www.what2do.co.il

אגרת מים: איך מחשבים חשבון מים?

דרגו את המאמר

אגרת מים: איך מחשבים חשבון מים?

אגרת מים היא תשלום לתאגיד המים או לרשות המקומית עבור צריכת המים בנכס. אגרת מים מוטלת מתוקף חוק המים ותקנות המים, והיא מתעדכנת על פי הוראת שר הפנים ושר האוצר.

 

תעריפי המים והביוב על פי הרפורמה החדשה נקבעו על פי עיקרון העלות הריאלית של אספקת שירותי המים והביוב. לפיכך תעריפי המים והביוב מכסים את העלויות הנדרשות לספקי המים לביצוע השקעות ולתפעול תשתיות ומערכות המים והביוב.

 

הרשויות המקומיות והעיריות מחויבות לספק לתושבים תשתיות שונות כמו: כבישים, ביוב, מים וניקוז, ולדאוג לתחזוקה שוטפת של התשתיות. תשלומי החובה הקשורים לאגרת מים עשויים להידרש עבור: מד מים, התקנת מד מים, התקנת צינורות, אגרת חיבור, חידוש החיבור לרשת פרטית, מתן אישור לעריכת שינויים, הסרת חיבור ברשת פרטית ועוד.

 

שיעור תעריפי המים המסופקים על ידי הרשויות המקומיות נקבעים על ידי שר הפנים. תשלום האגרה נועד לממן את עלות האחזקה של רשת קווי המים ומתקניה. שיעור האגרה נקבע על פי כמות המים הנצרכת ומבוסס על תעריף קבוע בחוק ובהתאם לאופי השימוש בנכס שבו מיושמת הצריכה, כמו: צריכה ביתית, צריכה חקלאית, מים לתעשייה ועוד.

 

הרפורמה בתעריפי המים

 

בתחילת שנת 2010, נכנסו לתוקף כללי תעריפי המים המעודכנים אשר מבוססים על עיקרון העלות. תעריפי המים חלים הן על חברת המים הארצית המספקת מים לספקים המקומיים, והן על ספקי מים וביוב מקומיים, הכוללים תאגידי מים וביוב עירוניים, רשויות מקומיות ועוד ספקים.

 

הכללים והתעריפים החדשים שנקבעו על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב עבור התאגידים השונים, אמורים לשקף את כיסוי העלויות הכוללות באספקת שירותי מים וביוב.

 

מבנה תעריפי המים בתאגידי המים והביוב העירוניים, לפני יישום הרפורמה, לא היה מבוסס על עיקרון העלות, כך שבפועל לא היה קשר ישיר בין העלויות הכרוכות באספקת שירותי המים והביוב, ועקב כך, התקיימה הקצאת מקורות לא יעילה במשק המים והביוב העירוני, אשר גרמה למחסור משמעותי במקורות למימון ההשקעות הנדרשות.

 

אחידות ארצית בתעריפי המים

 

בעבר היה נהוג לשלם בנפרד אגרת מים ואגרת ביוב עבור הצריכה, ולשלם בנפרד היטלים עבור התשתיות ושדרוג התשתיות. בהתאם לרפורמה החדשה תעריפי אגרת מים ואגרת ביוב משקפים גם את ההשקעות של התאגידים בהנחת תשתיות, תחזוקה ושדרוג.

 

מאז שנכנסה הרפורמה לתוקף ישנה אחידות ארצית בתעריפי המים והביוב בתאגידי המים והביוב העירוניים לכל סוגי הצרכנים, פרט לצרכנים תעשייתיים שמחויבים לשלם תעריף שונה עבור הביוב.

 

ברשויות המקומיות שעדיין לא הקימו תאגיד מים וביוב לפי הרפורמה בחוק, וברשויות מקומיות שאינן חבות בחובת התאגיד, תעריפי המים שנקבעו אחידים, והתושבים נדרשים להמשיך לשלם אגרות ביוב בהתאם לקבוע בחוק העזר העירוני.

 

כיום תעריפי המים לצרכנים הביתיים מדורגים. צרכנים מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית מחויבים לשלם בתעריף נמוך יחסית, של עד 3.5 מ"ק לכל נפש בחודש ולא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור. עבור כל כמות נוספת יש לשלם תעריף גבוה יותר.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.