www.what2do.co.il

תכנון ובנייה - טענות הגנה

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

תכנון ובנייה - טענות הגנה


טענות ההגנה: 

עו"ד רון שחר

טענות הגנה – למעשה, כאמור, טענות ההגנה ספורות ומעטות הן. טענת הגנה של אי ידיעת החוק ע"י האזרח הקטן לא תתקבל, כמו גם טענתו להעדר "מנס ריאה" – כוונה פלילית לבצע עבירה זו, שכן כבר נפסק כי אין עבירות אלה שעפ"י חוק תו"ב או רישוי עסקים עבירות המחייבות כוונה פלילית בביצועם.

גם טענה של "זוטות דברים" – מה כבר בניתי? סגרתי מרפסת. על זה מגישים כתב אישום ומבזבזים לשם כך זמנו של ביהמ"ש וכספי ציבור? טענת הגנה שלא תתקבל בעבירות עפ"י התו"ב, הגם שהיא יפה ותעמוד לנאשם לעיתים בעבירות פיליליות בתחומים אחרים.

טענת הגנה טובה היא כמובן אם חלה טעות בפרטי ועובדות כתב האישום: בזהות הנאשם, פרטי וגודל עבירת הבנייה, מועד ביצועה (ותוך השלכה לטענת ההתיישנות שלהלן) וכו’.
לא אחת, במשקים, מבקש הבן הממשיך שביצע את עבירות הבנייה, "להעביר" כתב האישום ע"ש אביו או אימו הקשישים, וע"מ שהרישום הפלילי, המשמעותי מבחינתו, לא יחול עליו. בדר"כ אין התובעים מקפידים על כך.

טענות ההגנה ספורות הן – ובגדול ולמעט טענת התיישנות כמעט ואינן מתקבלות בהיות המדובר בטענה עובדתית קיימת (קיום מיבנה/עסק) שעל הנאשם להוכיח כי יש לגביו היתר/רשיון ובניגוד לנטען.


טענת הגנה מן הצדק 

טענת הגנה זו איננה שכיחה וביהמ"ש אינו אוהב לדון בה, לא כל שכן לקבלה.
ישנם עו"ד המבקשים "להראות פעילות" ללקוחותיהם המכינים כמעט תמיד חוברת מרשימה המוגשת לביהמ"ש ועוד טרם התשובה להקראה, ובה נטענת טענה זו.

טענה של איפה ואיפה, אפליה למול היתר שנגדם לא פעלה המאשימה – הינה טענה יפה לעו"ד ממולח, ונוגעת לטענת הגנה מן הצדק (מעין טענת סף שניתן לטוענה ולדרוש לדון בה עפ"י החוק הפלילי-ובטרם ניהול התיק עצמו ).

טענה זו כאמור נדיר שתתקבל וביהמ"ש פוסק בדר"כ שאין באי הגשת כ. אישום כנגד אחר כדי למנוע בירור כ. האישום שכן הוגש כנגד הנאשם עצמו. 


התיישנות סעיף 212 – הריסה ללא הרשעה. 

ללא ספק טענת ההתיישנות הינה טענת ההגנה השכיחה והחזקה מכל. טענה זו יפה רק בעבירות בנייה אך לא בעבירות שימוש חורג המתחדשות יום יום שעה שעה, ולפיכך התיישנות איננה רלוונטית לגביהן.

(ההתמודדות של המאשימה עם טענה זו הינה בדר"כ בבדיקת התיק, לראות דיווחי פקחים קודמים, וכן בהזמנת תצלומי אוויר (תצ"א) מהעבר –דבר שכרוך בטירחה לא מעטה, כאשר ובהעדר כח אדם תתקבל איפוא טענה זו ללא בדיקה/בדיקה של ממש, לא אחת אף בהעדר דרך לבדיקת אי אמיתותה. מצד הנאשם רצוי בכל מיקרה להביא אישורי ארנונה, קבלות על הבניה, תצלומים וכו’), אי זהות הנכס או הנאשם אליו וכו’.

מחיקת חלק מהנאשמים, הקטנת העבירות/חומרתן (הקטנת שטחים וכו’) עפ"י תשריט נגדי שמצורף, הן , כאמור, דרך ביניים במסגרת זו להקטנת גודל והיקף כתב האישום. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.