www.what2do.co.il

מס רכישה על דירה שניה בירושה

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

מס רכישה על דירה שניה בירושה

על נכסים המתקבלים או מועברים בירושה חלים דינים שונים בחוק מיסוי מקרקעין. כאשר החוק קובע כי הורשה אינה נחשבת למכירה, ונקבע הסדר מס מיוחד ליורשים של זכויות במקרקעין.

 

על פי הוראות סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין, כל אדם הרוכש זכויות במקרקעין מחויב לשלם למדינה מס רכישה עבור ביצוע העסקה. המס מחושב לפי שווי העסקה, ושיעוריו מתעדכנים מדי שנה. כמו כן, שיעורי המס משתנים עבור דירת מגורים יחידה, דירה שניה ושלישית, ועבור זכויות בנדל"ן מסחרי או חקלאי שאינו מיועד למגורים.

 

דירה יחידה מוגדרת כדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש. אם הרוכש הוא בעליה של דירה אחת בנוסף לדירה חדשה שרכש או לדירה שהתקבלה בירושה, והוא מכר את הדירה הנוספת תוך 18 חודשים מיום קבלת הירושה, הרכישה החדשה, או בתוך שנה מיום שנמסרה לו דירה חדשה מקבלן - הוא נחשב כבעל דירה יחידה לצורך חישוב המס.

 

על ההורשה לא חל מס

 

בקבלת דירה בירושה אחרי פטירת המוריש, היורש אינו מחויב כלל בתשלום מס. על פי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין, הורשה של נכס מקרקעין אינה נחשבת כמכירת מקרקעין לצורך חישוב המס. לפיכך לא קמה חבות במס רכישה או מס שבח עבור העברת זכויות מקרקעין מהמוריש ליורש.

 

ניתן לרשום את הנכס על שם היורש ללא צורך בהצגת אישורי מסים, אולם לא מדובר בפטור גורף מכל עסקה עתידית שתתבצע בנכס המועבר בירושה, אלא בדחיית תשלום המס עד למועד מימוש הנכס.

 

יורש המקבל דירת מגורים מקרוב משפחה במסגרת עסקת מתנה, מחויב לשלם מס רכישה מופחת לפי שיעור של שליש ממס רכישה רגיל. כאשר קרוב לצורך עניין זה הוא בן זוג, הורה, צאצא שהוא נכד או נין, בן זוג של הצאצא, אח ואחות.

 

פטור ממס במכירת דירת ירושה

 

על פי סעיף 49ב (5) לחוק מיסוי מקרקעין, ניתן לקבל פטור דירת ירושה במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה, בכפוף לכל שלושת התנאים הבאים:

 

האחד, כאשר מוכר הדירה הוא בן זוגו של המוריש או צאצאו, או בן זוגו של צאצא של המוריש. השני, לפני הפטירה המוריש היה בעליה של דירת מגורים אחת. השלישי, אם המוריש היה בחיים ומוכר את הדירה, הוא היה זכאי לפטור ממס שבח בעת המכירה.

 

בתנאי השלישי היורש נכנס בנעלי המוריש, וזכאי לקבל פטור ממס שבח בגין אחת מעילות הפטור, שהמוריש היה זכאי לקבלו אם היה בחיים בעת המכירה. כאשר העילה הנפוצה היא פטור בגין מכירת דירת מגורים מזכה שהיא דירה ששימשה למגורים, אחת לארבע שנים.

 

במצב שלמוריש היתה יותר מדירה אחת במועד פטירתו, לא מתקיים התנאי לפטור ממס שבח עבור היורש בעת מכירת הדירה בירושה. במקרה זה, בעת המכירה היורש יחויב בתשלום מס שבח. כאשר הירושה אינה של דירת מגורים אלא נכס מסחרי, או שהנכס שהתקבל בירושה אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 49ב(5) קמה ליורש חבות במס.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.