www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - בתים משותפים

סכסוך שכנים בעקבות התקנת מעלון נגישות

דיירי בניין משותף, הגישו ערעור בעקבות התנגדותם להחלטת הוועדה המחוזית, שנתנה אישור להתקין מעלון נגישות לטובת הדיירים המבוגרים. 


הליך משפטי בעקבות סכסוך חנייה בבית משותף

בית המשפט השלום בתל אביב נדרש לבחון סכסוך חנייה בין שכנים בבית משותף בבני ברק...


בניה ללא היתר והטרדה - תביעה בין שכנים בבית משותף

בתוך זמן לא רב, נתגלע סכסוך בין השכנים. סכסוך זה הוביל גם להגשת תביעה על ידי בעלת המגרש כנגד שכניה...


האם רטיבות בבתים בישראל נפוצה במחצית הבתים המשותפים?

אתר Ynet מפרסם הבוקר כי רטיבות בבתים משותפים בישראל הפכה למכת מדינה של ממש. לפני נתונים שהוצגו באתר, כמחצית מהבתים המשותפים במדינה מתמודדים עם ליקויי בניה בתחום הרטיבות...


פינוי השתלטות של אחד השכנים על גג בית משותף

גגות בבתים משותפים מהווים לא אחת פוטנציאל של ממש מבחינה כלכלית. אי לכך עלולות להתגלע מחלוקות בין בעלי נכסים בבניין משותף לגבי הבעלות על גג הבניין...


צו עשה לתיקון נזקים שנגרמו בעקבות שיפוץ

המפקח על רישום המקרקעין הורה על מתן צו עשה לאדם אשר סבל מרטיבות, נזילות וטחב בדירתו בגין שיפוצים שנערכו בדירת שכניו...


חובת הסכמתם של דיירי בית משותף לתוספות בנייה

מטרתו הינה לקבוע דרכים לשינוי בזכויות ברכוש משותף, וזאת על מנת לאפשר הרחבת דירות בכדי למנוע צפיפות במגורים...


שכנים הגישו בקשה למאסר בגין פיצול דירה

שוכרים רבים, בעיקר באזור תל אביב והמרכז, נאלצים להתמודד לא אחת עם בעלי דירות אשר מפצלים נכסיהם לשם הגדלת רווחיהם...


מעלית שבת בבית משותף - הפעלתה בהתאם להסכמת רוב הדיירים

הצעת חוק אשר עברה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית קובעת כי הפעלתה של מעלית שבת בבית משותף תהיה בהתאם לרוב רגיל של דיירי הבניין, ולא יהיה צורך בהסכמת כלל הדיירים...


האם נכס יהיה בית מורכב כאשר יש כניסה נפרדת לאחד הנכסים אך החניון משותף?

האם ניתן להכריז על נכס כחלק מבית מורכב, וזאת למרות כי לנכס זה ארבע חניות הנמצאות בחניון הבניין המשותף?


דייר בקומה עליונה מבקש להרחיב דירתו על ידי בניית מחסן בקומת קרקע

תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, אשר נכנס לתוקפו באפריל 1995, נועד לסייע במצוקת הדיור. בטרם נכנס התיקון לתוקף, דייר אשר היה מעוניין להרחיב דירתו על חשבון הרכוש המשותף היה זקוק להסכמת כלל בעלי הדירות בבית...


תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין לאחר 37 שנים, האם התיישנה?

סעיף 21 לחוק ההתיישנות קובע כי ניתן לטעון טענת התיישנות כנגד פסק דין בתביעה אשר עברו עליו 25 שנה מבלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא לבצעו...


פתיחת גן ילדים ללא היתר בבניין מגורים

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין פתיחת גן ילדים ללא היתר. על פי כתב האישום, הנאשם בנה בשטח של כ-120 מ"ר קונסטרוקציה ממתכת וזאת ללא אישור...


תשלום וועד בית בגין פיצול דירה לשלוש והשכרת היחידות העצמאיות

האם יש לשלם וועד בית משולש כאשר דירה פוצלה לשלוש דירות? האם אטימת הדירות תוך המשך השכרתן מהווה עילה לתשלום וועד בית ביתר?


עצי ברוש לימוני המסתירים את גינת הבית, האם מטרד?

התביעה, אשר עסקה בעצי ברוש לימוני שניטעו בגינת הנתבעים, נדרשה לבחון את השאלה האם יש לעקור את העצים או שמא יהיה די בגיזומם...


צו הריסה כנגד דירה מפוצלת בבניין משותף ברמת גן

בשנת 2007 רכש אדם דירה בבית משותף, אשר שטחה 84 מ"ר, לצורכי השקעה. לאחר הרכישה ביצע המשקיע בדירה פעולות בנייה ללא קבלת היתר על פי חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965, במטרה לפצל את הנכס ל-4 יחידות דיור ולהפיק רווחים מכל יחידה...


גן ילדים בבית משותף - האם מטרד?

האם גן ילדים, אשר פועל בדירה הסמוכה ומסב רעש רב הינו מטרד ליחיד העולה כדי הפרעה של ממש? מהו מטרד רעש? מהי הפרעה של ממש? 


חברת השיפוצים תתקן את הנזקים שעשתה ותפצה בגין עוגמת הנפש

השופטת הוסיפה וקבעה פיצויים גבוהים בגין עוגמת הנפש והוצאות משפט – וזאת משום שקבעה כי חברת השיפוצים ניהלה דיון משפטי ארוך, מסורבל ורדוף טענות סרק. ניהול הדיון מצד החברה הנתבעת במקרה דנן נעשה תוך כדי שהיא איננה מהססת לחזור בה מהסכמות דיוניות ועומדת על כל הטענות עד האחרונה שבהן תוך עמידה על קוצו של יוד בכל דבר ועניין מבלי שהדבר תרם לבירור אמיתי של המחלוקת...


<<    הקודם   1  2