www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תכנון ובניה

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון
לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.

תכנון ובנייה - טענות הגנה
סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ...

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום
בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.

תכנון ובניה - מהי בניה ?
החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ...

תוספת בניה או בניה על גג, כדאי?
תוספת בניה על גגות היא פעולה המצריכה עיון ובדיקה מיוחדים ... מה לבדוק? היכן מתחילים ומידע משפטי נוסף ...

<<   הקודם  1  2