www.what2do.co.il

הנחה בארנונה לסטודנטים ולבעלי הכנסה נמוכה, כיצד לממש את הזכות?

דרגו את המאמר

הנחה בארנונה לסטודנטים ולבעלי הכנסה נמוכה, כיצד לממש את הזכות?

סטודנטים ובעלי הכנסה נמוכה, עשויים להיות זכאים להנחה בתשלום ארנונה, בתנאי שהם עומדים בקריטריונים אשר הציבה הרשות המקומית שבה הם מתגוררים. כדי לממש את הזכות יש לפנות אל הרשות המקומית ולמלא טופס הנחה בארנונה, ולצרף מסמכים רלוונטיים, המוכיחים את הזכאות, כמו תלושי משכורת, אישור לימודים, חוזה שכירות וכדומה.

 

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה שעליו מחליטה הרשות המקומית והם שונים מרשות לרשות. הנחה בארנונה לסטודנטים ולבעלי הכנסה נמוכה אינה אוטומטית, וכל רשות יכולה לקבוע את התנאים לזכאות על פי שיקוליה. במקרים מסוימים ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

 

הנחה לבעלי הכנסה נמוכה

 

בעלי הכנסה נמוכה יכולים לקבל הנחה בארנונה לפי גובה הכנסותיהם ומספר הנפשות במשפחה. מבחן ההכנסה מתייחס להכנסה ברוטו של המחזיק בנכס והמתגוררים בו, לא כולל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, דמי שכירות עבור השכרת דירה, ותגמולים עבור חיילים.

 

חישוב ממוצע ההכנסה החודשית של שכירים נעשה לפי ממוצע ההכנסה החודשית בשלושה החודשים האחרונים של שנה קלנדרית, או לפי ממוצע ההכנסה החודשית ב- 12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה הוגשה בקשה להנחה.

 

חישוב ממוצע ההכנסה החודשית של עצמאים נעשה על פי הכנסתם החייבת במס אשר נקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה לחלק ב- 12 ולפי מדד הממוצע של שלושת החודשים האחרונים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

 

כדי לממש את הזכות, יש לפנות אל אגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחום המגורים, ולמלא טופס בקשה לקבלת הנחה, ולצרף תלושי משכורת רלוונטיים ואישורים על הכנסות נוספות. ההנחה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה, ויש לבדוק את פרטי הזכאות מול הרשות המקומית, אשר רשאית לדחות את הבקשה, או להעניק הנחה באופן חלקי בתנאים שתקבע.

 

הנחה בארנונה לסטודנטים

 

סטודנטים עשויים להיות זכאים להנחה בתשלום מס ארנונה בהתאם למבחן הכנסות ולפי שיקולי הרשות המקומית. ההנחה מוענקת לסטודנטים רק במקרים שבהם חשבון הארנונה הוא על שמם, ואף בחלק מהרשויות המקומיות, ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית על ארנונה בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

 

את הזכות רשאים לממש סטודנטים, כולל תלמידי מכינה, אשר אינם עובדים, וגם סטודנטים שהכנסתם חודשית הממוצעת נמוכה. כך לדוגמה: סטודנטים שמרווחים עד 2,700 שקלים בחודש זכאים להנחה עד גובה 80%. סטודנטים שמרווחים בין 2,700 ל- 3,100 שקלים בחודש זכאים להנחה עד גובה 60%, וסטודנטים שמרווחים בין 3,100 עד 3,510 שקלים בחודש זכאים להנחה עד גובה 40%.

 

סטודנטים שעומדים בתנאי הזכאות, נדרשים לפנות בחודשים ינואר עד פברואר עצמאית או באמצעות אגודת הסטודנטים, לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה, ולצרף אישור לימודים חתום, תלושי משכורת אחרונים, צילום חוזה שכירות וצילום תעודת זהות. כאשר מדובר בדירת שותפים, כולל בני זוג, יש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה האחרונה. במצב זה תינתן הנחה באופן יחסי בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.