחייבת אותם בפיצוי. בנוגע לטענה לליקויים טענו כי הדירה הוחזרה במצב תקין וכי הטענה לליקויים היא תולדה של החלטתם שלא להאריך את תקופת השכירות. לטענתם ביקשו מהתובע לבצע פרוטוקול מסירה בעת מסירת החזקה לידו אך הוא סרב.


לאחר שמיעת הטענות, סבר בית המשפט כי על פי התכתובת בין הצדדים התובע הבין שהנתבעים מתכוונים לממש את תקופת האופציה לשנה נוספת, והם ניהלו עמו מו"מ בחוסר תום לב, תוך שהציגו מצג עליו הסתמך התובע כי הם מתכוונים להמשיך את חוזה השכירות לשנה נוספת. לפיכך נקבע כי יש לחייב את הנתבעים בדמי שכירות יחסיים של 2,000 שקלים ודמי ארנונה יחסיים של 245 שקלים.


פיצוי על בלאי בלתי סביר שנגרם לדירה


לגבי הליקויים, ציין בית המשפט כי הנתבעים אינם חייבים בפיצוי על בלאי סביר שנגרם לדירה בתקופת השכירות, וקבע כי סימני רטיבות וסדקים בקירות הם בגדר בלאי של הדירה שאינו נזק באחריות השוכרים. כך גם נקבע לגבי קילופים וסדקים במשקוף, נזקי רטיבות לארון המטבח, תאורה לא תקינה, עובש וטחב במרפסת הגג וסדק בזכוכית החלון.


בית המשפט קבע כי יש לחייב את הנתבעים בעלות הברז באמבטיה בסך של 650 שקלים, וכן בגין חיפוי גבס לתעלת המזגן, בכפוף להודאתו של הנתבע, שאישר כי סוכם בין הצדדים על חיפוי תעלת המזגן וכי הדבר לא בוצע בפועל. התובע הציג חשבונית שלפיה שולם לכאורה סך של 1,450 שקלים, לכן יש לחייב את הנתבעים בסכום זה.


בסופו של דבר חייב בית המשפט את הנתבעים לשלם לתובע סך 4,345 שקלים, ומאחר שרוב התביעה נדחתה וקיים פער משמעותי בין סכום התביעה לסכום שנפסק, נקבע כי אין מקום לפסוק הוצאות משפט.


ת"ק 67623-11-17

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.