www.what2do.co.il

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

דרגו את המאמר

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

במרץ השנה נכנסה לתוקפה הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין. טרם הרפורמה, היה תשלום חובות המס בשל המקרקעין כתנאי לתוקפן של עסקאות נדל"ן. היות ומוכרים רבים לא שילמו את חובם, נאלצו רוכשים לשלם את חובת המס של הצד השני וזאת על מנת להקדים את אישור רישום הנכס בטאבו על שמם. דהיינו, לא הוסדר הסדר לניכוי מס במקור. התיקון מבקש אפוא למצוא פיתרון ראוי במסגרת מכירת זכות במקרקעין כאשר התמורה נקבעה בכסף בלבד. על פי התיקון, הרוכש מחויב להעביר תשלום על חשבון המס אשר המוכר חייב בו בשיעורים מהתמורה, למנהל מיסוי מקרקעין.

  

לאחר שהמוכר קיבל 40% מיתרת הסכום המוסכם, אמורה להשתלם מקדמה מכל תשלום נוסף למנהל מיסוי מקרקעין עד לגובה הניכוי הדרוש. במילים אחרות, רוכש בעסקאות נדרש להעביר חלק מן התמורה, אשר אמורה להגיע לידיו של המוכר, באופן ישיר לרשויות מיסוי מקרקעין (וזאת על חשבון מס השבח של המוכר). חובה זו חלה על עסקאות במקרקעין (בניגוד לעסקות מכירה רכישת מניות באיגודי מקרקעין אשר התשלום בהן נעשה בכסף בלבד).


מס במקור ינוכה על פי הרפורמה בשיעור של 15% מהתמורה במידה ועסקינן בעסקאות מקרקעין אשר התבצעו לפני המועד בו מס השבח ירד ל-20% ליחידים (7.11.2001). בגין עסקאות אשר נערכו לאחר מועד זה, יש לנכות מס במקור בשיעור של 7.5% מהתמורה.


מכשולים?


רשות המיסים פירטה לאחרונה מקרים בהם החובה לא תחול. לדוגמא, מכירת דירת מגורים אשר זכאית לפטור – גם פטור הנובע מחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011. כמו כן, הרשות העניקה תקופת "חסד" נוספת עד ל-1 ליוני 2011 במקרים של רכישת דירה מקבלן (במהלך תקופה זו לא תחול החובה גם על קבלנים אשר טרם אוחזים באישור פקיד השומה).


החובה מקימה, עם זאת, שורה של קשיים. לדוגמא, ייתכן והניכוי במקור יהיה גבוה במיוחד, גם במקרים בהם תאגיד הוא המוכר, וזאת תוך התייחסות לכך כי מס חברות מחושב בשיעור של 24% מהרווח. דהיינו, ניכוי מס במקור בשיעור 15% מהתמורה משקף אפוא הנחת רווח בשיעור של 166% על היתרה של העלות. מדובר למעשה בהנחה אשר במקרים רבים הינה בלתי סבירה, קל וחומר כאשר מס חברות נמצא במגמת הפחתה.


מומחים בתחום מעריכים כי ייתכן והחובה תיצור במקרים מסוימים ניגוד אינטרסים בין המוכר לרוכש. מבחינת הרוכש, ישנה עדיפות לקבלת אישור לרישום זכויות בטאבו בהקדם האפשרי, ומאחר וניכוי במקור נעשה על חשבון התמורה למוכר, אין לרוכש אינטרס אמיתי להקטין הסכום. כתוצאה מכך, עלול המוכר להיפגע. בהחלט תיתכן סיטואציה במסגרתה הרוכש יעביר לרשויות המס סכומים גבוהים במיוחד (בכדי להקדים את אישור הרישום) והדבר יפגע בהתנהלותו של המוכר מול הרשויות בחישוב מס שבח.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.