www.what2do.co.il

תקנות מס רכישה במסגרת העברה ללא תמורה

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

תקנות מס רכישה במסגרת העברה ללא תמורה

מס רכישה מוטל על רוכש דירה שמתקשר בעסקת מכר של זכות במקרקעין. עסקאות שאינן מהוות אירוע מס על פי חוק מיסוי מקרקעין, כמו במסגרת עסקת העברה ללא תמורה לקרובי משפחה, אינן חייבות במס רכישה מלא ואף רוב העסקאות שפטורות ממס שבח פטורות גם ממס מכירה באותם סייגים.

 

ואולם, עסקת מכר אינה פטורה ממס רכישה ללא הוראה מפורשת, גם אם היא פטורה ממס שבח וממס מכירה. תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי במסגרת העברת דירת מגורים במתנה וללא תמורה מיחיד לקרוב או לקרובי משפחה, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

 

בתקנות נקבעו הוראות המקנות פטור מלא ממס רכישה או מס מופחת לרוב בשיעור 0.5%. אך אם התברר שלא התמלא תנאי הפטור במלואם, רשאי מנהל מס השבח, לגבות את המס כולו או מקצתו בהתאם לנסיבות המקרה.

 

פטורים או הקלות בעסקאות ללא תמורה

 

עסקת מתנה לקרוב משפחה חייבת בשליש מס רכישה. על פי התקנות קרוב הוא: הורה, צאצא ובן זוגו, אח ואחות, בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך חצי שנה שקדמה למכירה. עם זאת, מתנה מהורה לבן הזוג של הצאצא שלו פטורה ממס, אך העברה הפוכה חייבת בתשלום מס רכישה מלא. כמו כן, ההגדרה של קרוב אינה כוללת את: הורי הורה ובני זוגם, צאצאי בן הזוג ובני זוגם, בני זוגם של הורים ושל אח או אחות. לפיכך, העברת דירה במתנה לבן הזוג של האח פטורה ממס שבח, אך חייבת בתשלום מס רכישה מלא.

 

העברה בין בני זוג

 

תקנה 21 לתקנות מס רכישה קובעת כי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה פטורה ממס רכישה. לפיכך, עסקת מתנה לבן הזוג המתגורר עמו בדירה של זכות במקרקעין בדירת המגורים פטורה ממס רכישה. אם בני הזוג לא מתגוררים יחד באותה דירה, תחול תקנה 20 ויהיה עליהם לשלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל.

 

העברה הנעשית בתמורה או ללא תמורה במהלך גירושין אינה נחשבת למכירה על פי חוק מיסוי מקרקעין, לכן העברת דירה לבן הזוג או לילד, על פי פסק דין לגירושין אינה נחשבת לאירוע מס, ואינה חייבת במס רכישה גם אם נעשתה בתמורה ואף לא חייבת בדיווח לרשות מיסוי מקרקעין.

 

מתנה לידוע או ידועה בציבור של זכות במקרקעין בדירת מגורים חייבת בשליש מס רכישה בכפוף לקיום תנאי סעיף 62(ב) לחוק המיסוי. לשם מימוש הזכות, נדרש שבני הזוג יתגוררו ויקיימו חיי משפחה במשק בית משותף בדירה הנמכרת שנה לפחות לפני המכירה, ואף אחד מהם לא נשוי לאחר. נוסף על כך, ויתור על זכות שנתקבלה בירושה פטורה ממס רכישה, בתנאי שהוויתור נעשה לטובת בן הזוג של המוריש.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.