www.what2do.co.il

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

דרגו את המאמר

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיוןבקשות להארכות מועד – רצוי ואף מומלץ 

 עו"ד רון שחר

הגשת כתב אישום מסתיימת בעבירות תו"ב ורישוי עסקים בלמעלה מ – 95 אחוז בהרשעה (יש המבקרים עובדה זו המעמידה ותנו בשורה אחת עם מדינות טוטליטריות). במסגרת הרשעה זו גוזר השופט על הנאשם קנס כספי וכן צו ביצועי אשר חובה עליו לקיימו (בין צו הריסה – להריסת המיבנים ו/או תוספות הבנייה שנבנו ללא היתר ובין צו להפסקת שימוש חורג במבנה ). 

לא אחת ביהמ"ש נותן במסגרת גזה"ד ארכה לכניסתם לתוקף של הצווים שהטיל עליך הנאשם (ובדר"כ במסגרת הסדר טיעון והסכמה לפיכך של המאשים התובע).

בקשות לדחיית תשלום הקנס גביית הקנסות נעשית ע"י בתי המשפט אשר מפעילה אף לא אחת צווי מאסר או צווי הבאה כנגד המאחר בתשלום וזאת אף בגין איחור של כמה ימים. לכן מומלץ לבקש ארכה גם בדיעבד מאותו ביהמ"ש אשר הטיל את הקנס ארכה שניתנת ללא קושי בד"כ, ולחסוך צרות.

פנייה לדחיית מועדי דיונים מבעוד מועד- 

כמו כל ישראלי טוב, ממתינים מרבית הסניגורים לעיון וטיפול בתיק עד לדקה ה – 91, כלומר: יום או יומיים לפני מועד הדיון והגם שהתיק נמסר לטיפולם (לרבות שכר טירחתם אותו הקפידו לגבות מראש) חודשים קודם לכן.
אל תהיה כמותם, פנה מבעוד מועד להגשת דחייה בתיק. היה נודניק וסמוך כל בקשה במסמכים המאשרים הנטען (אישפוז בבי"ח, שהות מטעם העבודה/אירוע משפחתי בחו"ל וכו’). 

לציין ולהדגיש כי המדובר בדחייה ראשונה – ע"מ שב"כ המאשימה יראה כי אין המדובר במבקש דחיות סידרתי. לעיתים הדחיה תהיה למס’ חודשים (כי לתובע שכזה יום דיונים ובמיוחד בועדות קטנות גם פעם בחודש ואף פחות מכך) וכדאי.
הארכת מועד כניסתם לתוקף של הצווים – ובמיוחד באדמת ממ"י. שייך למסגרת הסדר הטיעון וגזה"ד ידובר עליו בנפרד.


דחייה "לשם דחיית הקץ" 

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו. 

עו"ד ממשרדים גדולים פיתחו שיטה. משיכת התיק עד להוכחות ונסיגה ממנו ברגע האחרון. ערעור למחוזי שעד שההרכב המתאים דן בתיק זה לא אחת שנה ויותר (גם התובע לא תמיד מוסמך לדון בערכאה זו ומגיע עו"ד מהפרקליטות שלא תמיד מכיר דיו התיק).

לעניין זה יצויין כי פקחי הועדות – עושים למעשה מלאכת קודש ובכח אדם חסר.


מחיר הדחייה: 


לעיתים הועדה איננה פועלת בנחרצות מספיק בהגשת כ. אישום ואזי לעיתים מוגשים כ. אישום או אף נלקח הטיפול בכ. אישום שהוגשו, לניהול תובע הועדה המחוזית שרמת הענישה הנהוגה אצלו כמעט תמיד גבוהה יותר, כך שלעיתים כדאי לבחון הסיכון שבעיכוב ניהול התיק לנוכח אפשרות העברתו לניהול תובע אחר ומחמיר יותר במהלך הזמן.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.