www.what2do.co.il

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

דרגו את המאמר

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן. תקופת הצינון של ארבע השנים מתקצרת פעמים רבות כאשר מדובר בהעברת נכסים בין בני משפחה.


יש להדגיש כי תקופת הצינון מתקצרת אך לא מתבטלת. גם במקרים בהם נכסים מועברים בין בני משפחה, רוב המעורבים בהעברה אינם יודעים כי יש לשלם מיסים מסוימים. מס על מקרקעין יש לשלם גם כאשר מדובר בסיוע של ההורים ברכישת מקרקעין וגם במקרים בהם מדובר בנכס משפחתי אשר מועברת הבעלות עליו לאחר.

 
מה בין העברת נכס במתנה לבין מכירת מקרקעין?


הורים רבים אינם מודעים לכך שהעברת נכס מקרקעין לילדיהם נחשבת למעשה כמכירת מקרקעין. מדובר אפוא בעסקה שהינה כעסקת מכירה אשר הפטור ממס השבח עליה הוא אחת לארבע שנים. דהיינו, העברת נכס במקרקעין לבן משפחה אחד, והעברת נכס אחר בתקופה של ארבע שנים לאחר מכן, מחייבת את הצדדים לשלם מס שבח.

 

עורכי דין המתמחים בתחום מעידים על כך שמרבית ההורים המעבירים נכסים לילדיהם בתקופה הקצרה מארבע שנים, מתפלאים על כך שהם נדרשים לשלם את מיסוי המקרקעין.


העברת נכס הנמצא בבעלות אחד מההורים, האם פטור ממס לגבי בן זוגו?


לעיתים, אחד ההורים מחזיק באופן בלעדי בבעלות על נכס. במקרים בהם נכס זה מועבר לילד משותף, נחשבת העברה זו כהעברה מטעם שני בני הזוג. אי לכך, במידה ובן הזוג השני יבקש למכור נכס הנמצא בבעלותו הבלעדית בטרם חלפו ארבע שנים מהעברת הנכס הראשון, יחויב הוא במס שבח.


ההורה סייע ברכישת הדירה, האם פטור ממס שבח?


ישנם מקרים רבים בהם ההורים מסייעים לילדיהם לרכוש דירה כאשר הסיוע הכספי הניתן מההורים גבוה מ-50% מערך הנכס. ייתכן שבמקרים אלו העסקה לא תיחשב בתור עסקה לרכישת מקרקעין. עם זאת, ייתכן ויהיו לכך השלכות כאשר יבקש הילד למכור את הנכס בהמשך.


מהן ההגבלות אשר חלות על ילדים שקיבלו נכס במתנה מהוריהם?


במידה וילדים רכשו נכס מקרקעין תוך קבלת סיוע מהוריהם בשיעור של למעלה ממחצית שווי הנכס, או במקרים בהם הילדים קיבלו נכס מהוריהם במתנה, תחולנה עליהם הגבלות עתידיות. הילדים יאלצו להמתין תקופת צינון מסוימת בטרם יבצעו עסקאות במקרקעין זה.


הרציונאל העומד מאחורי תקופת צינון זו הינו למנוע מהליכים עסקיים המנסים לעקוף את החוק ואת תשלום מיסוי המקרקעין. תקופת הצינון משתנה ממשפחה למשפחה ונקבעת על פי ההרכב המשפחתי של הילד ומהות השימוש במקרקעין (האם מדובר בדירת מגורים). תקופת הצינון הינה בת שנה כאשר הילד גר בנכס והינו נשוי. במידה והילד רווק, תקופת הצינון תיארך שנתיים. תקופת צינון של שלוש שנים תחול על ילד אשר איננו נשוי ואינו גר בנכס.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.