www.what2do.co.il

היטל סלילת כבישים ומדרכות: מהו שיעורו של היטל סלילה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 2.0 מתוך 5

היטל סלילת כבישים ומדרכות: מהו שיעורו של היטל סלילה?

היטל סלילה הוא מס מוניציפלי, המהווה תשלום חובה שנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות, על ידי העירייה או המועצה המקומית ונועד לממן סלילה של כבישים ומדרכות והקמת תשתיות עירוניות הגובלים בנכס. היטל סלילה נגבה מכוח חוקי העזר העירוניים בהתאם למפורט בהם.

 

היטל סלילה לכבישים ומדרכות ואגרת תיעול מוטלים בעת תחילת עבודות סלילה או בעת הנחת קווי ניקוז בסביבת הנכס, בעת הוצאת היתר לבניה חדשה, כתנאי לקבלת ההיתר, או ביחס לבנייה חורגת, בהתאם למפורט בחוק העזר. עם זאת ישנן רשויות הגובות היטל סלילה גם בגין סלילת כביש עורקי ובגין רחוב משולב.

 

רשות מקומית מוסמכת לסלול כל רחוב שמצוי בשטחה ואינו רשום כרכוש הפרט, ועבודות הסלילה עשויות לכלול כל מיני סוגי עבודות. ההוראות בדבר הטלת תשלום החובה מסוג היטל סלילת כבישים למימון תשתית כבישים מצויות במסגרת חוקי העזר של כל רשות, ולפי חוק העזר החדש ההיטל לא יחול על נכסים הגובלים בכבישים שתחילת סלילתם קדמה ליום פרסום חוק העזר.


מה שיעורו של היטל סלילה?

 

חוקי העזר השונים של רשויות מקומיות קובעים לרוב, כי בעלי נכס החייבים בהיטל סלילת כבישים ישלמו היטל עבור סלילת כביש אחד. שיעורו של ההיטל נקבע לפי שטח הקרקע, שטח הבניין ונפח הבניין, ולעתים גם לפי סוג הנכס, בין אם מדובר במגורים או בעסק, או בשילוב של כל אחד מהפרמטרים.

 

חוקי העזר קובעים לרוב כי תתקבלנה החלטות במועצה אשר מהוות תנאי לדרישת היטל הסלילה, כמו למשל: הכרזת רחוב כרחוב ציבורי, הקצאות לכביש או למדרכה, ביצוע עבודות הסלילה ברחוב מסוים וכדומה.

 

מהו מועד תשלום ההיטל? 

 

מועד תשלומו של היטל סלילת כבישים הוא בדרך כלל תוך פרק זמן נקוב, מיום שבו נמסרה הודעה לבעל נכס על הסכום, ובתנאי שבאותו מועד החלה עבודת הסלילה, או כאשר בעל הנכס מבקש להעביר את הבעלות בנכס, בלבד שהחלה סלילת הכביש. מועד נוסף אפשרי לתשלום הוא כאשר מתבקשת בנייה חדשה בנכס גובל או שמתווספת בנייה. במקרה זה לעתים תשלום ההיטל הוא תנאי לקבלת היתר הבנייה.

 

סלילת מדרכות

 

על פי פקודת העיריות, במקום שהעירייה סוללת מדרכות, היא מוסמכת לחייב את בעלי הנכסים במלוא הוצאות הסלילה, בלבד שהבעלים לא יחויבו לפני תחילת הסלילה ביותר ממחצית ההוצאות המשוערות של העבודות, והיתרה תשולם עם השלמתן, או לשלם מראש את מלוא הוצאות הסלילה המשוערות.

 

אם שולמו מלוא ההוצאות המשוערות, בעלי הנכסים לא יחויבו בהוצאות נוספות כלשהן שיהיו לעירייה בגין סלילת המדרכה, והעירייה תהיה חייבת להשיב את המקדמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, אם לא סללה את המדרכה, תוך שנה מיום הגבייה. אפשרות נוספת העומדת בפני העירייה היא לחייב את הבעלים בהיטל סלילת מדרכה, שייגבה עם תחילת העבודות, או עם מתן היתר בנייה במקרקעין הגובלים ברחוב.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.