www.what2do.co.il

העירייה פלשה לקרקע פרטית? כך ניתן לקבל פיצויים

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

העירייה פלשה לקרקע פרטית? כך ניתן לקבל פיצויים

במדינת ישראל קיימים שני נתיבים עיקריים להפקעת קרקעות, האחד הוא הפקעה בהתאם לפקודת הקרקעות והשני הוא הפקעה לפי חוק התכנון והבניה. בהליך שמתבצע לפי הפקודה, על הרשות להודיע על ההפקעה לבעלי הזכויות במקרקעין ולפרסם ברשומות הודעה בדבר הכוונה להפקיע את השטח. רק לאחר שניתנו הודעות לפי החוק יתבצע רישום הקרקע בטאבו לטובת הגורם המפקיע. הפקעה שנעשתה לפי הפקודה מחייבת תשלום פיצויים לבעלי המקרקעין שנפגעו מההליך.


בהפקעה שנעשית לפי חוק התכנון והבנייה, ניתן היתר לוועדת התכנון המקומית להפקיע שטחים שנועדו לצרכים ציבוריים. בשלב הראשון על הוועדה לשנות את ייעוד הקרקע לצורכי ציבור ולאחר מכן תתבצע הפקעת השטח בהתאם לייעודו החדש. בשלב של שינוי הייעוד זכאים בעלי הקרקע לקבל פיצוי מלא על ירידת השווי של השטח שבבעלותם. בשלב רישום המקרקעין לטובת הרשות המקומית היא מחויבת בתשלום פיצוי חלקי בלבד במקרים של נטילת שטח לצרכים של חינוך, תרבות, בריאות ודת.


עירייה שחורגת מהוראות החוק בנוגע להליך ההפקעה מסתכנת בביקורת שיפוטית על התנהלותה, וכן בקבלת צווים לפינוי השטחים ולהריסת המבנים והמתקנים אשר בתחומם. כמו כן, על עירייה שחרגה מהוראות החוק באמצעות שימוש בלתי מורשה בקרקע יהיה לשאת בתשלום של דמי שימוש ראויים לבעלי הזכויות במקרקעין.


העירייה השתלטה על שטח פרטי וסללה בו כביש


לבית המשפט השלום בפתח תקווה הוגשה תביעה לסילוק יד במקרקעין נגד עיריית יהוד מונוסון. התביעה הוגשה לאחר שהעירייה השתלטה על שטח פרטי ובנתה בו כביש המשמש את הציבור, מבלי שנערכו בשטח הליכי הפקעה כדין. השופט קבע כי העירייה לא ביצעה הליכי הפקעה כלשהם ביחס למקרקעין אלא השתלטה עליהם וסללה בהם כביש. לפיכך נקבע כי העירייה מנעה מבעלי זכויות החכירה בשטח את האפשרות לנצל את מלוא זכויותיהם ולכן עליה לפצותם.


לפי העובדות בפסק הדין, קבוצת תושבים ביהוד הם בעלי זכויות חכירה לדורות בקרקע שבה נסלל כביש המשמש את הציבור ומנוהל על ידי העירייה. צוין כי העירייה לא ביצעה הליך הפקעה תקין לגבי המקרקעין ולא קיבלה את הסכמת בעלי הזכויות לשימוש שעושה הציבור בכביש.


הקרקע נגזלה מבלי שנערך הליך הפקעה כדין


בעלי הזכויות טענו כי העירייה פלשה לשטחם וסללה בו כביש מבלי שקיבלה מהם את הסכמתם ומבלי שערכה הליך הפקעה כדין. לדבריהם, הפלישה גרמה להם לנזק כלכלי מאחר שלא קיבלו דמי שימוש מהעירייה ונמנע מהם למצות את זכויותיהם להקמת מבני מגורים בשטח.


כמו כן נטען כי העירייה התבקשה במשך שנים לפנות את השטח אך סירבה. לפיכך, העירייה נדרשה לפנות את השטח, להשיב את המצב בשטח לקדמותו ולשלם להם דמי שימוש ראויים עבור תקופה של שבע שנים שקדמו להגשת התביעה.


מנגד, העירייה טענה כי הכביש שסללה לא חרג אל תוך שטחם של בעלי הזכויות אלא נמצא במקרקעין שבבעלות רשות הפיתוח. לדבריה, לא ננקטו מעולם הליכי הפקעה כיוון שלא היה בהם צורך. לפיכך, נטען כי ההאשמות באשר להסגת גבול ולסלילה שלא כדין הן שקריות.


העירייה תשלם מכיוון שמנעה את השימוש בשטח בניגוד לחוק

 

השופט ציין כי עיון בנסח הטאבו הראה שהכביש אכן ממוקם בתוך שטחם של בעלי זכויות החכירה. לפי קביעת השופט, העירייה נכנסה אל המקרקעין, ביצעה השתלטות על חלק מהם, סללה בהם כביש לטובת הציבור ומנעה מבעלי זכויות החכירה את השימוש בהם.


באשר לסוגיית הפקעת השטח נקבע כי העירייה לא ביצעה הליך הפקעה תקין בהתאם לחוק אלא השתלטה על הקרקע מבלי לקבל היתר כנדרש. כמו כן צוין כי בהתאם לתוכנית בניין עיר שאושרה בעירייה בשנת 1971, הכביש בוטל מבחינה תכנונית ואין כל צידוק להותרתו על פני השטח.


לפיכך, השופט פסק כי לבעלי זכויות החכירה במקרקעין יש את מלוא הסמכות להשתמש ולהחזיק בהם וכי יש לבטל את הכביש ולסלק את אחיזתה של העירייה בשטח. על כן נפסק כי על העירייה להרוס את הכביש.


בסוגיית דמי השימוש הראויים השופט בחן את חוות הדעת מטעם השמאים שהוצגו בפניו וקבע כי על העירייה לשלם לבעלי הזכויות במקרקעין דמי שימוש בסך של כ-915 אלף שקלים. כמו כן, נקבע כי העירייה תישא בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין של בעלי הזכויות בסך כולל של 60 אלף שקלים.

 

ת"א 55046-09-14

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.