www.what2do.co.il

היטל השבחה: מתי יש לשלם היטל השבחה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

היטל השבחה: מתי יש לשלם היטל השבחה?

היטל השבחה הוא מס שמטילה הרשות המקומית עקב שינוי תכנית בניין עיר באזור שבו נמצא הנכס. בעת מכירת הנכס, ניתן לדעת אם קיים היטל השבחה, כאשר סכום ההיטל הוא מחצית מההשבחה ומוטלת על בעל הנכס המוכר.

 

בעל מקרקעין או חוכר לדורות נדרש לשלם היטל השבחה עבור הוועדה המקומית שאישרה את תכנית המתאר מקומית, או אישרה תכנית מפורטת להרחבת של זכויות הניצול, או בדרך אחרת הובילה לעליית ערך המקרקעין. מטרת ההיטל היא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית שעוסקת בתכנון ופיתוח.

 

שיעור ההיטל הוא מחצית מעליית ערך המקרקעין עקב ההשבחה

 

כל עוד לא שונה חוק התכנון והבניה, שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה, כלומר מחצית מעליית ערך השוק של המקרקעין. המועד הקובע לחובת התשלום הוא יום אישור התכנית המשביחה. מועד המימוש הוא המועד שבו מממש בעל המקרקעין את הזכות שהושבחה.

 

ההשבחה נקבעת על ידי שמאי מקרקעין זמן קצר לאחר אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההקלה, אולם הוועדה המקומית רשאית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה. אם הוועדה החליטה לדחות את שומה עד למימוש הזכויות, היא מחויבת להודיע על כך לבעל המקרקעין, תוך חצי שנה מיום תחילת התכנית, על חבותו בהיטל.

 

אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג

 

השבחה מוגדרת כעליית שווים של מקרקעין, בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ההשבחה נגרמת לרוב במקרים שבהם ניתן לבנות שטח גדול יותר בעקבות אישור תכנית או בעקבות קבלת הקלה, וגם במקרים שבהם ניתנת הרשאה לשימוש חורג, כלומר לשימוש שלא היה מותר לפני כן, כמו שימוש לתעשייה או למסחר.

 

מקרקעין שחייבים בהיטל השבחה הם מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית מתאר המקומית, או התכנית מפורטת או הגובלים עמה. עבור אישור תכנית מתאר מחוזית או ארצית אין היטל וגם לא עבור הפקעת מקרקעין ללא תשלום פיצויים. עם זאת חל חיוב גם בשל השבחה בעקבות מתן הקלה או התרת שימוש חורג שמקורם בתכנית מתאר מחוזית או ארצית.

 

החובה לתשלום היטל השבחה מוטלת על הבעלים או החוכר לדורות, למרות שניתן לקבוע בהסכם מכר כי הקונה ישלם עבור ההיטל. כלומר, לא מוטלת חובה כי המוכר ישלם היטל השבחה, וניתן להגיע להסכמה שתבוא לידי ביטוי בתשלום על הנכס.

 

פטור מתשלום היטל השבחה

 

בהתאם לחוק התכנון והבניה קיימים מספר פטורים מהיטל השבחה, פטור מתשלום ההיטל יינתן ביישוב שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת שיקום, או שהוחלט על ידי הרשויות כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה. פטור יינתן גם במקרקעין של מוסדות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט.

 

פטור מהיטל השבחה יינתן הן בהרחבה של דירת מגורים, זאת בתנאי שהשטח הכולל של הדירה לא עולה על 140 מ"ר, ובתנאי שבעל הדירה יגור בה לפחות ארבע שנים מתום הבנייה, והן במקרקעין המשמשים לבעל הנכס לבניית דירת מגורים או להרחבתה, או שבעל הנכס זכאי לסיוע של משרד הבינוי והשיכון. פטור מהשבחה בבניית ממ"ד יינתן לשטח המינימלי הנדרש בלבד, שהוא 9 מ"ר נטו וקירות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.