www.what2do.co.il

פטור מהיטל השבחה איננו חל על בנייה חדשה בפרויקט שיקום שכונות

דרגו את המאמר

פטור מהיטל השבחה איננו חל על בנייה חדשה בפרויקט שיקום שכונות

פטור מהיטל השבחה שיקום שכונות


פרויקט שיקום שכונות הינו פרויקט אשר משרד השיכון מגדיר אותו באתרו כ"אחד הפרויקטים האורבאניים החשובים והמובילים בישראל". מטרתו של הפרויקט, אשר הושק בסוף שנות ה-70 על ידי ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין, הייתה לסייע מבחינה חברתית ליישובים מוחלשים.
 

בעבר, הפרויקט הופעל על ידי צוות בין מוסדי אשר הביא לידי ביטוי שותפות בין הממשלה והסוכנות היהודית. כיום, הוא מנוהל ומופעל באופן מלא על ידי הממשלה באמצעות מספר משרדים (משרד הרווחה, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, משרד העלייה ומשרד הבריאות). אחד היתרונות הנוגעים לפרויקט זה נובע מהקלות בנושא מיסוי מקרקעין. עם זאת, לא אחת, ניטשות מחלוקות בין בעלי נכסים בשכונות השיקום לבין הרשויות באשר לפטור כזה או אחר. להלן דוגמא למקרה כאמור.


בית המשפט העליון קבע כי במסגרת פרויקט שיקום שכונות, יינתן פטור מהיטל השבחה רק בגין הרחבה של בנייה קיימת ולא בגין בנייה חדשה. במסגרת הדיון בעניין זה בעליון, השופטים ביקשו להעניק פרשנות לסעיף המחיל פטור מהשבחת מקרקעין למגורים בשכונות שיקום (כל אימת שההכרזה על האזור כשכונת שיקום עודנה בתוקף). השופטים התבקשו אפוא לענות על השאלה - האם המחוקק התכוון להעניק פטור שיחול על כל בנייה בשכונות שיקום, או שמא יש לפטור רק מבני מגורים בנויים אשר עלתה בקשה להרחיבם?


השופטת עדנה ארבל קבעה כי שתי הפרשניות הנ"ל היו אפשריות מבחינה לשונית. אי לכך, נקבע כי אין מנוס מלפנות לתכלית החקיקה כפי שהיא באה לידי ביטוי במטרתו המקורית של פרויקט שיקום שכונות משנת 1977. ארבל הדגישה כי עיון בספרות המקצועית והפסיקה העלה כי מטרתו של הפרויקט הייתה להביא להגדלה, שיפור ושדרוג של הדירות הקיימות בשכונות המיועדות לשיקום. אי לכך, נקבע כי פרשנות המכירה בזכות לפטור מהיטל השבחה במסגרת בנייה חדשה בפרויקט שיקום שכונות הייתה עולה כדי סטייה מכוונתו המקורית של המחוקק.
 

איזון בין האינטרסים העומדים על הפרק


ארבל הוסיפה כי יש למנוע מצד אחד פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בקופה הציבורית, ומצד שני להקל על בעלי הדירות בשכונות שיקום ליהנות מהרחבת דירותיהם. אי לכך, נקבע כי רק הגבלה של סעיף הפטור הנ"ל הייתה יכולה להביא ליצירת האיזון הראוי בין האינטרסים השונים שעל הפרק. דהיינו, בעלי נכסים בשכונות שיקום יהיו זכאים ליהנות מהנחה משמעותית בעת הרחבת דירותיהם, וזאת בשל הפטור מהיטל ההשבחה. מנגד, הקופה הציבורית לא תיאלץ להתמודד עם פטור גורף מהיטל השבחה בנוגע לכל פרויקטי הבנייה בשכונות אלה.


"אין ספק כי במידה ויינתן פטור מהיטל השבחה עבור הרחבות נכסים בשכנות שיקום, הדבר יעודד את תושבי המקום להרחיב את מקום מגוריהם ולשפר את רמת חייהם", קבעה השופטת, "גם הקופה הציבורית תהנה בטווח הארוך מהרחבות אלה, וזאת משום שאין ספק כי בניית דירה הינה יקרה בהרבה מהרחבת דירה קיימת". למעשה, בית המשפט העליון דחה בהחלטתו עתירה אשר הוגשה על ידי בעלי מגרשים ביישוב הערבי ג'סאר א-זרקא, אשר ביקשו לקבל פטור מהיטל השבחה עבור בניית דירות חדשות על מגרשים בבעלותם. יודגש כי היישוב ג'אסר א-זרקא הוכנס כולו (באופן מוחלט) לפרויקט שיקום שכונות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.