www.what2do.co.il

כיצד מגישים חובת הצהרה על מכירת ורכישת זכות במקרקעין?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כיצד מגישים חובת הצהרה על מכירת ורכישת זכות במקרקעין?

אדם המוכר או רוכש זכות במקרקעין מחויב במתן הצהרה לגבי עסקת המכר, זאת על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הקובע, כי כל המוכר או רוכש זכות במקרקעין מחויב במתן הצהרה לגבי העסקה למנהל מיסוי מקרקעין.

 

דיווח חלקי של המוכר או הרוכש לא ייחשב כהצהרה, ואף כל איחור במועד הגשת ההצהרה יגרור חיוב בקנס ויעכב את הטיפול בשומה. חובת ההצהרה למנהל מיסוי מקרקעין חלה גם אם הרוכש או המוכר מבקשים פטור מתשלום מס.

 

הצהרת מוכר על מכירת זכות במקרקעין

 

סעיף 73א מסדיר את חובות המוכר וקובע כי כל מי שמוכר זכות במקרקעין נדרש למסור למנהל, בתוך 30 ימים מיום המכירה, הצהרה שבה יפרט את: פרטי הזכות, פרטי העסקה, התמורה עבור מכירת הזכות ותאריך מכירתה, התמורה עבור רכישת הזכות ותאריך רכישתה, הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח, סכום המס המגיע ודרך חישובו וזכאות לפטור או להנחה מהמס החל.

 

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו – 2018), התשע"ז – 2016, תוקן סעיף 73 לחוק הקובע בין היתר את מועד חובת הגשת הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין, ועל פי התיקון שנכנס לתוקף החל מאחד בינואר 2017, המועד להגשת הצהרה על ידי המוכר והרוכש יעמוד על 30 ימים ממועד ביצוע העסקה, במקום 40 ימים. התיקון מהווה שלב ראשון במהלך שירותי שנועד לקצר את לוחות הזמנים לקבלת אישורי מסים לרישום העסקה בטאבו.

 

הצהרת רוכש על רכישת זכות במקרקעין

 

סעיף 73ג עוסק בהצהרת הרוכש וקובע כי כל מי שקונה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין נדרש למסור למנהל, בתוך 30 ימים מיום הרכישה, הצהרה שבה יפרט את: פרטי הזכות (דירה, דירת נופש, בניין, קרקע או משק חקלאי) פרטי העסקה, התמורה עבור הזכות, סכום המס המגיע, אם מגיע, ודרך חישובו, זכאות לפטור מהמס החל, פרטי כלל הזכויות במקרקעין וכלל הזכויות באיגודי מקרקעין שבידי האיגוד וערכם.

 

כיצד יש להגיש את ההצהרה?

 

לצורך הגשת ההצהרה ישנם שלושה טפסים, על פי חלוקה לסוג הנכס הנמכר. את ההצהרה יש להגיש בתוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה, למשרד מיסוי מקרקעין האזורי שבתחום טיפולו נמצאים המקרקעין, באמצעות הטפסים הבאים:

 

טופס 7000 - מיועד להגשת הצהרה על מכירה או רכישה של דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח אשר לא כוללת זכויות בנייה בלתי מנוצלות, קיימות או צפויות, כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.

 

טופס ב/7000 נחוץ להגשת הצהרה על מכירת או רכישת זכות במקרקעין אשר הרווח מהמכירה נתון לשומת מס הכנסה ואשר עבור מכירתה מבוקש פטור על פי סעיף 50 לחוק. הטופס משמש להצהרה על מכירה או רכישת זכות במקרקעין כאשר המוכר הוא קבלן והנכס מהווה בידיו מלאי עסקי.

 

טופס 7002 נדרש להגשת הצהרה על מכירת או רכישת כל זכות במקרקעין אשר אינה נכללת בסעיפים הקודמים, כלומר הצהרה על מכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה פטורה או מכירה על ידי קבלן.

 

הטפסים מיועדים לשמש הן את המוכר והן את הרוכש, לכן חלקים מסוימים בטופס משותפים לשני הצדדים. ואף ניתן להשתמש בטופס אחד לדיווח על מכירה או על רכישה בידי מספר מוכרים או רוכשים באותה עסקה.

 

חובת דיווח מקוון על עסקאות

 

באמצע חודש אוקטובר 2017, פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 וכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 שלפיהן מוטלת חובת דיווח מקוון על הגשה של מסמך מקרקעין למנהל מיסוי מקרקעין.

 

בהתאם לתקנות ולכללים, קיימת חובת הגשה של הצהרה על עסקה במקרקעין באמצעות דיווח מקוון, החל מיום 1.12.2017, ורוכש או מוכר שלא הגיש הצהרה מקוונת על עסקה במקרקעין, ייחשב כמי שלא הגיש הצהרה, דבר שיגרור חיוב בקנס ויעכב את הרישום.

 

תחולת חובת ההגשה של בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק או הודעת השגה, לפי סעיף 73, באמצעות דיווח מקוון, היא 30 ימים ממועד פרסום ברשומות של הודעת המנהל, בדבר תחילת פעולתה של מערכת המחשוב של רשות המיסים, המאפשרת קבלת דיווחים מקוונים של מסמכים מסוג זה. במקרים חריגים תתאפשר הגשה של מסמכים שלא באמצעות דיווח מקוון.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.