www.what2do.co.il

בניה ללא היתר, מה הדין הפלילי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בניה ללא היתר, מה הדין הפלילי?

בניה ללא היתר היא בניה לא חוקית המהווה עבירה פלילית הכרוכה בקנסות, בצווי הריסה ואף בריצוי עונש מאסר בפועל. עבירות על חוקי התכנון והבניה, לרבות: בניה ללא היתר או בניגוד להיתר, שימוש במבנה שלא לפי ייעודו, וכל שימוש במבנה שנבנה ללא היתר, הן בעלות תוצאות קשות.

 

בתי המשפט רואים בחומרה יתרה את התופעה, מכיוון שהפרת הוראות חוק גורמות לפגיעה באינטרסים ציבוריים חשובים ומובילות לזילות שלטון החוק. העונש שנגזר על אדם שהורשע בביצוע עבירות נגד חוקי התכנון ובניה משקף את חומרת המעשים והפגיעה בשלטון החוק ואף משמש גורם הרתעה נגדו ונגד עבריינים פוטנציאלים אחרים, במטרה להפוך את ביצוע העבירות לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית.

 

באילו מקרים צריך היתר בניה?

 

היתר בניה הוא רישיון שניתן לצורך הקמה או הריסה של מבנה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לביצוע עבודות בניה, הריסה או שימוש בבניין או בקרקע בהתאם לתוכניות בניין העיר. יש צורך בהיתר להקמה או הריסה של כל חלק של מבנה או דבר מחובר לו חיבור של קבע, לרבות: פיצול דירה, הוספת יחידות דיור, מחסן, חניה מקורה, גדר, פרגולה או סככה.

 

סעיף 145 לחוק התכנון והבניה קובע כי אסור לבנות או להתחיל לבנות בטרם ניתן אישור לבניה מהוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, ויש לבנות אך ורק בהתאם לתנאי ההיתר. הוראה זו מתייחסת להקמת בניין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, כולל ביצוע שינוי פנימי בדירה.

 

מהו העונש הצפוי בגין עבירות בניה?

 

סעיף 204 לחוק התכנון והבניה עוסק בעונש המוטל על מי שבנה ללא היתר, וקובע כי אדם המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי הוראות החוק, צפוי לקנס, מאסר למשך שנתיים, וכאשר מדובר בעבירה נמשכת צפוי קנס נוסף, מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

 

על פי הוראות סעיף זה, אדם שביצע עבירות על חוק התכנון והבניה צפוי לקנסות מסוגים שונים בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה ללא היתר או צו הפסקת שימוש ביחס לשימוש חורג שנעשה במבנה. כמו כן, ניתן להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל, עבודות שירות או מאסר על תנאי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה.

 

החוק קובע סכום מרבי עבור הקנסות, אולם במקרים רבים התביעה אינה דורשת מלוא סכומי המקסימום ובית המשפט משית על הנאשם סכומים נמוכים יותר. שיקולי בית המשפט לקביעת קנסות ותשלומים אחרים נגזרים מחומרת העבירה והיקפה. במסגרת ההליך המשפטי, יכולים הצדדים להגיע להסדרי טיעון במטרה למזער את הנזקים.

 

עבירות בניה מתיישנות בחלוף חמש שנים. עם זאת, שימוש במבנה שלא לפי ייעודו או שימוש במבנה שנבנה ללא היתר מתחדשים מדי יום, והמועד שבו החל השימוש אינו רלוונטי עוד. כמו כן, אם הרשויות החלו לחקור עבירת בניה מסוימת שעון ההתיישנות נעצר, ללא קשר למועד שבו החקירה הופכת לכתב אישום.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.