www.what2do.co.il

מס רכישה, מהו?

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 4.2 מתוך 5

מס רכישה, מהו?

מס רכישה הינו המס אשר מוטל על פי חוק על כל הרוכש דירה למגורים. לאחר ששילם הרוכש את המס כחוק, הוא לא יידרש עוד לשלם מיסים נוספים לאוצר המדינה, בעת רישום הדירה בטאבו.

 

גובה תשלום מס הרכישה מחולק לשלוש מדרגות כתלות בשווי הדירה אשר עתידה להירכש. מדרגות המס הינן 0%, 3.5% ו-5%, כמובן שביחס ישיר לשווי הנכס. שוויין של מדרגות המס הללו מתעדכן ארבעה פעמים בשנה, ב-16 לחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר. התעדכנות זו הינה השתקפות עליית מדד שירותי הדיור אשר נמצא בבעלותם של הדיירים.


מהו יום הרכישה?


יום הרכישה הוא היום בו נחתם החוזה. במידה ונחתמו זיכרון דברים או התבצעה תשלום ראשוני, יחשבו ימים אלו כימי הרכישה.
 

  

מס רכישה על דירה שנייה


במידה והדירה הנרכשת אינה דירתו הראשונה של הרוכש, לא תעמוד בפניו מדרגת המס הראשונה ויחולו עליו רק מדרגות ה-3.5% וה-5%. עם זאת, במידה ותימכר הדירה הראשונה תוך שנתיים או שנה מיום ביצוע המסירה כפי שקבוע בהסכם (ובמידה והנכס נרכש מקבלן), יוכל הרוכש לבקש כי תחול עליו מדרגת המס הראשונה.


הנחות במס רכישה, אימתי?

 

כאשר דייר מפונה מדירתו כחלק מהליך פינוי בינוי (הסבת שטח מטעם העירייה לצורך בנייה יעילה יותר), והוא מוסר דירתו ליזם בתמורה לדירה במתחם או מחוצה לו, פטורה הדירה ממס רכישה.


מספר מגזרים ואוכלוסיות זכאים להנחות בתשלום מס הרכישה. נכים, עולים, בני משפחות שכולות, נפגעי פעולות איבה ועולים חדשים, ישלמו מס רכישה אשר לא יעלה על 0.5%, וזאת במידה והם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.


דירה התקבלה כמתנה מקרוב משפחה?

 

אדם אשר מקבל במתנה דירה מקרוב משפחה, ישלם בעבורה מס רכישה מופחת בגובה של שליש המס הרגיל. העברת בעלות בדירת נישואין בין בני זוג הגרים באותה הדירה, יעשה ללא תשלום מס, ובמידה ואם אינם מתגוררים בדירה, יהיה דין הדירה כדין מתנה מקרוב משפחה.


קרוב - הורה, אח, אחות, בן זוג, צאצא (כולל נכדים ונינים) או צאצאים של בן הזוג.


חישוב מס רכישה על דירה שקיבל אדם במתנה


שווי ערכה של דירת המגורים נקבע על פי שוויה בשוק הקפיטליסטי החופשי, משמע ממוכר לקונה בהסכמת הצדדים. במידה ומקבל דייר דירה במתנה, עליו להעריך את שוויה על פי מצבו של השוק ומצבה של הדירה, ובכך לחשב את שיעור מס הרכישה המתאים לעניינו. הצהרה זו עליה להיות מוגשת למנהל מיסוי המקרקעין, אשר יבדוק את פרטיה ובמידה וימצא כי היא סבירה, יאשרה.


מהי חובת ההצהרה ומתי משלמים המס?


רוכש דירה חייב להצהיר את רכישת הנכס למנהל מיסוי המקרקעין האזורי, לא יאוחר מ-30 ימים מביצוע העסקה. לאחר שהתקבלה הצהרתו, יקבל הרוכש שומת מס רכישה ועליו לשלמה כחוק בתוך שבועיים מיום התקבלותה.


במידה ורוכש מחשב את מס הרכישה באופן עצמאי, הוא רשאי להגיש הצהרה זו בתוספת לתשלום המס על פי חישובו בתוך 50 ימים מיום רכישת הנכס. איחור בתשלום זה יגרור ריביות, הצמדה וקנסות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.