www.what2do.co.il

חוק מיסוי דירה שלישית, מה זה אומר?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק מיסוי דירה שלישית, מה זה אומר?

חוק מיסוי על דירה שלישית נועד להילחם בעלייה במחירי הדירות, ולעודד ירידה ברכישת דירות לצורך השקעה, ומכירת דירות כדי שיכנסו לשוק דירות חדשות במחירים שפויים לאנשים הנחשבים לחסרי דיור.

 

על פי הוראות החוק, החל מאחד בינואר 2017, ישלמו בעלי שלוש דירות ומעלה, מס על ריבוי נכסים, כך שכל מי שיש בידו זכות בעלות בדירה שלישית, בין אם רכש את הנכס, קיבל אותו במתנה או בירושה, מחויב לשלם למדינה מס שנתי שנע בין 12,000 שקלים עד 18,000 שקלים עבור כל דירה נוספת.

 

שיעור המס שיוטל יעמוד על שיעור שנתי של 1% מערך הנכס, כך שאם לבעל נכס יש מעל 249% הוא יצטרך לשלם עד 18,000 שקלים עבור דירה נוספת מעל שתי דירות וחצי, בתשלום חודשי של 1,500 שקלים על כל דירה מעבר לשתי דירות.

 

מתן תמריצים למכירת דירות

 

בעל שלוש דירות ומעלה, אשר ימכור נכס בתוך תשעה חודשים ממועד אישור החוק, לא יידרש לשלם מס על ריבוי דירות, וכן לא יאלץ לשלם למס ההכנסה 10% עבור ההכנסה מדירת שכירות, ואף יוכל להפקיד את ההכנסות, עד לתקרה של שני מיליון שקלים לטובת קופת גמל ייעודית שתהיה פטורה ממס רווחי הון על משיכת הסכום, בתנאי שהמוכר עבר את גיל 60 וחלפו שש שנים ממועד ההפקדה.

 

בעל נכסים אשר ימכור אחת מדירותיו יקבל מענק מטעם המדינה, בשיעור של עד 75,000 שקלים, בתנאי שיצהיר כי הוא אינו מתכוון לרכוש דירה נוספת במהלך ארבע השנים הבאות ממועד קבלת המענק, וכי מכירת הדירה השלישית תתקיים עד חודש אוקטובר 2017, והיא לא תימכר לקרוב משפחה או ללא תמורה, אלא תימכר לחסר דיור או משפר דיור, אשר גם הוא מתחייב למכור את דירתו הנוכחית בתוך שנה וחצי ממועד רכישת הדירה.

 

גובה תשלום מס ריבוי דירות

 

באתר רשות המיסים נמצא מחשבון, שבאמצעותו ניתן לחשב את שיעור מס ריבוי דירות. על פי חוק מיסוי דירה שלישית, בעל נכסים אשר מחזיק בדירה השלישית ולא מוכן למכור את אחת הדירות יחויב בתשלום מס. במקרה שכלל הדירות, לרבות זו שהוא גר בה, מעל 2.5 דירות, יהיה ערך הדירה השלישית והרביעית פחות מ- 1.15 מיליון שקלים, יהיה פטור ממס ריבוי דירות.

 

אם כלל הדירות כולל דירת המגורים שלו, מעל 2.5 דירות יהיה מעל 1.4 מיליון שקלים, יחויב בעל הנכסים לשלם 1% מערך הנכס עד 18,000 שקלים. ובנוסף מדמי השכירות של יתר הדירות עליו לשלם מס בסך של 10% מהכנסות עבור מס ההכנסה.

 

קנס בגין אי דיווח ודיווח כוזב

 

במקרה שבעל הנכסים לא ידווח לרשויות המס כי ברשותו דירה שלישית או יותר, יוטל עליו קנס בגין אי הצהרה, בגובה המס שלא שולם. הקנס יכול לנוע בין 24,000 עד 36,000 שקלים, בצירוף ריבית פיגורים והצמדה. על הצהרה כוזבת צפוי קנס פי שלושה מהמס שלא שולם, לצד רישום פלילי במאגרי המשטרה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.