www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תמ"א 38

האם הסכם תמ"א 38 פוגע בזכויות החכירה של אחד הדיירים על שטח הגג?

בעל דירה בבניין משותף בתל אביב, קיבל מכוח הירושה זכויות על גג הבניין. במסגרת פרויקט תמ"א 38, הוא קיבל הצעה נמוכה עבור זכויותיו, לכן הגיש תביעה על מנת לעצור את הפרויקט ולשמור על זכויותיו.  


הדיירים ביקשו לבטל את הסכם תמ"א 38, בשל עיכוב בקבלת היתר הבנייה

חברת הקבלן חתמה על הסכם תמ"א 38 עם בעלי דירות בבניין מגורים ברמת גן. החברה טענה כי העיכוב במתן היתר הבנייה נבע בעקבות מידע חדש בנוגע להפקעת שטח הבניין, מנגד טענו בעלי הדירות כי יש לבטל את החוזה, מכיוון שהחברה לא עמדה בזמנים שנקבעו. 


אכיפת תמ"א 38 על דיירים סרבנים באמצעות המפקחת על המקרקעין

בשל התנגדות בני זוג מדיירי הבניין, נציגות הבית המשותף התקשתה לממש התוכנית. הדיירים הסרבנים "תקעו פעם אחר פעם מקל בגלגלי התוכנית" עד שלא נותרה לנציגות ברירה אלא לפנות למפקחת על המקרקעין בפ"ת...


חברות העוסקות בתמ"א 38 והתחדשות עירונית התאגדו

חברות העוסקות בתמ"א 38 ובפינוי בינוי (התחדשות עירונית), התאגדו על מנת למנף את השוק בהן הן עוסקות...


האם מתפתחת מגמת עלייה בהתעניינות בתמ"א 38 בתל אביב?

האם חלה מגמת עלייה משמעותית בדרישה לתמ"א 38 בתל אביב?


הבדלים מגדריים מבחינת תמ"א 38

הבדלים חשיבתיים ותפיסתיים בין גברים לנשים ידועים כבר משחר ההיסטוריה. אתר Ynet מפרסם הבוקר (25.9) מחקר שוק, אשר נערך בקרב 500 בעלי דירות על ידי החברה הישראלית להשבחת מבנים, וממנו עולה כי ישנם הבדלים מגדריים גם בתפיסה בנוגע לתמ"א 38...


האם יוסדרו חניות עוקבות (רכב אחר רכב) במסגרת תמ"א 38?

מחלוקת בין דיירים לבין יוזמי פרויקט תמ"א 38 בעיר פתח תקווה. האם ניתן להסדיר חניות לדירות כאשר שתיים מן החניות עוקבות?


תוכנית חדשה של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בתל אביב למען תמ"א 38

כחלק מהניסיונות לעודד את הרצתה של תמ"א 38 בתל אביב, אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעיר את הוספתם של קומות במרכז תל אביב במסגרת תוכנית חדשה...


נתונים לגבי תמ"א 38 - בין השנים 2005-2009

נתונים לגבי תמ"א 38 אשר פורסמו בינואר 2010 באתר הכנסת...


האם דיירים אשר מסרבים לפרויקט פינוי בינוי מרוויחים בסופו של היום?

שתי החלטות אשר ניתנו לאחרונה בבתי המשפט יצרו אפוא מצב ייחודי בהם ייתכן ויהיה כדאי לדיירים להתנגד לפרויקט פינוי-בינוי. האם מדובר בהחלטות אשר הן בבחינת "החוטא יוצא בשכרו"?


חולדאי מותח ביקורת על תמ"א 38

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, טוען כי לא כל הנוצץ זהב. חולדאי שלח השבוע מכתב ליו"ר ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה, ד"ר אבי שפירא, ובו טען כי ועדת ההיגוי יזמה קמפיין אשר יסודו בחטא. לטענת חולדאי, מדובר בקמפיין ציבורי אשר מטיל מורא על בעלי הדירות וזאת מבלי להציג בפניהם פיתרון מעשי לרעידות האדמה...


עיריית תל אביב תחייב בעלי נכסים לשפץ את המקרקעין כל 15 שנה

עיריית תל אביב אישרה אתמול (יום שני, 12.7) חוק עזר עירוני אשר קובע כי בעלי בתים שלא ישפצו את נכסיהם אחת ל-15 שנה ייתבעו על ידי העירייה...


וועדת התכנון והבנייה המקומית בתל אביב אישרה פרויקט פינוי ובינוי בצפון העיר

המלצתו של מהנדס העיר תל אביב, לגבי תוכנית הפינוי והבינוי ברחוב איינשטיין בצפון העיר, אושרה הבוקר (23.12) על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה...


1