www.what2do.co.il

מפעילי גן אירועים ערעורו וזוכו מעבירות בניה

דרגו את המאמר

מפעילי גן אירועים ערעורו וזוכו מעבירות בניה

זיכוי מפעילי גן אירועים בקיבוץ יקום מעבירות בנייה


עפא (מרכז) 16110-01-11 חאן - האביב אירועים בע"מ נ' מדינת ישראל

 

מפעילי גן האירועים "האגם", הפועל בקיבוץ יקום, זוכו בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה מעבירות בנייה בהם הם הורשעו בבית משפט השלום בנתניה. המערערים זוכו אפוא מהעבירות לאחר שהשופטת, נגה אוהד, כתבה בפסק דינה כי הם "נקטו באמצעים נאותים לשם קיומו של החוק".

 

הפרשה החלה כאשר המערערים, מפעילי הגן, הורשעו ביחד עם חברת חאן אירועים, קיבוץ יקום ומנהלי הגופים, בעבירות תכנון ובנייה. בית המשפט השלום הרשיע אותם לאחר שטענתה של המדינה כי גן האירועים הוקם תוך כדי חריגה מהוראות התב"ע המקומית התקבלה. במסגרת גזר הדין, בית המשפט השלום חייב את הקיבוץ וחאן אירועים בקנס של 150,000 שקלים (כל אחד), ואילו מנהליהם חויבו בקנסות אישיים בסך 50,000 שקלים.
 

טעם לפגם בהתנהלות המדינה

 

כעת, כפי שצוין לעיל, בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה. בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על התנהלותה של המדינה וזיכה את המערערים. נטען כי למרות שפעילותו של גן האירועים הוסדרה על ידי שורת הסכמים שנחתמו בין מנהל מקרקעי ישראל, רשות הפיתוח והקיבוץ, המדינה בחרה להעמיד לדין פלילי את מפעילי הגן בגין עבירות בניה.
 

השופטת אוהד קבעה בפסק דינה כי "בהתנהלות המדינה היה טעם לפגם". מצד אחד, הודגש כי המדינה התירה לגן האירועים לפעול. מאידך, היא אסרה את אותו המעשה והעמידה את האחראים לו לדין פלילי. השופטת מצאה כי מקרה זה גרם לפגיעה בתחושת הצדק והיה מקום להפעיל במסגרתו את דוקטרינת ה"הגנה מן הצדק". עם זאת, בית המשפט סייג וקבע כי יהיה ניתן להפעיל את גן האירועים, במתכונתו הנוכחית, רק עד אפריל 2013. דהיינו, השופטת לא התערבה באופן שבו ועדת התכנון והבנייה פירשה את השימושים המותרים במקום.


יד אחת מתירה ויד אחת אוסרת


פסק הדין של השופטת אוהד הסתמך אפוא על שני הסכמים לפיתוח שנערכו בשנים 2002 ו-2008. הסכמים אלה, אשר נחתמו בין מנהל מקרקעי ישראל וקיבוץ יקום, עסקו בשטח המדובר הצמוד לקיבוץ. בהסכמים נקבע כי הקרקע במקרה זה תוקצה לשם "תיירות במגזר החקלאי". ייעודה הוגדר כ"אזור מלונאות ונופש" והוסכם כי המבנים אשר יוקמו במקום ישמשו ל"מזנון, משרדים, אגם שייט וגן אירועים". השופטת קבעה כי הדברים בהסכמים היו בהחלט יכולים להתפרש כרשות להקים ולהפעיל במקום גן אירועים. הודגש כי חכירת השטח ממנהל מקרקעי ישראל עלתה לקיבוץ מיליוני שקלים וסכום זה נקבע על בסיס ייעודה של הקרקע בהסכמים השונים.


המדינה טענה כי טענותיהם של המערערים על בסיס ההסכמים מול המנהל לא היו קשורות להחלטות הוועדה לתכנון ובנייה. בית המשפט דחה קביעה זו. הודגש כי המדינה, על כל זרעותיה, הייתה המאשימה בתיק הנ"ל. באשר למינהל מקרקעי ישראל, נקבע כי אין ספק שמדובר באחד הגופים החזקים והוותיקים במדינה. לא זו אף זו, גן האירועים פעל במשך שנים כעסק ברישיון שהתקבל מהמועצה האזורית חוף השרון. בסופו של היום, נקבע כי לאור העובדה שהנאשמים ביקשו לקבל רישיון עסק כדין, ולאור ההסכמים שנחתמו מול המנהל במרוצת השנים, לא היה מקום להרשיע את האחרונים בדין פלילי בגין עבירות בנייה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.