www.what2do.co.il

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

דרגו את המאמר

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

עיריות ורשויות מקומיות רבות מתמודדות מדי שנה עם גירעונות וקופה ריקה. לעיתים, מחליטים בעירייה להתמודד עם המצוקה הכלכלית על ידי ניעור האבק מחובות ארנונה ישנים ונקיטת פעולות שונות לשם גבייתם. ישנן שתי דרכים באמצעותן יכולה העירייה לגבות חוב ארנונה – תביעה בבית המשפט והליכי גביה מנהלתיים.


תביעה לבית המשפט בגין חוב ישן דורשת מהעירייה שלא לחרוג מתקופת ההתיישנות. החוב אמנם אינו מתיישן, אך עילת התביעה מתיישנת בחלוף שבע שנים ממועד היווצרות עילתה. עם זאת, גם דחיית תביעה מחמת התיישנות איננה פוטרת את החייב מכל וכל. החוב ממשיך להיות רשום בפנקסיה של הרשות המקומית והיא יכולה לפעול בדרכים מנהלתיות לגבייתו.

 

מדוע דרך מנהלית?


הדרך הנפוצה ביותר בה נוקטת עירייה לשם גביית חוב ארנונה היא על ידי נקיטה באמצעים מנהליים. מדובר בהליכים מועדפים על רשויות ועיריות וזאת משום שהם אינם כרוכים בהליכים משפטיים מורכבים ואין צורך לשלם שכר טרחה לעורכי דין או אגרה לבתי משפט.


הנישום יכול להתנגד לגבייה זו על ידי פתיחה במועד המתאים בהליך משפטי. סוגיה אשר עולה לא אחת בהליכים אלו היא סמכותה של העירייה לגבות חובות ארנונה ישנים. בעניין זה אין אחידות בפסיקה. ישנה גישה הגורסת כי טענת התיישנות יכולה להיטען גם במסגרת ההליך המשפטי, וישנה גישה לפיה לא מדובר בטענה אשר תישמע בהליך נגדי לגביה מנהלית.

 
במידה והנישום מעוניין להתנגד לגבייה המנהלית בבית המשפט, מוטל עליו להציג ראיות ומסמכים הנוגעים לחוב. לדוגמא, האם בתקופה נשוא החוב הוא החזיק בנכס, האם הפניות לתשלום הארנונה נשלחו לכתובת הנכונה, האם הרשות העירונית פנתה לנישום לצורך תשלום החוב וכדומה.


יצוין כי גם כאשר ההליך המשפטי דוחה את שימושה של העירייה באמצעים מנהליים, עדין החוב נותר רשום בפנקסי העירייה. מחיקתו אפשרית רק בהתאם לבקשה מצד העירייה המוגשת למשרד הפנים. רשות מקומית רשאית אפוא לתבוע מנישום חוב ארנונה ישן (ואף עתיק). עם זאת, הנטל רובץ לפתחה בנוגע להתנהלותה לאורך השנים וחלוף הזמן עומד לה לרועץ. מן הצד השני, נישום אשר טומן ראשו בחול ואינו מתעלם להודעות העירייה, עלול למצוא עצמו משלם חוב ארנונה לאחר שנים. יצוין כי חובות אלו צוברים ריביות והצמדה ויכולים להגיע למאות אלפי שקלים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.