www.what2do.co.il

מה העונש על שימוש בשטח שייעודו חנייה למטרת מגורים?

דרגו את המאמר

מה העונש על שימוש בשטח שייעודו חנייה למטרת מגורים?

הוועדה מקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל הגישה כתב אישום נגד שני הנאשמים, בני זוג נשואים המתגוררים בגליל, ולפיו הם הואשמו בביצוע עבירות של שימוש בשטח שיועד לחנייה למטרת מגורים ללא קבלת היתר, לפי חוק התכנון והבנייה, ועשו שימוש במקרקעין בסטייה מהיתר. בית משפט השלום בצפת נדרש לגזור את העונש הראוי בהתאם לעיקרון ההלימה.

 

על פי עובדות כתב האישום, הנאשמים ביצעו בשטח הסמוך לביתם בגודל של כ-37 מ"ר שייעודו חנייה ובחלל גג בשטח של כ-82 מ"ר, עבודות ושימוש ללא קבלת היתר ובחריגה מהיתר בנייה. ובנוסף הציבו בחצר הבית מכולה בשטח של כ-12 מ"ר.

 

הנאשמים סילקו את המכולה מחצר ביתם

 

בהכרעת דין שניתנה בחודש יוני 2014, זוכו הנאשמים מהעבירות בדבר עשיית שימוש במגורים בחלל הגג בבית, ויתר האשמות נותרו על כנן. בינתיים תיקנו הנאשמים את המחדל של הצבת מכולה בחצר ביתם, וכיום היא אינה נמצאת עוד בחצר.

 

המאשימה טענה כי בעוד שהמכולה שהוצבה בחצר סולקה, השימוש למגורים בשטח שייעודו חניה עדיין נמשך, וכי כתוצאה מכך הנאשמים יוצרים מפגע תכנוני תעבורתי, כאשר הם משתמשים לצורך חניית רכביהם בשטח אחר.

 

עוד הוסיפה וציינה כי מתחם הענישה ההולם בגין ביצוע עבירות של שימוש בשטח שיועד לחנייה לשם מטרת מגורים ללא היתר וסטייה מהיתר קיים, הוא עונש מאסר שנע בין שלושה חודשי מאסר על תנאי לששה חודשי מאסר בפועל, והקנס הכספי נע בין 25,000 עד 150,000 שקלים.

 

עם זאת המאשימה לא עתרה לעונש מאסר בפועל או מאסר מותנה, וביקשה להטיל קנס כספי ולהורות על התחייבות כספית שלא תפחת מ-30,000 קלים, חיוב אגרה בגין הסבת השימוש מחנייה למגורים בסכום שלא יפחת מסך 3,500 שקלים, ומתן צו שיורה להם להתאים את החלל שיועד לשמש לחנייה לייעודו המקורי.

 

מנגד הנאשמים כפרו במיוחס להם, וטענו בפני בית המשפט שלא נעשה בפועל שימוש למגורים בשטח שיועד לשמש לחנייה, על כן יש לדחות את התביעה על הסף. ואף לא הציגו נתונים כלשהם אודות נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות.

 

בית המשפט קבע כי מדובר בעבירה ברף בינוני המתמשכת על פני שנים

 

בית המשפט הדגיש כי עבירה על פי חוק תכנון ובנייה, פוגעת בערך החברתי של שלטון החוק והסדר הציבורי, וסבר כי הנאשמים פגעו בערך זה במידה בינונית בכך שעשו שימוש בשטח שיועד לחניה לשם מטרת מגורים ללא היתר ובסטייה מהיתר קיים. כמו כן, קבע כי מדובר בעבירה מתמשכת על פני שנים רבות, במהלכן הם לא נקטו שום צעד לתיקון, מלבד סילוק המכולה מחצר ביתם.

 

בסופו של דבר בית המשפט גזר על כל אחד מן הנאשמים קנס בסך 15,000 שקלים, או 30 ימי מאסר. וחתימה על התחייבות בסך 50,000 שקלים למשך שנתיים, להימנע מביצוע העבירות שבהן הורשעו. בנוסף ניתן להם צו, להתאמת השימוש בשטח שייעודו חנייה תוך שישה חודשים.

 

תו"ב 9035-12-09 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.