www.what2do.co.il

בעלת הנכס הגישה בקשה להתנגדות תביעת העירייה בעקבות חוב מיסי ארנונה ומים

דרגו את המאמר

בעלת הנכס הגישה בקשה להתנגדות תביעת העירייה בעקבות חוב מיסי ארנונה ומים

עיריית רמת גן הגישה תביעה בגין חוב מיסי ארנונה ומים בסך 35,958 שקל, כנגד בעלת נכס בעיר.

מנגד הגישה הנתבעת בקשת התנגדות לביצוע התביעה בטענה כי פנקסי העירייה אינם משקפים את החוב הנכון. בית משפט השלום בתל אביב - יפו נדרש להכריע בסוגיה זו.

 

בעלת הנכס קיבלה את הזכות להתגונן לגבי חלק מסכום החוב

 

התובעת צרפה לכתב התביעה תדפיסי חוב מפנקסי העירייה, המעידים על חוב בסך 35,958 שקל, החל מיולי 2010 עד סוף אוקטובר 2012.

במסגרת דיון בבקשת ההתנגדות שנערך בחודש פברואר 2013, הגיעו הצדדים להסכמה שבעלת הנכס תשלם את החוב שאינו שנוי במחלוקת בסך 24,250 שקל, ולגבי יתרת הסכום תינתן לנתבעת הרשות להתגונן.

 

אין זו תביעה ראשונה בגין חוב מיסי ארנונה ומים כנגד בעלת הנכס, העירייה הגישה לפחות שלוש תביעות קודמות כנגדה, לגבי תקופות חוב שקדמו לתביעה זו. במסגרת התביעה הקודמת, נתבעו חיובי מיסים עד חודש פברואר 2010, והצדדים הגיעו להסדר פשרה, לפיו הוסכם כי הנתבעת תשלם 2,300 שקל על חשבון החוב. בפועל הנתבעת שילמה סך של 4,338 שקל ולא נותרה חייבת מיסי ארנונה ומים.

 

הנתבעת שילמה סכום גבוה מהנדרש וביקשה להפחית אותו מסכום התביעה

 

לטענת הנתבעת היא נדרשה לשלם סך של 4,338 שקל, אך לאחר ששילמה היא גילתה כי היא שילמה יותר מהנחוץ וכי פנקסי העירייה אינם משקפים את החוב, על כן, ביקשה להפחית סכום זה מסכום התביעה. עוד טענה שבמסגרת התביעה הקודמת היא שילמה לעירייה סך של 2,300 שקל, וגם סכום זה לא נזקף בפנקסי העירייה.

 

עוד טענה הנתבעת כי העירייה כללה בסכום התביעה של תיק זה, את חיובי הארנונה של חודשים ינואר ופברואר 2010, חרף העובדה שסכומים אלה נתבעו בעבר במסגרת התביעה הקודמת והוסדרו בין הצדדים בהסכם הפשרה.

 

בעת הדיון המשפטי הנתבעת לא טענה כי היא שילמה עבור תקופה זו את המיסים, מלבד הסכום ששולם במשפט. ואף בעלה של הנתבעת הודה, כי לאחר התשלום בסך 4,338 שקל, הנתבעת לא שילמה לעירייה תשלומים נוספים בגין ארנונה ומים.

 

בפועל העירייה היתה צריכה לזקוף מתוך התשלום הגבוה ששולם בטעות, את תשלומי הארנונה של חודשים מרץ עד יוני 2010. לפיכך טענת הנתבעת כי רישומי הפנקסים אינם משקפים את החוב נדחתה.

 

הנתבעת תשלם את החוב בניכוי סכום של שני חודשים

 

סגן מנהל מחלקת הגבייה בעירית רמת גן, שהעיד מטעם התובעת הודה כי סכום התביעה כלל בטעות את חיובי ארנונה בגין חודשים ינואר ובפברואר 2010, אשר קוזזו מתשלום זה.

 

בנסיבות אלה קבע בית המשפט כי העירייה הצליחה להוכיח את סכום התביעה בסך 35,958 שקל, בניכוי חיובי ארנונה לחודשים ינואר ופברואר 2010, בסך 2,300 שקל. על כן חייב את בעלת הנכס לשלם לתובעת סך של 33,658 שקל ובנוסף הנתבעת תישא בהוצאות המשפט בסך 4,000 שקל.

 

תא"מ 36292-12-12 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.