www.what2do.co.il

איך מגישים התנגדות לבקשות היתר בניה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

איך מגישים התנגדות לבקשות היתר בניה?

הליכי תכנון ובניה, המבוססים על חוק התכנון והבניה, מקנים זכות להגשת התנגדות לבקשות היתר בניה, הקלה ושימוש חורג והתנגדות לתב"ע ולתכנית מתאר. בהתאם להוראות החוק, הבקשות להיתר בניה או התב"ע מפורסמות על ידי מי שמבקש היתר בנייה, שהוא בדרך כלל יזם או חברת בנייה, לצורך התנגדויות של בעלי נכסים ושוכרים שרוצים לבנות סמוך לביתם והם מעוניינים להתנגד ולמנוע זאת.

 

כל אדם רשאי להגיש התנגדות לבקשה להיתר בנייה, כאשר הנכס שלו צפוי להיפגע מהבניה העתידית, בין אם הוא בעל נכס גובל או שוכר בבניין סמוך, או כאשר קיים פוטנציאל לפגיעה שכזו כתוצאה מקבלת ההיתר, כתוצאה ממטרדי רעש וזיהום אוויר, ירידת ערך, או פגיעה משמעותית אחרת באיכות החיים ועוד. עם זאת, את ההתנגדות ניתן להגיש רק במקרים שבהם הבקשה להיתר בניה לא תואמת את הוראות התכנית הקיימת, או כאשר הבונה מבקש הקלה או שימוש חורג מהוראות התכנית.

 

מהם הטענות והנימוקים להתנגדות?

 

החוק דורש מהמבקש לפרסם הודעה בעיתונות, או על גבי שלטים, לוחות מודעות, ובדואר רשום. ההודעה צריכה לפרט את מהות הבקשה והזמן שעומד להגשת ההתנגדויות. על כן אדם המעוניין להגיש התנגדות נדרש לשים לב ללוחות הזמנים הקצובים החל מפרסום הבקשה או התכנית.

 

ההתנגדות צריכה להיות מוגשת בכתב וחשוב לפרט היטב את הטענות והנימוקים ולנסח את הדברים באופן ברור ואף רצוי לצרף חוות דעת של מומחה. הטענות להגשת ההתנגדות יכולות להיות מטרדי רעש צפויים, זיהום אוויר, בעיות תחבורה, חניה ותעבורה, ירידת ערך הנכס, הפרעה לאור שמש ולזרימת אוויר, וכן טענות בדבר פגיעה ארכיטקטונית, פגיעה באתר עם ערך היסטורי ותרבותי כאשר מדובר בבניין לשימור ועוד.

 

הגשת ערר לוועדת ערר מחוזית

 

לאחר הגשת הבקשה, תדון הוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתנגדויות בנוכחות המתנגדים, ותחליט אם יש לקבל את לדחות את ההתנגדות, תוך איזון בין האינטרס של בעל הקרקע לבנות לבין הצרכים של תושבי הסביבה שעלולים להיפגע מכך.

 

השיקולים שעל הוועדה לשקול הם שיקולים תכנוניים בלבד. לכן, כל עוד המתנגד לא הצביע על נזק רציני שעלול להיגרם כתוצאה מאישור הבקשה שאינו עומד במאזן סביר מול אינטרס של המבקש, הרי שקבלת ההתנגדות או אי קבלתה היא לגיטימית ולא ניתן יהיה להגיש ערר. אולם כאשר צפוי נזק משמעותי, במקרה שהוועדה דחתה את ההתנגדות או הבקשה, עומדת למבקש זכות הערר.

 

בחינה מחדש של הבקשה להיתר

 

הליך הערר מוגבל בזמנים ובמסגרתו ניתן להגיש כתב ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה. בתוך 30 ימים מהיום שבו התקבלה החלטת הוועדה המקומית. ועדת הערר מוסמכת לבחון מחדש את הבקשה להיתר ואת ההתנגדויות שהוגשו בגינה.

 

ועדת הערר מורכבת מעורך דין או יושב ראש ועדת הערר וחברי ועדת ערר שכוללים נציג ציבור ואיש מקצוע. הוועדה בוחנת את החלטת הועדה המקומית בהליך ההתנגדות ובסמכותה לקבל או לדחות את הערר ואף להיכנס בנעלי הוועדה המקומית ולדון ולקבל החלטות במקומה.

 

במקרה שנפלו פגמים מנהליים, אי סבירות ואי חוקיות של החלטות ועדות ערר, ניתן לעתור בעתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים, נגד החלטת ועדת ערר. בית המשפט לעניינים מנהליים, שהוא בית משפט מחוזי, במחוז הרלוונטי שבו הרשות המקומית, רשאי להורות על ביטול החלטת ועדת הערר וקבלת העתירה, אם סבר כי נפל פגם מנהלי מהותי, ואף בסמכותו להחזיר את הדיון למוסדות התכנון עם הוראות בהתאם.

 

התנגדות לעבודות בניה או שימוש במבנה ללא היתר

 

יזם או חברת בנייה המבצעים עבודות או שימוש במבנה ללא היתר או בסטייה מהיתר בניה חשופים להליכי אכיפה מנהליים מצד הרשות המקומות, כולל צו הפסקה מנהלי וצו הריסה מנהלי בגין עבירות בניה ושימוש לחורג.

 

הדרך להתמודד עם ביצוע עבודות בניה או שימוש במבנה ללא היתר היא בבית המשפט לעניינים מקומיים במסגרת הליכים מהירים המקשים מאוד על ההתמודדות ועל האפשרות לנסות ולפעול להכשרת העבירה בדיעבד. במקרים מסוימים ניתן לבקש להמיר את ההליך המנהלי בהליך פלילי, מה שמאפשר להתמודד באופן יעיל יותר לרבות בקשות ארכה מעת לעת לצורך ניסיון הכשרת עבירות בניה ושימוש בדיעבד.

 

עם זאת, תקנות פטור קובעות פטור מצורך בהליך היתר בניה, לרבות חריגות מהצורך בהליכי התכנון והבניה של התנגדות, ומאפשרות הקמתם של מבנים מסוימים, ללא צורך בהיתר בניה ואף במקרים מסוימים כמו בהתקנת פרגולה, שער חשמלי בחניון וכדומה, נחוצים רק חובת דיווח כולל אישורי מהנדס או אנשי מקצוע לעניין בטיחות המבנה או המתקן שהותקן.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.