www.what2do.co.il

תכנון ובניה - מידע משפטי

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תכנון ובניה - מידע משפטי

כולל - התראה ושימוע, רישום פלילי, מחיקת או תיקון כתב אישום, תסקיר מבחן, של"צ ...

כולל - התראה ושימוע, רישום פלילי, מחיקת או תיקון כתב אישום, תסקיר מבחן, של"צ ...


תכנון ובניה - הקדמה, מידע משפטי / עו"ד רון שחר

ההתראה והשימוע:
 

טרם הגשת כתב אישום מקבל בדר"כ האזרח התראה ע"מ להסדיר עניינו.
לאחר מכן מוזמן האזרח לשימוע בפני פקח/מהנדס הועדה, אשר כמעט תמיד אין בקיומו כדי להפסיק הליך הגשת כ. האישום (ולמעט משהוברר בשימוע כי אין המדובר באדם הנכון או כי יש היתר ו/או כל טעות אחרת שנפלה מצד הועדה).

הפנייה לעו"ד איננה תחליף לפנייה למהנדס ע"מ לפעול לקבלת היתר בנייה / הכשרת הבנייה ו/או השימוש החורג הנעשית ע"י הגשת בקשה מתאימה כשקיימת תב"ע (תוכנית בניין עיר) המאפשרת הבנייה הנדונה או השימוש החורג או קודם על דרך של בקשה לתב"ע נקודתית.

הפנייה לאיש מקצוע זה צריכה להיות במיידי וע"מ לבחון בכלל סיכויי הכשרת הבנייה, היות ועל פי זה ניתן יהיה גם לתכנן טוב יותר דרך ניהול התיק עצמו בביהמ"ש, כאשר השאיפה היא להגיע להכרעת הדין בפני ביהמ"ש כשהיתר ורשיון כבר מצוי ביד, ואז הענישה (על עצם הבנייה ללא היתר/שימוש חורג עד אותו מועד) תהיה משמעותית נמוכה יותר.

לעניין זה כדאי להזכיר את דו"ח ועדת קדמון ובעקבותיו השינויים שהוכנסו בתב"עות השונות במיגזר החקלאי לפיהן, בתנאים מסויימים,ניתן להכשיר בנייה וכן שימוש עיסקי ואף בהיקף גדול יותר מבעבר( עד 500 מ"ר, בחלקה ב’ בשטח הצהוב וכו’).

יצויין דרך אגב כי פרשנות תקנון התב"ע וכמו כל חיקוק או תקנה,יפורש תמיד, מקום בו הינו נתון למס’ אפשרויות פרשנות, לטובת האזרח. 

בדר"כ הבעיה עם השימוש החורג – מעבר לפניה לועדה המקומית מצריך גם:
אישור משטרה, כיבוי אש, תברואה ואכוה"ס. 

הרישום הפלילי – ישנם כתבי אישום בהם מצויינת כמאשימה: מדינת ישראל (מן הסתם כותרת מפחידה יותר), וכאלה בהם מופיעה: הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מגישת כתב האישום בפועל, אך המשמעות זהה בשני המיקרים: התובע שהינו בעל הסמכה כנציג היועהמ"ש לממשלה (הפרקליטות), תובע אותך, האזרח הקטן, בעבירה על חוק התכנון והבנייה.

ואולם – גם אם המדובר בעבירה הנחשבת כפחותת ערך בציבור הרחב (ולצערינו, שכן המדובר כידוע ב"מכת מדינה") הנדונה לעיתים אף בביהמ"ש לעניינים מקומיים, הרי דינו של כתב אישום זה ככל כ. אישום אחר – ולאחר הרשעה יופיע לאזרח המורשע בדין רישום פלילי במשטרה.

ואין המדובר דווקא בעבירות בנייה רבות היקף ומטראז’, וכך אף בסתם סגירת מרפסת או העמדת מיבנה יביל קטן/מחסן הניתן להעתקה/הריסה בכל עת, התוצאה מבחינת הרישום הפלילי תהיה זהה (אגב, מן הסתם יבוצע רישום גם על הזכויות במקרקעין בטאבו במסגרת הערת אזהרה בדבר גזר הדין שניתן, בדר"כ צו הריסה מיידי או דחוי).

(אגב, לא אחת הגשת כ. האישום מקורה בהלשנות שכנים, ומוטב לכן לשמור על יחסי שכנות נאותים ובבחינת "טוב שכן טוב מאח רחוק").


הרישום הפלילי: 

לא הרבה מודעים לכך אך רישום פלילי שכזה עלול להרוס מטה לחמם של בעלי הרישום, אשר רבים מהם נדרשים לרישום פלילי "נקי", כתנאי לקבלתם ו/או המשך העסקתם בעבודתם (וכגון: אלה העובדים הם עצמם או עיסקם עם רשויות המדינה והצבא, או גורמים ציבוריים אחרים, בעלי מקצועות חופשיים כרו"ח, מהנדסים, עו"ד ורופאים הנדרשים אף הם לרקורד "נקי" ועוד.

המבחן הוא שקילה בין האינטרס הציבורי שבענישה והרתעה (ובפרט בתיקים אלה הנחשבים בציבור משום מה כפחותי ערך ואשר הפרקליטות משכך שמה עליהם דווקא הדגש, להחמיר) לבין האינטרס הפרטי – שלא יימצא האזרח נענש בצורה קיצונית מידי, שאיננה פרופורציונלית לעבירה עצמה.

אגב לעניין הרישום פלילי הרי שבניגוד לתו"ב, שם מצווה התובע לדווח על כל הרשעה למשרד הפנים – היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה (המעבירה בתורה הדיווח לרישום הפלילי במשטרה), רישום שכזה איננו מתבצע בפועל בעבירות עפ"י חוק רישוי עסקים או עפ"י חוקי העזר. 

מחיקת/תיקון כתב אישום: 

עפ"י הנחיותיה הקשוחות של הפרקליטות , אין התובעים מסכימים בדר"כ למחיקת כתב אישום (ואפילו תוך השארת החברה בלבד כנאשמת ומחיקת מנהלה) או לענישה ללא הרשעה (שמשמעה: אי רישום פלילי), אך עם זאת ביהמ"ש סוברנטי ורשאי להחליט ולקבוע כרצונו ועפ"י שיקול דעתו, גם שלא בהסכמת המאשימה מחיקת/תיקון כתב אישום, כאשר לעיתים אף מתקבע קוד פנימי בין התובע לביהמ"ש, בהמלצת האחרון, "להתנגד לפרוטוקול" (כלומר: כלפי חוץ) כאשר בפועל – אין התנגדות של ממש, ובפרט לנוכח העובדה כי ידוע לתובע שהשופט יקבל את הבקשה ממילא בכל מיקרה. 


תסקיר קצין מבחן: 

דרך ביניים ובהתעקשות תובע היא לבקש מביהמ"ש ובטרם מתן החלטה לשלוח הנאשם לתסקיר קצין מבחן ותוך שמירת זכותו של התובע להוסיף ולהתנגד גם לאחר קבלתו.
אצל אדם נורמטיבי (חיובי)מן הישוב – תסקיר זה ימליץ כמעט תמיד כי יש מקום לאור אישיותו ונתוניו של הנאשם לפסוק במסגרת גזר הדין נגדו בענישה ללא הרשעה, ומשתסקיר שכזה בידי הסנגור, מלאכתו מאותו מועד (כמו גם של השופט) לקבלת הבקשה’ קצרה יותר.

שעות של"צ =לטובת הציבור 

במסגרת ענישה ללא הרשעה מוטלת בדר"כ על העבריין ענישה על דרך של עבודה לטובת הציבור, בהיקפים של מס’ עשרות-מאות שעות, כעבודה בעמותות צדקה וכו’.


 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה 

הפקעת מקרקעין ופיצויים, אימתי?

הפקעת מקרקעין ע"י רשות שלטונית מהווה פגיעה קשה בזכות לקניין. כיצד מקבל בעל הקרקע פיצויים? מה נדרש להוכיח בתביעת הפיצויים ועוד ... פסקי דין, מאמרים ופנייה אל עורכי דין באתר.  

צו הריסה מנהלי, מורה נבוכים ...

באלו מקרים ניתן לבטל צו הריסה מנהלי ... מאמרים, פסיקה ועורכי דין בתחום. 

אחוזי בניה

אחוזי בניה

אחוזי בנייה נקבעים בתוכנית בניין ערים ומשתנים בהתאם לאזור ולאתר. לדוגמא, יתכנו שני מגרשים בני דונם אחד באזורים שונים אשר לגביהם יהיו אחוזי הבנייה שונים... 

צו הריסה ללא הרשעה

מהו צו הריסה ללא הרשעה? מהו האינטרס הציבורי ואימתי הוא גובר על האינטרס האישי? כיצד ניתן להתמודד עם צו הריסה מסוג זה? 

איחור במסירת דירה מקבלן על פי תיקון מספר 5 בחוק המכר

באילו מקרים איחור במסירת דירה מקבלן מהווה הפרה של הסכם הרכישה ומהו שיעור הפיצויים שלו זכאים הרוכשים בעקבות האיחור?  

התיישנות תביעת ליקויי בנייה

חוק מכר הדירות מחייב את הקבלן לתקן ליקויי בנייה במקרה שתוכח אחריות לפי החוק, לתקופות של עד עשר שנים מיום מסירת הדירה, בגין פריטים שונים בדירה ובבניין. 

מהו הסכם שיתוף במקרקעין?

לאדם שהוא הבעלים היחידים והבלעדיים של הנכס, אין כל שותפים לזכויות בו, אולם כאשר יש לנכס כמה שותפים, עלולות להתעורר בעיות ומחלוקות, ולשם כך נועד הסכם שיתוף במקרקעין.  

סכסוכי שכנים בבית משותף: כיצד למנוע ולפתור סכסוכים?

בעת מגורים בבית משותף, השכנים יכולים להשפיע רבות על שלוות החיים, באמצעות מטרדי רעש ולכלוך, ניצול זכויות בנייה שלא כדין, ניהול עסק פרטי, גידול חיות מחמד ועוד.  

היטל השבחה: מתי יש לשלם היטל השבחה?

היטל השבחה הוא מס שמטילה הוועדה המקומית על בעל מקרקעין או חוכר לדורות עקב שינוי תכנית המתאר מקומית, שהובילה לעליית ערך המקרקעין, בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.