www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מיסוי מקרקעין

האם המועצה המקומית גבתה מיסי ארנונה בניגוד לחוק?

בשנת 2004 החליטה המועצה המקומית קרית עקרון להעלות את הארנונה בשטחיה, וקיבלה אישור לכך ממשרד הפנים, אולם לאחר שהתקציב אושר היא הגישה בקשה להעלאה חריגה, לפי יתקבל אישור רטרואקטיבי גם לשנים הבאות.  


האם העירייה חייבה את השוכר לשלם עבור נכס שככל לא החזיק בו?

עיריית ראשון לציון פיצלה נכס מסחרי לשני נכסים לצורכי מיסוי עירוני, וסווגה את האחד לצורכי מסחר, ואת השני לבתי מלאכה ותעשייה. הנתבע שחויב בתשלום ארנונה, טען כי שכר את החנות בלבד.  


בעלת הנכס הגישה בקשה להתנגדות תביעת העירייה בעקבות חוב מיסי ארנונה ומים

עיריית רמת גן הגישה תביעה בגין חוב מיסי ארנונה ומים, כנגד בעלת נכס בעיר. מנגד הגישה בעלת הנכס בקשת התנגדות לביצוע התביעה בטענה כי פנקסי העירייה אינם משקפים את החוב הנכון.  


הנחה בתשלום הארנונה ניתנה לתושב העיר בטעות, האם הוא חייב לשלם מחיר מלא?

עיריית רמת גן סברה שאמו הסיעודית של הנתבע היא בעלת הנכס, לכן העניקה הנחה בשיעור של 70% בתשלום הארנונה. אך כאשר הבינה שאירעה טעות היא חזרה בה והודיע על כך לנתבע.  


האם חברת הנכסים זכאית לתשלום מס מופחת, בשל קיומה של דירת מגורים על המגרש?

חברת שקונה ומוכרת נכסים, קנתה מגרש עליו בנויה דירת מגורים, בעת המכירה לקבוצת רוכשים, היא דרשה לסווג את הנכס כדירת מגורים, לצורך הפחתה במס.  


העירייה מסרה מידע שגוי אודות היטל ההשבחה של הדירה, האם היא תפצה את בעלת הנכס?

בעלת דירה בחיפה ביקשה למכור את הנכס וביררה בעירייה האם קיים היטל השבחה על הדירה, לאחר שנענתה בשלילה, היא החלה בתהליכי המכירה, אך אז התבקשה לשלם את ההיטל, ונאמר לה כי נפלה טעות באינפורמציה. 


העלמת מס משכירות ומבצע אכיפה של רשות המיסים

רשות המיסים יוצאת במבצעים רחבי היקף להתמודדות עם תופעת העלמת המס בישראל. כעת, עומדים על הכוונת משכירי נכסים למגורים ועסקים...


שינוי סיווג ארנונה על בסיס מסמך מזויף - עבירה שיש עימה קלון

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי שינוי סיווג ארנונה על בסיס מסמך מזויף הינה עבירה שיש עימה קלון...


האם העירייה תוכל לשנות סיווג של מוסד להשכלה גבוהה בכדי לחייב בארנונה נוספת?

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב מנע מהעירייה לשנות את סיווגו של מוסד להשכלה גבוהה מבחינת חיוב ארנונה...


רואה חשבון איננו רשאי לייצג לקוחות מול רשות המיסים בסוגיות מיסוי מקרקעין

בית המשפט קבע כי רק עורכי דין רשאים לייצג לקוחות בסוגיות הקשורות למיסוי מקרקעין מול רשות המיסים...


מימוש אופציה בהסכם חכירה לדורות ומשמעותו מבחינת מיסוי מקרקעין

הארכת חכירה לדורות בעת מימוש אופציה לא תגרור תשלום מס רכישה בגין עצם המימוש. כך נקבע לאחרונה על ידי בית המשפט העליון...


אי גביית ארנונה בתוך פרק זמן סביר - האם התיישנות?

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל תביעה של תושב קריית אתא אשר טען לשיהוי בפעולותיה של עיריית קריית אתא אשר ביקשה לגבות ממנו חובות בגין נכס שהיה בבעלותו בין השנים 2000-2003...


רשות מקומית הינה ברת סמכות לשנות סיווג נכס למרות דיני ההקפאה

בית המשפט העליון פסק לאחרונה (יום ג', 20.12) כי חרף דיני ההקפאה, הרשות המקומית הינה ברת סמכות לשנות לצורכי ארנונה את סיווגו של נכס ספציפי...


תשלום מס רכישה בגין הארכת חוזה חכירה מקורי, האמנם?

מאבקם של חוכרי קרקעות מעיריית תל אביב, אשר מתמודדים בזמן האחרון מול דרישותיה של העירייה המתנה את הארכת תקופת החכירה שהסתיימה בתשלומי מיליוני שקלים, מוצא דרכו בתקופה האחרונה לכותרות העיתונים...


העליון קורא למחוקק להסדיר פטור מארנונה במקרים בהם אין תרומה ממשית לקהילה המקומית

במסגרת ערעור אשר הוגש על ידי משרד הפנים, בגין פטור מארנונה אשר ניתן לבית ספר של התנועה הרפורמית בירושלים, ההיברו יוניון קולג', הפנה בית המשפט העליון קריאה למחוקק להסדיר את מתן הפטור מארנונה...


בנק ישראל והשינויים בפטור במס שבח

האם פעולותיו של משרד האוצר בתחום הדיור כגון העלאת תקופת העדר פטור ממס שבח לשמונה שנים – ימתנו את עלייתם של מחירי הנדל"ן באחוזים בודדים בלבד?


ועדת הכספים סירבה לאשר את חוק מיסוי מקרקעין - החוק מסורבל ומורכב

במהלך דיון אשר קיים משרד האוצר, בעניין אישור החוק לביטוח פטור ממס השבח, סרבו חברי ועדת הכספים לאשר את החוק...


חישוב מס שבח שלא בתום לב - לא הוצגו עסקאות זהות

כיצד מוכיחים תום לב על פי חוק מיסוי מקרקעין? האם אי הצגת עסקאות דומה לשם הוכחת מחיר הוגן תפגע במוכר ובקונה?


מקרקעין עליהם זכויות מכוח הסכם עם עמידר - כיצד יחושב מס רכישה?

כיצד יש לחשב מס רכישה כאשר מקרקעין נמכרו בעסקה המפרידה בין מכירת המקרקעין לבין זכויות הרובצות עליהן מכוח הסכם עם עמידר?


דירת נופש, האם היא דירת מגורים לשם חישוב מס רכישה?

כיצד יש לסווג דירת נופש לשם חיוב במס רכישה? האם דינה של דירת נופש הינו כדינה של דירת מגורים, אשר זכאית להקלה במס רכישה, או שמא עסקינן בדירה שדינה כדין בניין רגיל אשר אינו זכאי לכל הקלה במס...


1  2  3  לעמוד הבא    >>