www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תמ"א 38

מהן אפשרויות הבנייה במסגרת תמ"א 38?
תמ"א 38 מעניקה תמריצים כלכליים לבעלי הדירות על ידי אישור תוספות בנייה ופטור מלא מתשלום מס שבח ומהיטל השבחה על התוספות.

מהם הסיכונים בביצוע תמ"א 38?
תמ"א 38 הוא פרויקט בנייה מורכב הכרוך בסיכונים רבים, כמו עיכובים מתמשכים, חוסר תום לב מצד הגורמים המעורבים ועוד, כך שאי תשומת לב למכלול הפרטים עלולה לגרום נזק לבעלי הדירות יותר מתועלת.

מינוי שמאי בפרויקט פינוי ובינוי לבדיקת כדאיות
משרד הבינוי והשיכון מעמיד בפני בעלי דירות את האפשרות לקבל חוות דעת של שמאי פינוי ובינוי, כדי לקבוע אם התמורה שמציע היזם במסגרת העסקה כדאית מהבחינה הכלכלית.

ביטול הסכם תמ"א 38 לאחר חתימת חוזה, באילו מקרים?
ניתן לבטל הסכם תמ"א 38 שנחתם בין בעלי דירות לחברה היזמית או הקבלנית, עקב פגם בכריתתו, אי עמידה בלוחות זמנים, שינוי תכניות הבנייה ללא אישור והסכמה, חוסר תום לב, הסתרת עובדות מהותיות ועוד.

הנחה משמעותית מהמדינה לבעלי דירות בפינוי בינוי
כדי לעודד בעלי דירות להסכים למיזמים של פינוי בינוי, קידם משרד הבינוי והשיכון הטבות והנחות במספר תחומים, לרבות הפחתת עלויות ארנונה ודמי ניהול בית משותף.

תמ"א 38 אחוז הסכמה, מהו הרוב הדרוש לביצוע תמ"א?
אחוז הסכמת הדיירים הדרוש לביצוע תמ"א 38 משתנה בהתאם לסוג תכנית החיזוק הנדרש. לעבודות שיפוץ נדרשת הסכמה של לפחות 66% מכלל דיירי הבניין, ובמקרה של הריסת הבניין ובנייתו מחדש נדרשת הסכמה של לפחות 80%.

תיקון 4 בתמ"א 38, מה זה אומר?
תיקון 4 לתכנית תמ”א 38 מתייחס לאספקטים ביטחוניים כולל הוספת מרחב מוגן דירתי וקומתי לבתים שנבנו עד 1992, ויישום תכנית המתאר על מבני משרדים ותעשייה גם באזורי הפריפריה.

תמ"א 35, מה הוראות התכנית?
תמ"א 35 היא תכנית לפיתוח ובניית המדינה תוך שמירה על שטחים פתוחים ורציפים, והגנה על הטבע, החקלאות והנופים של המדינה.

תיקון 3 א' לתמ"א 38 – מה המשמעות?
תיקון 3 א' לתמ"א 38 מעניק תמריץ לחיזוק מבנים ישנים, באמצעות תוספת זכויות של עד חצי קומה, ללא בניית יחידות דיור חדשות, ועוד תוספת של קומה באזורים שאינם אזורי הביקוש.

מהן זכויות דיירים בפינוי בינוי?
במסגרת פינוי בינוי נהרסים מבנים קיימים ונבנים בניינים חדשים במקומם. תמורת הפינוי מקבלים בעלי הדירות בבניין שנהרס נכס חדש ויוקרתי, ללא השקעה כספית מצדם.

מהו תיקון 2 בתמ"א 38?
התיקון השני לפרויקט תמ"א 38 קובע כי במקום לחזק בניין ישן נגד רעידות אדמה, ניתן להרוס אותו ולהקים במקומו מבנה חדש, תוך שמירה על כל זכויות הבנייה שניתן היה לקבל בפרויקט תמ"א 38.

הוקם מאגר שמאים לפרויקט פינוי בינוי
בעקבות המחאה, הוקם מאגר שמאי מקרקעין לשיפור השירות הציבורי בנוגע לפרויקט פינוי בינוי...

היבטים על תמ"א 38 ביוזמת הדיירים
האם דיירים יכולים מיוזמתם להרים פרויקט של תמ"א 38? להלן מאמר קצר אשר סוקר את ההיבטים השונים בעניין זה...

איך בוחרים קבלן לתמ"א 38?
בחירת הקבלן אשר יבצע עבור הדיירים והנכס את עבודות החיזוק הינה נושא מורכב...

התנגדות דייר לביצוע פרויקט פינוי בינוי
האם דייר רשאי להתנגד לביצוע פרויקט פינוי בינוי והאם הדיירים האחרים יכולים להגיש כנגדו תביעה נזיקית?

רכוש משותף, מהו?
מהו הרכוש המשותף? כיצד יש להתנהל מולו ומהי משמעותו של סעיף 52 לחוק המקרקעין?

1