www.what2do.co.il

פינוי מושכר בעילת נטישה עקב אשפוז במוסד סיעודי, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

פינוי מושכר בעילת נטישה עקב אשפוז במוסד סיעודי, מה קובע החוק?

דייר מוגן נדרש לפעול בהתאם לתנאי הסכם השכירות וחוק הגנת הדייר, עליו לקיים את מטרת השכירות שלשמה הוא שכר את הנכס ואסור לו לנטוש אותו, אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו כדייר מוגן.


דייר מוגן הוא אדם המחזיק בנכס ושילם עבורם דמי מפתח, או נכנס אליו לפני שנת 1940, או היה זכאי להחזיק בנכס עד ל- 20.8.1968, ושבחוזה השכירות לא צוין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו, או שנכנס לנכס לאחר- 20.8.1968, ובחוזה השכירות נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן, כמו כן, כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי במעמד דייר ממשיך.


סעיף 131 לחוק הגנת הדייר מונה את עילות פינוי מושכר, אך דווקא עילת הפינוי הנפוצה ביותר אינה מצויה בחוק, אלא נוצרה על ידי בתי המשפט במרוצת השנים והיא עילת הנטישה.


עילת הנטישה שאינה מנויה בין עילות הפינוי הקבועות בסעיף 131 לחוק היא עילה יצירת פסיקה, שבמסגרתה נקבע כי הדייר המוגן "הוציא עצמו" מתחולת החוק כאשר נטש את המושכר. עם זאת, ההלכה הפסוקה קובעת, כי אשפוז דייר מוגן במוסד סיעודי, גם אם הוא מוריד את ההסתברות כי הוא ישוב למושכר, אינו מצדיק קביעה בדבר היעדר כוונה לשוב.


האם הדיירת נטשה את המושכר?


אל בית משפט השלום בתל אביב – יפו הוגשה תביעה לפינוי דירה בתל אביב, מהדיירת המחזיקה בה בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה. התובעת טענה כי הדיירת נטשה את הדירה כמשמעות מונח זה בפסיקת בתי המשפט לעניין דיירות מוגנת, לכן היא אינה זכאית עוד ליהנות מהגנת החוק, ויש להורות על פינויה.


על פי עובדות התביעה, התובעת היא הבעלים של הבניין שבו נמצאת הדירה. הנתבעת התגוררה בדירה במשך עשרות שנים, ובשנת 2017, מונה בנה של הנתבעת כאפוטרופוס מכוח צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה. בתחילת שנת 2018 אושפזה הנתבעת במוסד סיעודי, ובהמשך שלח עורך דינה של הנתבעת מכתב לתובעת, ובו ציין כי הגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה כדי לקבל הוראות שיאפשרו את התחלת מכירת זכויות הדיירות המוגנת על פי הוראות חוק הגנת הדייר.


בנסיבות אלה, טענה התובעת, הנתבעת נטשה את המושכר על פי הגדרת המונח "נטישה" בפסיקה, ועל כן איבדה את הגנת חוק הגנת הדייר, ואין היא יכולה להיחשב עוד דיירת מוגנת. מנגד טען עורך דינה של הנתבעת כי ההלכה הפסוקה אינה מכירה באשפוז, גם במוסד סיעודי, כנטישה, ומאידך, לנתבעת עומדת הזכות למכור את זכויותיה כדיירת מוגנת במושכר.


הוכחת היעדר כוונה לשוב אל המושכר


לאחר שמיעת טענות הצדדים, קבע בית המשפט כי היסוד הפיזי של נטישת המושכר מתקיים, גם אם בהיעדר ראיות למועד המעבר למוסד הסיעודי לא ניתן לקבוע את משך הנטישה הפיזית. במקרה זה אין מחלוקת, כי העזיבה הפיזית של הדיירת היא תוצאה של אילוץ רפואי, המונע ממנה להמשיך ולהתגורר בדירה, כך שעל פי המדיניות השיפוטית, לא ניתן לראות בעצם המעבר למוסד סיעודי נטישה והיעדר כוונה לחזור.


עם זאת, הנתבעת התכוונה באמצעות האפוטרופוס שלה, למכור את זכויות הדיירות המוגנת. הרציונל העומד מאחורי קביעת בית המשפט הוא שמירה על זכות המגורים של הדייר המוגן בדירה, כלומר, מניעת מצב שבו הוא יוותר ללא קורת גג רק משום שנזקק לטיפול רפואי ממושך. אולם, כאשר לעזיבה פיזית מתלווה ניסיון למכור את זכות הדיירות המוגנת, ניתן לקבוע כי העזיבה הפיזית בצירוף הניסיון למכור את הזכויות משקפים היעדר כוונה לשוב אל המושכר.


בסופו של דבר, הגיע בית המשפט למסקנה, כי ניתן יהיה לבחון את המצב פעם נוספת, במקרה שתוגש בקשה להעברת זכות הדיירות המוגנת, אשר יהיה בה כדי לגבש את "היעדר הכוונה לשוב", אולם בשלב זה, לא קמה עילת פינוי מן המושכר. לפיכך, התביעה נדחתה. בנסיבות העניין, ולאור העובדה שהנתבעת הייתה בהליכים ראשוניים להעברת הזכויות, כך שהתביעה לא הייתה מופרכת מן היסוד, לא ניתן צו להוצאות.


ת"א 4278-05-18
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.